Ajankohtaista

Anna Abrahamsson valittu Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi

10805601_704714516313770_6390322118329608695_nNuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) kokoontui istuntoon 23. – 25. lokakuuta 2015 Reykjavikissa, Islannissa.

Istunnossa valittiin uusi presidentti, suomalainen Anna Abrahamsson Pohjoismaiden Keskustanuorten liitosta (NCF). Abrahamsson haluaa seuraavan vuoden aikana vahvistaa nuorten roolia pohjoismaisessa yhteystyössä.

”Maailmamme muuttuessa yhä globaalimmaksi on pohjoismainen yhteistyö uusien haasteiden sekä mahdollisuuksien edessä. Käynnissä on myös yhteistyölle merkittäviä uudistusprosesseja. UNR:n rooli nuorten äänitorvena sekä tulevaisuuden pohjoismaisen vision vahvistajana on siksi erityisen tärkeä. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeä siinä missä se saa vaikutuksia aikaan – ihmisten arjesta kansanvälisiin areenoihin. UNR:n tulee jatkaa uusien näkökulmien ja ratkaisujen esittämistä”, sanoo äsken valittu presidentti Anna Abrahamsson.

Uusi puheenjohtajisto muodostuu presidentin lisäksi eri Pohjoismaiden ja kattojärjestöjen edustajista.

Istuntoon osallistui jäsen- ja tarkkailijajärjestöjen edustajia kaikista pohjoismaisista maista sekä itsehallintoalueista, yhteensä noin 80 henkilöä. Vuosikokouksessa käytiin keskustelua muun muassa ulkopolitiikasta, ympäristö- sekä pakolaisasioista. Tulevana vuotena toivomme, että vuosikokouksessa hyväksytyt päätöslauselmat nostetaan esille ja luovat pohjan keskusteluille Pohjoismaiden neuvoston eri valiokunnissa ja puolueryhmissä.

 

Lisätietoja:

Anna Abrahamsson

+358 40 831 1326

 

UNR-koordinaattori Laura Ollila

unr@pohjola-norden.fi

+358 40 774 8107

—————————————————————————-

UNR:n puheenjohtajistoon kuuluvat:

Presidentti: Anna Abrahamsson (Suomi, Pohjoismaiden Keskustanuorten liitto), Sebastian Lukas Bych (Tanska, Pohjoismaiden Vasemmistonuorten liitto), Espen Krogh (Tanska, Pohjoismaiden Konservatiivinuorten liitto), Natan Kolbeinsson (Islanti, Pohjoismaiden Demarinuorten liitto), Steffen Stustad (Tanska, Pohjoismaiden Liberaali- ja Radikaalinuorten liitto) Oskar Annermarken (Ruotsi, Pohjoismaiden Vihreiden Nuorten liitto) Carl Olehäll (Ruotsi, Kristillisdemokraattien nuorten liitto) sekä tarkkailijaThorgny Arwidson (Ruotsi, Norden-yhdistysten nuorisoliitto)

Anna Abrahamsson ehdolla Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi

10805601_704714516313770_6390322118329608695_n

Pohjoismaiden Keskustanuorten liitto (NCF) esittää Anna Abrahamssonia (RKP-Nuoret, Suomi) Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) presidentiksi. Abrahamsson on 25-vuotias ja hänellä on takanaan monivuotinen kokemus pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hän on muun muassa toiminut NCF:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, sekä viime vuoden aikana UNR:n puheenjohtajiston jäsenenä. Abrahamsson opiskelee kansainvälistä oikeutta Åbo Akademissa ja toimii avustajana ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä Suomen eduskunnassa.

Haluan jatkaa sitä työtä, jota UNR:ssä on vuosien varrella saatu aikaan, sanoo Anna Abrahamsson. Maailmamme muuttuessa yhä globaalisemmaksi pohjoismainen yhteistyö on uusien haasteiden sekä mahdollisuuksien edessä. Käynnissä on myös yhteistyölle merkittäviä uudistamisprosesseja. UNR:n rooli nuorten äänitorvena sekä tulevaisuuden pohjoismaisen vision vahvistamiseksi on siksi erityisen tärkeä. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeä siinä missä se saa vaikutuksia aikaan – ihmisten arjesta kansanvälisiin areenoihin. UNR:n tulee jatkaa uusien näkökulmien ja ratkaisujen esittämistä.

