Medlemsorganisationer

Ungdomens Nordiska Råds medlemsorganisationer

Medlemmar i Ungdomens Nordiska Råd är de nationella politiska ungdomsförbund till de partier som är representerade i de nationella parlamenten i de nordiska länderna eller de självstyrande områdena samt deras nordiska paraplyorganisationer.

De nationella ungdomskommittéerna, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund i de nordiska länderna och en representant för de nationella samiska ungdomsorganisationerna har observatörsstatus på sessionen.

Paraplyorganisationer:
GUN - Grön Ungdom i Norden

FNSU - Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom

KDUN - Kristdemokratisk Ungdom i Norden

NCF - Nordiska Centerungdomens Förbund

NFU - Nordisk Friheds Ungdom

NLU - Nordens Liberale Ungdom

NUU - Nordisk Ungkonservativ Union

SUN - Socialistisk Ungdom i Norden

Observatör:
FNUF - Föreningarna Nordens Ungdomsförbund