Præsidiet

UNR PRESIDIUM 2016-2017

   

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)

PRESIDENT

Namn: Espen Krogh
Organisasjon: Konservativ Ungdoms Landsorganisation
Gruppe i Nordisk Råd: Konservative gruppen
Kontakt: Eskrogh@outlook.com, +4531664939
Land: Danmark
Følger i Nordisk Råd: Presidentskapet

Suppleant: Amalie Hervard-Jørgensen
Kontakt: amaliehjr@gmail.com, +4526340999
Organisasjon: Konservativ Ungdom - KU

 

 

Grön Ungdom i Norden (GUN)

VISEPRESIDENT

Namn: Kati Systä
Organisasjon: Gröna unga och studerandenas förbund rf, ViNO
Gruppe i Nordisk råd: Midtengruppen
Kontakt: kati.systa@gmail.com, +358443005760
Land: Finland
Følger i Nordisk Råd: Utvalget for et bærekraftigt Norden

 

Suppleant: Karin Borsch
Kontakt: k.borsch@hotmail.com, +46737847915
Organisasjon: Grön Ungdom

 

 

Nordens Liberale Ungdom (NLU)

Namn: Anders Burlund
Organisasjon: Liberal Alliances Ungdom
Gruppe i Nordisk Råd: Midtengruppen
Kontakt: andersburlund@gmail.com, +4520830183
Land: Danmark
Følger i Nordisk Råd: Utvalget for kunnskap og kultur i Norden

 

Suppleant: Bjarni Kárason Petersen
Kontakt: bkp@framsokn.fo, +4552827320
Organisasjon: Framsøkin Ung, FU

 

 

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN)

Namn: Hervør Pálsdóttir
Organisasjon: Unga Tjóðveldið
Gruppe i Nordisk Råd: Venstresosialistiske grønne gruppen
Kontakt: hervor.palsdottir@hotmail.com, +298274619
Land: Færøyene
Føljer i Nordisk Råd: Utvalget for velferd i Norden

 

Suppleant: Anni Ahlakorpi
Kontakt: anni@vasemmistonuoret.fi, +358405454753
Organisasjon: Vänsterunga rf.

 

 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU)

Namn: Steve Sandgreen
Organisasjon: Siumut ungdom
Gruppe i Nordisk Råd: Socialdemokratiske gruppen
Kontakt: stevesandgreen@msn.com, +299-560675
Land: Grønland
Følger i Nordisk Råd: Utvalget for et bærekraftigt Norden

Suppleant: Emelie Bersaas
Kontakt: emilie.bersaas@gmail.com, +47 93822573
Organisasjon: AUF

 

 

Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)

Namn: Juho Jääskeläinen
Organisasjon: Kristdemokratiska Unga rf.
Gruppe i Nordisk Råd: Midtengruppen
Kontakt: juho.jaaskelainen@gmail.com, +358503318902
Land: Finland
Følger i Nordisk Råd: Utvalget for vekst og utvikling i Norden

Suppleant: Aksel Berg
Kontakt: akselberg@yahoo.co.uk, +4527961588
Organisasjon: Ung fyri Miðflokkin

 

 

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)

Namn: Robert Steffens
Organisasjon: Centerpartiets Ungdomsförbund
Gruppe i Nordisk Råd: Midtengruppen
Kontakt: robert.steffens@centerpartiet.se, +46732537075
Land: Sverige
Følger i Nordisk Råd: Utvalget for vekst og utvikling i Norden

Suppleant: Johanna Mantere
Kontakt: johanna.mantere@gmail.com, +358405386699
Organisasjon: Svensk Ungdom, SU

 

 

Observatør: Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

Namn: Karolina Lång
Kontakt: karolina.lang@pohjola-norden.fi, +358401304772
Land: Finland
Følger i Nordisk Råd: Utvalget for kunnskap og kultur i Norden

Suppleant: Jonas Roelsgaard
Kontakt: jroelsgaard@gmail.com, +4561464238
Land: Danmark