Nyheter

Digitaliseringen och ungas framtid på arbetsmarknaden

 Uttalande från Ungdomens Nordiska Råd 23.1.2018, Stockholm

Digitaliseringen diskuteras ofta ur synvinkeln av arbetsmarknadens framtid och som framtidens lösning på många av våra utmaningar. Digitaliseringen ger många möjligheter för unga i utbildningen och i arbetslivet, men samtidigt representerar digitaliseringen en av de största utmaningarna på framtidens arbetsmarknad. Även om dagens unga har vuxit upp i en digitaliserad värld, betyder detta nödvändigtvis inte att det är lättare för unga att anpassa sig till nya situationer på arbetsmarknaden när många jobb försvinner. En stor möjlighet kan alltså även vara ett hot om man inte presenterar nya lösningar på ett sådant sätt som ger utrymme för människor att anpassa sig i nya situationer och ger stöd för individer när de ska hitta sin plats på den omformade arbetsmarknaden.

Digitaliseringen har även omformat våra utbildningar och ger bl.a. möjligheter för att ordna gemensamma studier över landsgränser. Digitaliseringen ger även möjligheter för att studera och utveckla sin kunskapsprofil även om man redan är i arbetslivet. Detta kräver dock att individer som använder ny teknologi faktiskt kan använda den och utnyttjandet av digitala lösningar kan inte betyda att man använder en pekplatta för att göra anteckningar.

“De nordiska länderna borde ta ett bredare perspektiv på digitaliseringen av utbildningar och lägga större fokus på karriärhandledning i studierna för att bättre förbereda unga inför nya situationer på arbetsmarknaden”, säger Bjarni Kárason Petersen, nyvald vice-president för UNR.

I utbildningen bör man ta digitaliseringen i beaktande ur flera synvinklar och fokusen bör vara på att skapa individer som är redo för den nya situationen på arbetsmarknaden. Detta betyder att man inte endast har undervisning i programmering eller robotik i läroplanen utan även i studievägledning som förbereder unga inför den nya situationen på arbetsmarknaden och ger stöd för att var och en kan skapa en egen kunskapsprofil som krävs på arbetsmarknaden.

“Större fokus borde läggas på skapandet av egna kunskapsprofiler och arbetslivsrelevans i stället för att endast fokusera sig på att utbildningar leder till formella examina”, säger UNR:s president Kati Systä.

I dagens läge lägger man mycket fokus på företagsamhet, men alla kan inte förväntas att bli naturliga företagare. När digitaliseringen ersätter en stor del av s.k. massjobben, måste de som redan är i arbetslivet och de som utbildas inom dessa branscher hitta i sin plats i den nya situationen på arbetsmarknaden.

Som lösning på detta presenteras ofta livslångt lärande, som i sig är en fin idé, men denna tanke ska man ha med redan i grundskolan. I nuläge är våra utbildningar fortfarande fokuserade på att ge en viss examen och sedan förväntas individen vara färdig för vad som väntar en på arbetsmarknaden. Om man vill ge utbildning som är relevant även i framtiden, bör man skapa utbildningar som ger utrymme för egna val och möjligheter att utvärdera om den egna utbildningen är relevant för ens framtid i arbetslivet. Utbildningar som ger utrymme för profilering och skapar unika kunskapsprofiler är något som redan satsas på globalt och denna utveckling är något som vi i Norden inte kan ignorera.

 

För mera information:

Kati Systä
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358443005760/ kati.systa@gmail.com

Jannica Renman
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

Kati Systä ny president för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session den 27-29 oktober 2017 i Helsingfors, Finland. Under sessionen valdes en ny president, Kati Systä från Finland och Grön Ungdom i Norden.

”Det är en ära att få detta förtroendet från de nordiska vännerna och det kommande året blir mycket spännande. Nu ska vi utveckla UNR som det unika forumet UNR är och skapa en långsiktig vision för organisationen. Norden är ett unikt område och ett starkt samarbete mellan länderna kan lyfta oss till de viktigaste internationella borden. Vi i Norden är modiga, det syns redan i det att vi har unga vid samma bord var besluten fattas. Nu ska vi ta vårt mod till en internationell nivå och stå upp för demokratin, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.”, säger Systä.

Det nya presidiet består, förutom presidenten, av representanter från alla paraplyorganisationer och nordiska länder.

