Sekretariat og Kordinator

UNR sekretariatet fungerar i samband med Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds (PNU) sekretariat i Helsingfors. Koordinatorn är anställd på halvtid och jobbar på PNU:s kontor.

Kontaktuppgifter till UNR:s sekretariat:

Ungdomens Nordiska Råd c/o Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf
Fredriksgatan 61 A 11
00100 Helsingfors

mob +358 40 774 8107
unr(at)pohjola-norden.fi