Præsidiet

UNR PRÆSIDIUM 2018-2019

 

 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU)

PRÆSIDENT

Navn: Barbara Gaardlykke Apol

Organisation: Sosialistisk ung

Grupp i NR: Den Socialdemokratiske Gruppe

Kontakt: barbara.apol@yahoo.com, +298250920

Land: Færøerne

Følger i Nordisk Råd: Presidiet

Suppleant: Oskar Steinn Omarsson

Organisation: Ungir jafnaðarmenn (UJ)

 

Nordens Liberale Ungdom (NLU)

Navn: Anna Falkenberg

VICE PRESIDENT

Organisation: Ungmannafelagið Samband

Gruppe i NR: Midtergruppen

Kontakt: annaafalkenberg@hotmail.com , +4528839535

Land: Færøerne

Følger i Nordisk Råd: Utskott för Välfärd i Norden

Suppleant: Christoffer Thomsen

Organisation: Fremskrittspartiets Ungdom

Grön Ungdom i Norden (GUN)

Navn: Alex Sigal Organisation: Grønn ungdom Gruppe i Nordisk råd: Midtergruppen Kontakt: alex.a.sigal@gmail.com / +4748344785 Land: Norge Følger i Nordisk Råd: Hållbart Norden   Suppleant: Wanja Kaufmann Organisation: Grön Ungdom (GU)

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)

Navn: John Backvid

Organisation: Moderata Ungdomsförbundet

Gruppe i NR: Konservative Gruppe

Kontakt: john.backvid@gmail.com / +46730777975

Land: Sverige

Følger i Nordisk Råd: Utskottet för Tillväxt i Norden

Suppleant: Zacharias Sandvik

Organisation: Unga Moderater för Åland (UM)

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN)

Navn: Milla Knuuti

Organisation: Vasemmistonuoret / Vänsterunga rf.

Gruppe i Nordisk råd: Nordisk grønt venstre gruppe

Kontakt: millaknuuti@yahoo.com/ +358449769706

Land: Finland

Følger i Nordisk Råd: Utskottet för Välfärd i Norden

Suppleant: Elva Hrönn Hjartardottir

Organisation: Ung vinstri græn (UVG)

Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)

Navn: Carl Olehäll

Organisation: Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Grupp i NR: Midtergruppen

Kontakt: carl.olehall@kdu.se / +46730654375

Land: Sverige

Følger i Nordisk Råd: Utskottet för Tillväxt i Norden

Suppleant: Samuel Holm

Organisation: Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)

Navn: Nicholas Kujala

Organisation: Svensk Ungdom, SU

Gruppe i Nordisk Råd: Midtergruppen

Kontakt: nicholas.kujala@gmail.com / +358451594399

Land: Finland

Følger i Nordisk Råd: Utskottet för Hållbart i Norden

Suppleant: Emma Tcheng

Organisation: Svensk Ungdom, SU

Nordisk Friheds Ungdom (NFU)

Navn: Gabriel Kroon

Organisation: Ungsvenskarna

Gruppe i Nordisk Råd: Nordisk frihed

Kontakt: gabriel.kroon@ungsvenskarna.se / +46708221262

Land: Sverige

Følger i Nordisk Råd: Utskottet för Kunskap och Kultur i Norden

Suppleant: Liina Isto

Organisation: The Finns Party Youth

Observatør: Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF)

Navn: Karolina Lång

Kontakt: karolina.lang@pohjola-norden.fi, +358401304772

Land: Finland

Følger i Nordisk Råd: Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden

Suppleant: Dag Henrik Nygård

Land: Norge