I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 85 personer. Under sessionen debatterades allt från internationell politik, säkerhet, miljö och flyktingfrågor. Det kommande året hoppas vi att resolutionerna som godkändes under sessionen kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

För mera information:

UNR-koordinator Jannica Renman
unr@pohjola-norden.fi
+358 40 774 8107

Presidiet: Kati Systä (Finland, Grön Ungdom i Norden), Hervør Pálsdóttir (Färöarna, Socialistisk Ungdom i Norden), Jose Forslund (Finland, Nordiska Centerungdomens Förbund) Barbara Gaardlykke Apol (Färöarna, Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom), Bjarni Kárason Petersen (Färöarna, Nordens Liberale Ungdom) Petri Rajala (Finland, Nordisk Ungkonservativ Union) Jon Olav Økland (Norge, Kristdemokratisk Ungdom i Norden) Christian Bülow (Danmark, Nordisk Friheds Ungdom) Observatör Karolina Lång (Finland, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund)

RSS RSS Feed

 • Ny nordisk rapport: Finland og Danmark i front på innovation i Norden februari 16, 2018
  En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. Tallene viser, at Norden fortsat er stærk på innovation og med Finland og Danmark som de førende lande.
  Andrè H. Jamholt
 • Norden i vekst februari 15, 2018
  Befolkningen i Norden vokser raskere enn i resten av Europa, men samtidig forskyves aldersfordelingen også mer markant mot de større eldre årskullene her enn den gjør samlet på resten av kontinentet. Urbaniseringen, som er en tydelig tendens i hele Norden, skyldes ikke minst et samspill mellom innvandring og at unge mennesker flytter til byene. Dette […]
  Andrè H. Jamholt
 • Ny nordisk rapport: Nordboere er storforbrugere af kultur februari 15, 2018
  Svenskerne går på museum, finnerne på bibliotek og islændingene i biografen - og nordmændene gør lidt af det hele. En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. Tallene viser, at nordboerne er storforbrugere av museer, biografer og […]
  Andrè H. Jamholt
 • Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2018 februari 15, 2018
  Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er initiativer som beskytter livet i havet. Alle kan være med til at foreslå kandidater. Vinderen offentliggøres i Oslo den 30. oktober 2018 i forbindelse med Nordisk Råds session.
  Heidi Orava
 • Integration och god arbetsmiljö ska få fler nordbor i jobb februari 14, 2018
  Att få ännu fler nordbor i jobb – det är det övergripande målet för samarbetet mellan arbetsmarknadsministrarna kommande år. Det innebär stort politiskt fokus på arbetsmiljö och integration av nya nordbor. Det framgår av det nya samarbetsprogrammet för arbetsliv 2018-2021.
  Anna Rosenberg
 • Sök stöd för miljöprojekt om friluftsliv och biologisk mångfald februari 14, 2018
  Nordiska ministerrådet öppnar en utlysning för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv och projekt om hot mot den biologiska mångfalden.
  Heidi Orava
 • Ny nordisk rapport: Island og Danmark er førende på det digitale februari 14, 2018
  En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. Tallene viser, at Norden er en af verdens mest digitaliserede regioner og her står Island og Danmark flot. Norden har som helhed en stærk udvikling i selve udbredelsen af […]
  Andrè H. Jamholt
 • Ny nordisk rapport: Finland är pressat, men Ålands ekonomi går framåt februari 12, 2018
  I en ny rapport från Nordiska ministerrådet, State of the Nordic Region, analyserar man nyckeltal från de nordiska länderna och jämför dem över gränser och regioner. När man jämför Åland med resten av Finland har de flesta kommuner bättre nyckeltal på flera områden.
  Andrè H. Jamholt
 • Ny Nordisk rapport: Grønland eneste land med faldende befolkningstal i Norden februari 9, 2018
  Mens befolkningerne i de øvrige nordiske lande vokser, er antallet af mennesker i Grønland faldende som det eneste sted i Norden.
  Andrè H. Jamholt
 • Ny nordisk rapport: Færøerne topper vækstrater i Norden februari 9, 2018
  Færøerne skiller sig ud i en ny nordisk rapport, og det er for det positive. Høje vækstrater og fremadstormende kommuner tegner et lyst billede.
  Andrè H. Jamholt