Medlemsorganisasjoner

Ungdommens Nordiska Råds medlemsorganisationer

Medlemmar i Ungdomens Nordiska Råd är de nationella politiska ungdomsförbund till de partier som är representerade i de nationella parlamenten i de nordiska länderna eller de självstyrande områdena samt deras nordiska paraplyorganisationer.

De nationella ungdomskommittéerna, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund i de nordiska länderna och en representant för de nationella samiska ungdomsorganisationerna har observatörsstatus på sessionen.

 

Paraplyorganisasjoner

FNSU – Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom

KDUN – Kristdemokratisk Ungdom i Norden

NUU – Nordisk Ungkonservativ Union

NCF – Nordiska Centerungdomens Förbund

NLU – Nordens Liberale Ungdom

SUN – Socialistisk Ungdom i Norden

GUN – Grön Ungdom i Norden