Ajankohtaista

Anna Abrahamsson valittu Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi

10805601_704714516313770_6390322118329608695_nNuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) kokoontui istuntoon 23. – 25. lokakuuta 2015 Reykjavikissa, Islannissa.

Istunnossa valittiin uusi presidentti, suomalainen Anna Abrahamsson Pohjoismaiden Keskustanuorten liitosta (NCF). Abrahamsson haluaa seuraavan vuoden aikana vahvistaa nuorten roolia pohjoismaisessa yhteystyössä.

”Maailmamme muuttuessa yhä globaalimmaksi on pohjoismainen yhteistyö uusien haasteiden sekä mahdollisuuksien edessä. Käynnissä on myös yhteistyölle merkittäviä uudistusprosesseja. UNR:n rooli nuorten äänitorvena sekä tulevaisuuden pohjoismaisen vision vahvistajana on siksi erityisen tärkeä. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeä siinä missä se saa vaikutuksia aikaan – ihmisten arjesta kansanvälisiin areenoihin. UNR:n tulee jatkaa uusien näkökulmien ja ratkaisujen esittämistä”, sanoo äsken valittu presidentti Anna Abrahamsson.

Uusi puheenjohtajisto muodostuu presidentin lisäksi eri Pohjoismaiden ja kattojärjestöjen edustajista.

Istuntoon osallistui jäsen- ja tarkkailijajärjestöjen edustajia kaikista pohjoismaisista maista sekä itsehallintoalueista, yhteensä noin 80 henkilöä. Vuosikokouksessa käytiin keskustelua muun muassa ulkopolitiikasta, ympäristö- sekä pakolaisasioista. Tulevana vuotena toivomme, että vuosikokouksessa hyväksytyt päätöslauselmat nostetaan esille ja luovat pohjan keskusteluille Pohjoismaiden neuvoston eri valiokunnissa ja puolueryhmissä.

 

Lisätietoja:

Anna Abrahamsson

+358 40 831 1326

 

UNR-koordinaattori Laura Ollila

unr@pohjola-norden.fi

+358 40 774 8107

—————————————————————————-

UNR:n puheenjohtajistoon kuuluvat:

Presidentti: Anna Abrahamsson (Suomi, Pohjoismaiden Keskustanuorten liitto), Sebastian Lukas Bych (Tanska, Pohjoismaiden Vasemmistonuorten liitto), Espen Krogh (Tanska, Pohjoismaiden Konservatiivinuorten liitto), Natan Kolbeinsson (Islanti, Pohjoismaiden Demarinuorten liitto), Steffen Stustad (Tanska, Pohjoismaiden Liberaali- ja Radikaalinuorten liitto) Oskar Annermarken (Ruotsi, Pohjoismaiden Vihreiden Nuorten liitto) Carl Olehäll (Ruotsi, Kristillisdemokraattien nuorten liitto) sekä tarkkailijaThorgny Arwidson (Ruotsi, Norden-yhdistysten nuorisoliitto)

Anna Abrahamsson ehdolla Nuorten Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi

10805601_704714516313770_6390322118329608695_n

Pohjoismaiden Keskustanuorten liitto (NCF) esittää Anna Abrahamssonia (RKP-Nuoret, Suomi) Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) presidentiksi. Abrahamsson on 25-vuotias ja hänellä on takanaan monivuotinen kokemus pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hän on muun muassa toiminut NCF:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, sekä viime vuoden aikana UNR:n puheenjohtajiston jäsenenä. Abrahamsson opiskelee kansainvälistä oikeutta Åbo Akademissa ja toimii avustajana ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä Suomen eduskunnassa.

Haluan jatkaa sitä työtä, jota UNR:ssä on vuosien varrella saatu aikaan, sanoo Anna Abrahamsson. Maailmamme muuttuessa yhä globaalisemmaksi pohjoismainen yhteistyö on uusien haasteiden sekä mahdollisuuksien edessä. Käynnissä on myös yhteistyölle merkittäviä uudistamisprosesseja. UNR:n rooli nuorten äänitorvena sekä tulevaisuuden pohjoismaisen vision vahvistamiseksi on siksi erityisen tärkeä. Pohjoismainen yhteistyö on tärkeä siinä missä se saa vaikutuksia aikaan – ihmisten arjesta kansanvälisiin areenoihin. UNR:n tulee jatkaa uusien näkökulmien ja ratkaisujen esittämistä.

