Præsidiet

UNR PRESIDIUM 2016-2017

 

 

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)

PRESIDENT

Namn: Espen Krogh

Organisation: Konservativ Ungdoms Landsorganisation

Grupp i NR: Konservativa gruppen

Kontakt: Eskrogh@outlook.com, +4531664939

Land: Danmark

Följer i Nordiska rådet: Presidiet

 

Suppleant: Amalie Hervard-Jørgensen

Kontakt: amaliehjr@gmail.com, +4526340999

Organisation: Konservativ Ungdom - KU

 

Grön Ungdom i Norden (GUN)

VICEPRESIDENT

Namn: Kati Systä

Organisation: Gröna unga och studerandenas förbund rf, ViNO

Grupp i Nordiska rådet: Mittengruppen

Kontakt: kati.systa@gmail.com, +358443005760

Land: Finland

Följer i Nordiska rådet: Utskottet för ett Hållbart Norden

 

Suppleant: Karin Borsch

Kontakt: k.borsch@hotmail.com, +46737847915

Organisation: Grön Ungdom

 

Nordens Liberale Ungdom (NLU)

Namn: Anders Burlund

Organisation: Liberal Alliances Ungdom

Grupp i NR: Mittengruppen

Kontakt: andersburlund@gmail.com, +4520830183

Land: Danmark

Följer i Nordiska rådet: Utskottet för kunskap och kultur

 

Suppleant: Bjarni Kárason Petersen

Kontakt: bkp@framsokn.fo, +4552827320

Organisation: Framsøkin Ung, FU

 

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN)

Namn: Hervør Pálsdóttir 

Organisation: Unga Tjóðveldið

Grupp i Nordiska rådet: Vänstersocialistiska gröna gruppen

Kontakt: hervor.palsdottir@hotmail.com, +298274619

Land: Färöarna

Följer i Nordiska rådet: Utskottet för välfärd i Norden

 

Suppleant: Anni Ahlakorpi

Kontakt: anni@vasemmistonuoret.fi, +358405454753

Organisation: Vänsterunga rf.

 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU)

Namn: Steve Sandgreen

Organisation: Siumut ungdom

Grupp i NR: Socialdemokratiska gruppen

Kontakt: stevesandgreen@msn.com, +299-560675

Land: Grönland

Följer i Nordiska rådet: Utskottet för ett Hållbart Norden

 

Suppleant: Emelie Bersaas

Kontakt: emilie.bersaas@gmail.com, +47 93822573

Organisation: AUF

 

Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)

Namn: Juho Jääskeläinen

Organisation: Kristdemokratiska Unga rf.

Grupp i NR: Mittengruppen

Kontakt: juho.jaaskelainen@gmail.com, +358503318902

Land: Finland

Följer i Nordiska rådet: Utskottet för Tillväxt och Utveckling i Norden

 

Suppleant: Aksel Berg

Kontakt: akselberg@yahoo.co.uk, +4527961588

Organisation: Ung fyri Miðflokkin

 

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)

Namn: Robert Steffens

Organisation: Centerpartiets Ungdomsförbund

Grupp i Nordiska rådet: Mittengruppen

Kontakt: robert.steffens@centerpartiet.se, +46732537075

Land: Sverige

Följer i Nordiska rådet: Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

 

Suppleant: Johanna Mantere

Kontakt: johanna.mantere@gmail.com, +358405386699

Organisation: Svensk Ungdom, SU

 

Observatör: Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

Namn: Karolina Lång

Kontakt: karolina.lang@pohjola-norden.fi, +358401304772

Land: Finland

Följer i Nordiska Rådet: Utskottet för Kunskap och Kultur i Norden

 

Suppleant:  Jonas Roelsgaard

Kontakt: jroelsgaard@gmail.com, +4561464238

Land: Danmark