Nyheter

UNR vill att Norden fasar ut skräp från våra hav

Uttalande från Ungdomens Nordiska Råd 9.4.2018, Akureyri

Ungdomens Nordiska Råd är oroad över mängden skräp i våra hav och vill se konkreta åtgärder från de nordiska länderna att hålla våra stränder och hav rena. Enligt Finlands miljöcentral är merparten av det flytande skräpet plast. Även om man redan har vidtagit åtgärder för att minska på mängden plast i våra hav med speciellt fokus på mikroplaster, måste man även titta på den större helheten.

 

FN:s miljöprogram har uppskattat att ca. 15 % av skräp blir flytande i våra hav och samma mängd hamnar på våra stränder. UNR vill uttrycka sin oro över den påverkan som skräp har på vår livsmiljö och näring. Vi är särskilt oroade över påverkan av skräp på fiskenäringen i Norden och hur skräp påverkar matsäkerheten.

 

Vi vill påminna om att all plast kan finfördelas och kan således bli mikroplaster. Det är därför viktigt att våra åtgärder riktar sig mot alla sorters bruk av plast. När vi diskuterar skräp i våra hav ska vi vända våra blickar mot land och våra städer, eftersom dessa orsakar största delen av nedskräpningen av våra hav. UNR har tidigare föreslagit att Norden skapar en handlingsplan för att sluta användningen av plastpåsar och -bestick. Vi vill dock även se konkreta satsningar på återvinning av plast och konkreta åtgärder för hur plasterna inte ska hamna i våra hav, vare sig i mindre eller större bitar.

 

Vår vackra nordisk natur är vårt trumfkort och lockar turister från hela världen till Norden. Nerskräpade stränder är knappast lockande för någon. Civilsamhället har engagerat sig genom t.ex. Nordic Coastal Clean-up Day, som ordnas årligen, och är något som vi ska vara stolta över. Detta räcker emellertid inte för att hålla våra stränder rena, fiskenäringen och turismen levande samt maten trygg. Vi borde inte vara i en situation där vi skryter med ren natur och världens bästa dricksvatten medan flottar av skräp flyter på havet.

 

Därför vill UNR se att;

 

 • Nordiska länderna känner igen de största källorna varifrån skräp i våra hav härstammar och skapar en konkret åtgärdsplan för att sätta stopp på plasten som flyter från landet.

 

 • Vi lägger bredare fokus på plastfrågor på nordisk nivå och skapar bättre förutsättningar för att ersätta plasten i våra produkter och industrier.

 

För mer information:
Kati Systä
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 443005760/ kati.systa@gmail.com

Jannica Renman
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

Digitaliseringen och ungas framtid på arbetsmarknaden

 Uttalande från Ungdomens Nordiska Råd 23.1.2018, Stockholm

Digitaliseringen diskuteras ofta ur synvinkeln av arbetsmarknadens framtid och som framtidens lösning på många av våra utmaningar. Digitaliseringen ger många möjligheter för unga i utbildningen och i arbetslivet, men samtidigt representerar digitaliseringen en av de största utmaningarna på framtidens arbetsmarknad. Även om dagens unga har vuxit upp i en digitaliserad värld, betyder detta nödvändigtvis inte att det är lättare för unga att anpassa sig till nya situationer på arbetsmarknaden när många jobb försvinner. En stor möjlighet kan alltså även vara ett hot om man inte presenterar nya lösningar på ett sådant sätt som ger utrymme för människor att anpassa sig i nya situationer och ger stöd för individer när de ska hitta sin plats på den omformade arbetsmarknaden.

Digitaliseringen har även omformat våra utbildningar och ger bl.a. möjligheter för att ordna gemensamma studier över landsgränser. Digitaliseringen ger även möjligheter för att studera och utveckla sin kunskapsprofil även om man redan är i arbetslivet. Detta kräver dock att individer som använder ny teknologi faktiskt kan använda den och utnyttjandet av digitala lösningar kan inte betyda att man använder en pekplatta för att göra anteckningar.

