Om Nordiska rådet

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de fem nordiska parlamenten i Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island, samt mellan de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Rådet grundades år 1952 och har sedan dess gjort rekommendationer, verkat som ett rådgivande och kontrollerande organ i frågor som berör det officiella nordiska samarbetet. Nordiska rådet består av folkvalda 87 medlemmar. De nationella parlamentens partier utser medlemmar till Nordiska rådet och därmed hålls det inga direkta val till rådet.

Nordiska rådet, som leds av Presidiet, samlas till två årliga möten: temasessionen och den ordinära sessionen. Under sessionerna tar de nordiska parlamentarikerna beslut i frågor som man önskar att de nordiska regeringarna ska finna lösningar till. På den ordinära sessionen väljs dessutom det kommande årets president, vicepresident och medlemmar till Presidiet. Presidentskapet i Nordiska rådet är roterande.

 

Förhållandet mellan UNR och Nordiska rådet

Förslagen som UNR röstar fram på sin session, blir vidareförmedlade till Nordiska rådet. UNR:s presidiemedlemmar deltar i Nordiska rådets utskotts- och partigruppsmöten, deltar i sessionerna och UNR:s president håller årligen ett tal på Nordiska rådets session. UNR hörs under Nordiska rådets möten och kan således vara med och lyfta upp ungas frågor på den nordiska dagordningen. På detta sätt kan UNR vara med och påverka Nordiska rådets beslut och därmed även nordisk politik. UNR jobbar för samarbete och nätverk mellan unga i hela Norden.

UNR kan ses som en återspegling av Nordiska rådet och genom att delta i UNR:s verksamhet kan unga lära sig hur politik går till i praktiken och få en god inblick i Nordiska rådets politiska arbete.

Politik kan uppfattas bland unga som ointressant eller svårt. Politik är ju dock ett mycket brett ämne, som är konstant närvarande i vår vardag och som direkt påverkar vårt liv. UNR är inte bara för de unga som kan tänka sig en politisk karriär, eftersom erfarenheterna är breda och således kan användas i många karriärer.

I UNR diskuteras många olika sorters frågor, även kontroversiella frågor som t.ex. situationen i Vitryssland eller att Norden bör stötta grupper som kämpar för demokrati.