Pohjoismainen yhteistyö on tärkeämpi kuin koskaan ennen. Kansainvälisen yhteistyön merkityksen kasvaessa Pohjola on muuttunut yhä tärkeämmäksi toimijaksi sekä eurooppalaisella että globaalilla tasolla. Siksi on tärkeää, että pohjoismaisia kansalaisia kuullaan poliittisessa päätöksenteossa. Anna on saanut suurta kunnioitusta työstään NCF:ssä. Hänellä on täysi tukemme ja iloitsemme sitä, että hän voi vahvistaa UNR:n roolia jäsenjärjestöille sekä Pohjoismaiden neuvostossa entisestään, sanoo NCF:n presidentti Erik Carter.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto valitsee presidentin vuosikokouksessa 23–25.10 Reykjavikissa, Islannissa.

Lisätietoja:

Anna Abrahamsson
Presidenttiehdokas, Nuorten Pohjoismaiden neuvosto UNR
+358 40 83 11 326
anna.abrahamsson@su.fi

Erik Carter
Presidentti, Pohjoismaiden Keskustanuorten liitto NCF
+45 29 49 99 29
rkcrtr@gmail.com

Laura Ollila
Koordinaattori, Nuorten Pohjoismaiden neuvosto UNR
+358 40 77 48 107
unr@pohjola-norden.fi

UNR: Tasa-arvoa Pohjoismaihin!

KANNANOTTO Kööpenhamina, 25.3.2015

Pohjoismaiset tasa-arvosaavutukset ovat kovan työn ja poliittisen uskalluksen tulosta. Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto (UNR) toivoo Pohjoismaiden poliittisilta päättäjiltä lisää rohkeutta viedä tasa-arvopolitiikkaa eteenpäin, jotta Pohjoismaat pysyvät jatkossakin tasa-arvon johtomaina. Vaikka Pohjoismaat ovat onnistuneet siinä, että molempien sukupuolten kyvyt ja osaaminen ovat käytössä koulutuksen, päivähoidon sekä muiden tukijärjestelmien ansiosta, on mm. naisten ja miesten välinen palkkaero yhä olemassa jokaisessa Pohjoismaassa.

Tuoreen Pohjoismaisen tasa-arvoraportin mukaan pohjoismaiset työmarkkinat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet. UNR kaipaakin lisää läpinäkyvyyttä palkkaukseen, jotta palkkauksen sukupuolittuneisuuteen ja syrjintään työelämässä olisi helpompi puuttua. Poliittisessa päätöksenteossa on puolestaan otettava huomioon se, miten julkisen talouden sopeuttamistoimet kohdistuvat eri tavalla eri sukupuoliin. UNR peräänkuuluttaa lisäksi kouluissa toteutettavia tasa-arvosuunnitelmia, jotka olisivat avainasemassa sukupuolittuneiden valtarakenteiden ja asenteiden purkamisessa.

Tasa-arvoiseen työelämään ei päästä, jos naiset joutuvat yksin kantamaan vastuun kodista ja lastenhoidosta. Yksi mahdollisuus on ottaa vanhempainvapaissa käyttöön 1/3+1/3+1/3-jakoon perustuva malli, mutta myös asenteiden muutos on ensiarvoisen tärkeää, jotta myös miehet jäisivät useammin lastensa kanssa kotiin. Vanhempainvapaajärjestelmässä on lisäksi otettava paremmin huomioon yksinhuoltajat ja sateenkaariperheet.

Huolestuttavin epätasa-arvon ilmentymä Pohjoismaissa on kuitenkin perheväkivalta. UNR toivoo lisää poliittista uskallusta puuttua sukupuolittuneeseen väkivaltaan Pohjoismaissa. Kaipaamme kampanjointia perheväkivaltaa vastaan ja arvokasta työtä tekevien turvakotien rahoituksen turvaamista kaikkialla Pohjoismaissa.