“De nordiska länderna borde ta ett bredare perspektiv på digitaliseringen av utbildningar och lägga större fokus på karriärhandledning i studierna för att bättre förbereda unga inför nya situationer på arbetsmarknaden”, säger Bjarni Kárason Petersen, nyvald vice-president för UNR.

I utbildningen bör man ta digitaliseringen i beaktande ur flera synvinklar och fokusen bör vara på att skapa individer som är redo för den nya situationen på arbetsmarknaden. Detta betyder att man inte endast har undervisning i programmering eller robotik i läroplanen utan även i studievägledning som förbereder unga inför den nya situationen på arbetsmarknaden och ger stöd för att var och en kan skapa en egen kunskapsprofil som krävs på arbetsmarknaden.

“Större fokus borde läggas på skapandet av egna kunskapsprofiler och arbetslivsrelevans i stället för att endast fokusera sig på att utbildningar leder till formella examina”, säger UNR:s president Kati Systä.

I dagens läge lägger man mycket fokus på företagsamhet, men alla kan inte förväntas att bli naturliga företagare. När digitaliseringen ersätter en stor del av s.k. massjobben, måste de som redan är i arbetslivet och de som utbildas inom dessa branscher hitta i sin plats i den nya situationen på arbetsmarknaden.

Som lösning på detta presenteras ofta livslångt lärande, som i sig är en fin idé, men denna tanke ska man ha med redan i grundskolan. I nuläge är våra utbildningar fortfarande fokuserade på att ge en viss examen och sedan förväntas individen vara färdig för vad som väntar en på arbetsmarknaden. Om man vill ge utbildning som är relevant även i framtiden, bör man skapa utbildningar som ger utrymme för egna val och möjligheter att utvärdera om den egna utbildningen är relevant för ens framtid i arbetslivet. Utbildningar som ger utrymme för profilering och skapar unika kunskapsprofiler är något som redan satsas på globalt och denna utveckling är något som vi i Norden inte kan ignorera.

 

För mera information:

Kati Systä
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358443005760/ kati.systa@gmail.com

Jannica Renman
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

Kati Systä ny president för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session den 27-29 oktober 2017 i Helsingfors, Finland. Under sessionen valdes en ny president, Kati Systä från Finland och Grön Ungdom i Norden.

”Det är en ära att få detta förtroendet från de nordiska vännerna och det kommande året blir mycket spännande. Nu ska vi utveckla UNR som det unika forumet UNR är och skapa en långsiktig vision för organisationen. Norden är ett unikt område och ett starkt samarbete mellan länderna kan lyfta oss till de viktigaste internationella borden. Vi i Norden är modiga, det syns redan i det att vi har unga vid samma bord var besluten fattas. Nu ska vi ta vårt mod till en internationell nivå och stå upp för demokratin, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.”, säger Systä.

Det nya presidiet består, förutom presidenten, av representanter från alla paraplyorganisationer och nordiska länder.

I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 85 personer. Under sessionen debatterades allt från internationell politik, säkerhet, miljö och flyktingfrågor. Det kommande året hoppas vi att resolutionerna som godkändes under sessionen kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

För mera information:

UNR-koordinator Jannica Renman
unr@pohjola-norden.fi
+358 40 774 8107

Presidiet: Kati Systä (Finland, Grön Ungdom i Norden), Hervør Pálsdóttir (Färöarna, Socialistisk Ungdom i Norden), Jose Forslund (Finland, Nordiska Centerungdomens Förbund) Barbara Gaardlykke Apol (Färöarna, Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom), Bjarni Kárason Petersen (Färöarna, Nordens Liberale Ungdom) Petri Rajala (Finland, Nordisk Ungkonservativ Union) Jon Olav Økland (Norge, Kristdemokratisk Ungdom i Norden) Christian Bülow (Danmark, Nordisk Friheds Ungdom) Observatör Karolina Lång (Finland, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund)

