Nordisk Råd

Forslag, som UNR kommer med, bliver givet videre til Nordisk Råd. UNR-præsidiets medlemmer er med til møder hos respektive medlemsorganisationer i NR, og UNR:s president taler til NR:s årlige session. UNR:s synskpunkter bliver hørt i NR og kan være med til at skabe debat mellem nordisk ungdom. Sådan kan UNR påvirke NR:s resolutioner og således også nordisk politik.  UNR vil arbejde for forbindelser og samarbejde mellem unge i Norden.

UNR kan ses sum en genspejling af Nordisk Råd. Ved at deltage på møder hos både UNR og NR kan unge mennesker lære hvordan politisk arbejde foregår, men UNR er ikki bare for dem som kunne tænke sig at blive politiker; erfaringerne kan bruges indenfor mange forskellige karrierer.

Mange unge har den opfattelse at politik ikke har noget at gøre med deres interesser, eller om evner som kommer dem ved, men politik er jo et meget bredt område. Alt som vi laver til dagligt har noget med politik at gøre.

UNR kan vove at diskutere mere kontroversielle emner og kan tage stærkere stillinger end Nordisk Råd. For eksempel har UNR udtalt sig om situationen i Hviderussland og har slået fast, at de Nordiske lande bør støtte demokratiforkæmpere. Dette gælder også støtte til ungdommen.