Lisätietoa,
Kai Alajoki
Presidentti, Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto (UNR)
kai.alajoki@pohjola-norden.fi
+358407758143

RSS RSS Feed

 • Energiløsninger til en grønnere fremtid – nyt nummer af Sustainable Growth the Nordic Way toukokuu 17, 2018
  Som opladning til Nordic Clean Energy Week drager det nye nummer af onlinemagasinet Sustainable Growth the Nordic Way en tur ud i verden for at se, hvor nordiske energiløsninger sætter bæredygtige fodaftryk.
  Heidi Orava
 • "Inkludera männen i jämställdhetsarbetet!" toukokuu 16, 2018
  Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet. Det tjänar samhället som helhet på. Det var essensen i diskussionen mellan de nordiska jämställdhetsministrarna som möttes i Stockholm den 16 maj.
  Marita Hoydal
 • ReGeneration2030 samlar unga från Norden och Östersjöländerna för en hållbar utveckling toukokuu 16, 2018
  Den 18-20 augusti samlar ungdomstoppmötet ReGeneration2030 Summit ungdomar från Östersjöområdet till Mariehamn, Åland för att skapa påverkansmöjligheter för unga inom hållbar utveckling. Tematiskt går ungdomsmötet in på en av regionens svaga punkter – konsumtionens och produktionens svarta fotavtryck.
  Heidi Orava
 • Nordiske ministre: Virksomhedernes rapportering skal forenkles toukokuu 15, 2018
  Det skal være nemmere for små og mellemstore nordiske virksomheder at udveksle økonomiske data. Virksomhedernes rapportering skal foregå i realtid, og også kreditoplysninger skal være tilgængelige i realtid. Det vil give virksomhederne store fordele og gevinster på op til flere milliarder kroner.
  Matts Lindqvist
 • Norden kan bli en av vinnarna i framtidens arbetsliv toukokuu 15, 2018
  Det handlar inte om hur framtidens arbetsliv blir. Det handlar om hur vi formar arbetslivet. Ser vi bara till att de institutioner vi har i den nordiska modellen är tillräckligt innovativa och anpassningsbara, kan vi också hantera oväntade förändringar, säger Jon Erik Dølvik.
  Cecilie Ravik
 • New OECD report: Nordic gender equality boosts GDP growth toukokuu 14, 2018
  The steady increase of women in the labour market can account for 10–20% of the Nordic region's GDP per capita growth in the past 40–50 years, according to a new OECD report.
  Anna Rosenberg
 • Norden og Baltikum med ambitiøse mål for kunstig intelligens toukokuu 14, 2018
  Norden og Baltikum udvider samarbejdet for at fastholde sin position som Europas førende inden for digitalisering. Landene i regionen styrker samarbejdet om udvikling og samfundsnyttig brug af kunstig intelligens.
  Andrè H. Jamholt
 • Nordiske ministre sætter fokus på #metoo i kultursektoren toukokuu 9, 2018
  Siden efteråret 2017 har #metoo haft en enorm gennemslagskraft over hele verden, og på de nordiske kulturministres møde i Malmø den 9. maj kom ministrene med en fælles udtalelse om at sætte fokus på arbejdet mod sexchikane og for trygge arbejdspladser i kultursektoren i Norden.
  Elisabet Skylare
 • Demokrati på agendan då Nordiska rådet mötte vitryska politiker toukokuu 8, 2018
  Politiker och representanter för olika organisationer i Vitryssland besökte riksdagen i Helsingfors på tisdagen på inbjudan av Nordiska rådet. På agendan stod bland annat utmaningarna i Vitryssland vad gäller den demokratiska utvecklingen.
  Matts Lindqvist
 • Nordisk museum i Seattle vækker opsigt toukokuu 7, 2018
  Det nye Nordic Museum i Seattle har knap nok åbnet dørene og høster allerede overskrifter i de amerikanske aviser. Norden er et varmt emne i USA i øjeblikket.
  Andrè H. Jamholt