RSS RSS Feed

 • Energiløsninger til en grønnere fremtid – nyt nummer af Sustainable Growth the Nordic Way maj 17, 2018
  Som opladning til Nordic Clean Energy Week drager det nye nummer af onlinemagasinet Sustainable Growth the Nordic Way en tur ud i verden for at se, hvor nordiske energiløsninger sætter bæredygtige fodaftryk.
  Heidi Orava
 • "Inkludera männen i jämställdhetsarbetet!" maj 16, 2018
  Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet. Det tjänar samhället som helhet på. Det var essensen i diskussionen mellan de nordiska jämställdhetsministrarna som möttes i Stockholm den 16 maj.
  Marita Hoydal
 • ReGeneration2030 samlar unga från Norden och Östersjöländerna för en hållbar utveckling maj 16, 2018
  Den 18-20 augusti samlar ungdomstoppmötet ReGeneration2030 Summit ungdomar från Östersjöområdet till Mariehamn, Åland för att skapa påverkansmöjligheter för unga inom hållbar utveckling. Tematiskt går ungdomsmötet in på en av regionens svaga punkter – konsumtionens och produktionens svarta fotavtryck.
  Heidi Orava
 • Nordiske ministre: Virksomhedernes rapportering skal forenkles maj 15, 2018
  Det skal være nemmere for små og mellemstore nordiske virksomheder at udveksle økonomiske data. Virksomhedernes rapportering skal foregå i realtid, og også kreditoplysninger skal være tilgængelige i realtid. Det vil give virksomhederne store fordele og gevinster på op til flere milliarder kroner.
  Matts Lindqvist
 • Norden kan bli en av vinnarna i framtidens arbetsliv maj 15, 2018
  Det handlar inte om hur framtidens arbetsliv blir. Det handlar om hur vi formar arbetslivet. Ser vi bara till att de institutioner vi har i den nordiska modellen är tillräckligt innovativa och anpassningsbara, kan vi också hantera oväntade förändringar, säger Jon Erik Dølvik.
  Cecilie Ravik
 • New OECD report: Nordic gender equality boosts GDP growth maj 14, 2018
  The steady increase of women in the labour market can account for 10–20% of the Nordic region's GDP per capita growth in the past 40–50 years, according to a new OECD report.
  Anna Rosenberg
 • Norden og Baltikum med ambitiøse mål for kunstig intelligens maj 14, 2018
  Norden og Baltikum udvider samarbejdet for at fastholde sin position som Europas førende inden for digitalisering. Landene i regionen styrker samarbejdet om udvikling og samfundsnyttig brug af kunstig intelligens.
  Andrè H. Jamholt
 • Nordiske ministre sætter fokus på #metoo i kultursektoren maj 9, 2018
  Siden efteråret 2017 har #metoo haft en enorm gennemslagskraft over hele verden, og på de nordiske kulturministres møde i Malmø den 9. maj kom ministrene med en fælles udtalelse om at sætte fokus på arbejdet mod sexchikane og for trygge arbejdspladser i kultursektoren i Norden.
  Elisabet Skylare
 • Demokrati på agendan då Nordiska rådet mötte vitryska politiker maj 8, 2018
  Politiker och representanter för olika organisationer i Vitryssland besökte riksdagen i Helsingfors på tisdagen på inbjudan av Nordiska rådet. På agendan stod bland annat utmaningarna i Vitryssland vad gäller den demokratiska utvecklingen.
  Matts Lindqvist
 • Nordisk museum i Seattle vækker opsigt maj 7, 2018
  Det nye Nordic Museum i Seattle har knap nok åbnet dørene og høster allerede overskrifter i de amerikanske aviser. Norden er et varmt emne i USA i øjeblikket.
  Andrè H. Jamholt