Nyheder

UNR: De nordiske lande skal genfinde sin position som internationale fredsmæglere

Udtalelse, 23.01.2017

Vi må igen stå stærkt på at løfte den nordiske røst til fordel for fred og demokrati. Verden er i de seneste år blevet et mere usikkert sted. Der hersker en øget uro i den vestlige verden, hvor populistiske bevægelser har vundet støtte og tiltroen til de politiske institutioner både nationalt og internationalt er faldet og når vi har ryggen op mod en mur, må vi forsøge at imødegå de udfordringer vi står overfor og finde løsningerne, og de må findes i Norden.

 

De nordiske lande har tidligere påtaget sig opgaven med at agere fredsmægler i internationale konflikter og er gået forrest i kampen for fred, frihed og demokrati i international politik. Eksemplerne er mange, i 1991 var de nordiske lande som de første ude og anerkende de baltiske staters nyvundne selvstændighed, Norge faciliterede Oslo akkord-processen i 1993 mellem Israel og Palæstina og det nordiske engagement i internationale organisationer som bl.a. FN har været exceptionel.

 

Konkret har de nordiske lande alle har sparet på udenrigstjenesterne, på udviklingshjælp og vores støtte til FN. Det er en skam. For hvorfor ikke lade 2017 være året, hvor de nordiske lande hæver deres røst markere sig, som en selvstændig, neutral aktør, der kan bidrage til at skabe mere fred og stabilitet i verden. Sådan som det er sket så mange gange før. Det er vigtigt at fokusere på, og det er vigtigt at tænke på, hvilken fremtid vi ønsker at skabe for ungdommen i Norden.

 

Ungdommens Nordiske Råd vil derfor opfordre de nordiske regeringer til at opprioritere fredsformidlingen hvor muligt på et udenrigspolitisk plan. Men også indenrigspolitisk er der muligheder for at fremme den fredsformidlende dagsorden. VI bør tænke vores udenrigspolitiske fokus ind i andre politikområder også. Vi vil gerne opfordre til, at man tænker det ind i uddannelsespolitikken og afskaffer studieafgifterne for unge udenfor EU / EØS området. Lad os lægge op til, at unge fra hele verden kan prioritere at tage deres uddannelse i Norden, og derigennem indoptage og blive mødt med de værdier om demokrati og pluralisme, som vores lande er bygget på.

 

Mere information:

Espen Krogh,
Præsident, Ungdommens Nordiske Råd
+45 31664939 / Eskrogh@outlook.com

 

Jannica Renman
Koordinator, Ungdommens Nordiske Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Espen Krogh ny president för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session den 28–30 oktober 2016 i Köpenhamn, Danmark.

Under sessionen valdes en ny president, Espen Krogh från Danmark och Nordisk Ungkonservativ Union. Krogh vill under det kommande året stärka det nordiska samarbetet och öka nordisk integration.

 

“Optimismen och tron på det nordiska samarbete har fått sig en törn under det senaste året. De nordiska länderna har i allt större grad dragit sig tillbaka in i sig själva. Det ska skäras ned i utvecklingsbistånd, det ska skäras ned utrikestjänster och man har infört interna gränskontroller i Norden. Vi bör kämpa för en större tro på att lösningarna dessa problem finns internationella planet, att gränsöverskridande problem löses mellan länder, inte enskilt i varje land. UNR har en roll i att försöka höja rösten och tillföra nya lösningar, och på så sätt bidra till att stärka det nordiska samarbetet och öka den nordiska integrationen.” säger den nyvalde presidenten Espen Krogh.

 

Det nya presidiet består, förutom presidenten, av representanter från alla paraplyorganisationer och nordiska länder.

 

I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 85 personer. Under sessionen debatterades bl.a. fri rörlighet och ett nordiskt medborgarskap, oljeutvinning och miljöskydd i Arktis samt Färöarnas representation i Nordiska Rådet. Det kommande året avser det nyvalda UNR-presidiet lyfta fram resolutionerna som godkändes under sessionen för debatt inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

 

För mera information:

UNR-koordinator Jannica Renman
unr@pohjola-norden.fi
+358 40 774 8107

—————————————————————————-

UNR:s presidium består av:

 

President: Espen Krogh (Danmark, Nordisk Ungkonservativ Union), Hervør Pálsdóttir (Färöarna, Socialistisk Ungdom i Norden), Robert Steffens (Sverige, Nordiska Centerungdomens Förbund) Steve Sandgreen (Grönland, Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom), Anders Burlund (Danmark, Nordens Liberale Ungdom) Kati Systä (Finland, Grön Ungdom i Norden) Juho Jääskeläinen (Finland, Kristdemokratisk Ungdom i Norden) Observatör Karolina Lång (Finland, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund)

Albin Arleskär vill bli president för Ungdomens Nordiska Råd

albinGrön Ungdom i Norden (GUN) föreslår Albin Arleskär (Grön Ungdom, Sverige) till president för Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Arleskär är 23 år gammal och har ett mångårigt engagemang i organisationer bakom sig. Han har bland annat varit sammankallande för Grön Ungdoms internationella utskott samt medlem av UNR:s presidium det senaste året.

Jag tror att en av våra största tillgångar är att våra länder är en plats dit människor vill komma, säger Albin Arleskär. I framtiden kommer det vara det vi bygger våra framtida innovationer, relationer och social trygghet på. Vi måste se till att Norden är en plats där det är möjligt att flytta för studier och arbete i ett annat land. Öppenheten ska vi vara stolta över.

Presidiets and presidentens uppgift är också att se till att organisationen kan blomstra under de kommande åren. Under det senaste året har jag lett arbetet med att hitta alternativa finansieringskällor för UNR. Sedan tidigare har jag arbetat som verksamhetsutvecklare för Grön Ungdom i Stockholmsregionen under två år över valet, har en stark organisatorisk bakgrund vilja hjälpa andra att växa i sitt politiska arbete.

Du kan läsa mer om Albins kanditatur här

Ungdomens Nordiska Råd väljer president under sin session den 28-30.10 i Köpenhamn, Danmark.

 

För mer information:

Albin Arleskär
Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+46767131972
albin.arleskar@mp.se

Karin Borsch
President för Grön Ungdom i Norden
+4673-7847915
k.borsch@hotmail.com

Jannica Renman
Koordinator för Ungdomens nordiska råd UNR
+358 40 77 48 107
unr@pohjola-norden.fi