Pohjoismainen yhteistyö on tärkeämpi kuin koskaan ennen. Kansainvälisen yhteistyön merkityksen kasvaessa Pohjola on muuttunut yhä tärkeämmäksi toimijaksi sekä eurooppalaisella että globaalilla tasolla. Siksi on tärkeää, että pohjoismaisia kansalaisia kuullaan poliittisessa päätöksenteossa. Anna on saanut suurta kunnioitusta työstään NCF:ssä. Hänellä on täysi tukemme ja iloitsemme sitä, että hän voi vahvistaa UNR:n roolia jäsenjärjestöille sekä Pohjoismaiden neuvostossa entisestään, sanoo NCF:n presidentti Erik Carter.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto valitsee presidentin vuosikokouksessa 23–25.10 Reykjavikissa, Islannissa.

Lisätietoja:

Anna Abrahamsson
Presidenttiehdokas, Nuorten Pohjoismaiden neuvosto UNR
+358 40 83 11 326
anna.abrahamsson@su.fi

Erik Carter
Presidentti, Pohjoismaiden Keskustanuorten liitto NCF
+45 29 49 99 29
rkcrtr@gmail.com

Laura Ollila
Koordinaattori, Nuorten Pohjoismaiden neuvosto UNR
+358 40 77 48 107
unr@pohjola-norden.fi

UNR: Tasa-arvoa Pohjoismaihin!

KANNANOTTO Kööpenhamina, 25.3.2015

Pohjoismaiset tasa-arvosaavutukset ovat kovan työn ja poliittisen uskalluksen tulosta. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto (UNR) toivoo Pohjoismaiden poliittisilta päättäjiltä lisää rohkeutta viedä tasa-arvopolitiikkaa eteenpäin, jotta Pohjoismaat pysyvät jatkossakin tasa-arvon johtomaina. Vaikka Pohjoismaat ovat onnistuneet siinä, että molempien sukupuolten kyvyt ja osaaminen ovat käytössä koulutuksen, päivähoidon sekä muiden tukijärjestelmien ansiosta, on mm. naisten ja miesten välinen palkkaero yhä olemassa jokaisessa Pohjoismaassa.

Tuoreen Pohjoismaisen tasa-arvoraportin mukaan pohjoismaiset työmarkkinat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet. UNR kaipaakin lisää läpinäkyvyyttä palkkaukseen, jotta palkkauksen sukupuolittuneisuuteen ja syrjintään työelämässä olisi helpompi puuttua. Poliittisessa päätöksenteossa on puolestaan otettava huomioon se, miten julkisen talouden sopeuttamistoimet kohdistuvat eri tavalla eri sukupuoliin. UNR peräänkuuluttaa lisäksi kouluissa toteutettavia tasa-arvosuunnitelmia, jotka olisivat avainasemassa sukupuolittuneiden valtarakenteiden ja asenteiden purkamisessa.

Tasa-arvoiseen työelämään ei päästä, jos naiset joutuvat yksin kantamaan vastuun kodista ja lastenhoidosta. Yksi mahdollisuus on ottaa vanhempainvapaissa käyttöön 1/3+1/3+1/3-jakoon perustuva malli, mutta myös asenteiden muutos on ensiarvoisen tärkeää, jotta myös miehet jäisivät useammin lastensa kanssa kotiin. Vanhempainvapaajärjestelmässä on lisäksi otettava paremmin huomioon yksinhuoltajat ja sateenkaariperheet.

Huolestuttavin epätasa-arvon ilmentymä Pohjoismaissa on kuitenkin perheväkivalta. UNR toivoo lisää poliittista uskallusta puuttua sukupuolittuneeseen väkivaltaan Pohjoismaissa. Kaipaamme kampanjointia perheväkivaltaa vastaan ja arvokasta työtä tekevien turvakotien rahoituksen turvaamista kaikkialla Pohjoismaissa.

Lisätietoa,
Kai Alajoki
Presidentti, Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto (UNR)
kai.alajoki@pohjola-norden.fi
+358407758143

RSS RSS Feed

 • De nordiske energiministre styrker samarbejdet på europæisk niveau marraskuu 23, 2017
  De nordiske energiministre styrker samarbejdet på energiområdet både på nordisk og europæisk niveau. Ambitionen er, at Norden også i fremtiden skal være vejviser for en grøn vækstøkonomi i tråd med hovedbudskabet i Jorma Ollilas energirapport. Ministrene vil også prioritere den fællesnordiske energiforskning højt.
  Matts Lindqvist
 • Lavere valgdeltakelse blant unge nordiske menn marraskuu 22, 2017
  Unge nordboere blåser oftere i å stemme enn eldre. Men hjemmesittingen ser først og fremst ut til å skyldes utenforskap koblet med kort utdanning, lav inntekt og utenlandsk opprinnelse. Det trengs tiltak fra samfunnet for at grupper av innbyggere ikke skal havne utenfor det demokratiske systemet – det er konklusjonen i en fersk utredning bestilt […]
  Anna Rosenberg
 • Fremtidig nordisk utdannelsessamarbeid og toppmøte om forskning marraskuu 16, 2017
  Ministerrådet for Utdannelse og Forskning (MR-U) holdt mandag den 6. november 2017 sitt andre møte under det norske formannskapet i 2017. Drøftelse om det fremtidige nordiske utdannelsessamarbeidet ble fulgt opp av et toppmøte om forskningssamarbeidet i Norden.
  Andrè H. Jamholt
 • Nordisk Råd publicerer en håndbog til klimasmarte parlamentarikere marraskuu 15, 2017
  Nordisk Råd har udgivet en ny håndbog til parlamentarikere: Clever climate legislation. Håndbogen har til formål at forberede parlamentarikere over hele verden på det vigtige arbejde med at nå klimamålene i Paris-aftalen fra 2015.
  Cecilie Ravik
 • Fra finske skove til brasilianske appelsintræer – livets økonomi marraskuu 10, 2017
  Hvad er forbindelsen mellem bioøkonomi og bæredygtighedsmålene? Det var det helt store spørgsmål på Nordisk bioøkonomidag ved FNs klimatopmøde i Bonn, hvor Nordisk Ministerråd fremlagde sine fem principper for bæredygtig økonomi, som er udarbejdet af Nordisk Bioøkonomipanel og Østersøregionens Bioøkonomiråd.
  Elisabet Skylare
 • Fødevarepolitik fører visionære og iværksættere sammen på COP23 marraskuu 8, 2017
  Hvordan kan de nordiske lande håndtere presserende udfordringer såsom fødevarespild, uholdbare kostvaner og tab af biodiversitet? Det spørgsmål er udgangspunktet for temadagen Nordic Food Day, som afholdes den 9. november i forbindelse med klimaforhandlingerne i Bonn.
  Elisabet Skylare
 • Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion – Nordens selvkritiske bud på et effektivt klimatiltag marraskuu 7, 2017
  Et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig produktion kan få en enorm betydning for klimaet – fra flere forskellige perspektiver. Det var hovedbudskabet, da Nordens pavillon ved FN's klimatopmøde COP23 lagde op til diskussion af den bæredygtige vej frem med afsæt i de nordiske landes svage præstationer, når det gælder ansvarligt forbrug og ansvarlig […]
  Heidi Orava
 • Kampen mot sura regn en nordisk framgångshistoria marraskuu 6, 2017
  Nordiskt samarbete har legat bakom många av framgångarna i bekämpningen av sura regn. Dessa miljösegrar, som många redan hunnit glömma, ska minnas och firas den 6-7 november, då symposiet 50 years of Acid rain går av stapeln i Stockholm.
  Heidi Orava
 • Det bästa av Norden på COP23 i direktsändning marraskuu 4, 2017
  Diskussionen om nordiska klimatlösningar vid FN:s klimattoppmöte COP23 begränsar sig inte till den nordiska paviljongen i Bonn. Nordiska ministerrådet direktsänder samtalen med de vassaste profilerna och publiken har möjlighet att ställa frågor när ministrar, chefsförhandlare och parlamentariker möter aktivister, forskare och experter i samtal om nordiska lösningar på de globala klimatutmaningarna.
  Heidi Orava
 • Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2018-2021 godkendt på Nordisk Råd session marraskuu 2, 2017
  Nordisk Råd godkendte den 2. november 2017 på sin 69. session i Helsinki, Finland, Nordisk Ministerråds ottende arktiske samarbejdsprogram, "Nordisk Partnerskab for Arktis“. Det er et tegn på, at Norden vil fortsætte som et kontinuerligt og konstruktivt nordisk samarbejde om, for og i Arktis.
  Heidi Orava