Nyheder

Nordic Regional Youth Camp: Young Eyes on Sustainability in the Arctic Dimension

How can the young generation impact sustainability in the Arctic? In late August, the Youth League of the Finnish Norden Association in collaboration with the Nordic Youth Council organized a camp for young influencers together with three partner organizations from the Nordic countries and Russia in Helsinki, Finland. Read more about the young vision for the Arctic! Below, find the statements put forth by the camp participants:

PRIORITIZE THE ARCTIC ENVIRONMENT

REDUCE THE COSTS TO DEVELOPE THE ARCTIC ENTREPRENEURSHIP

GREATER INCLUSION OF INDIGENOUS PEOPLES AND YOUTH IS NEEDED FOR BETTER DECISION-MAKING

 

The Nordic Regional Youth Camp: Young Eyes on Sustainability in the Arctic Dimension strived to replicate the youth event arranged ten years ago in adjunction to the Nordkalotten Conference in Tornio, Finland. Finland is holding the Arctic Council presidency 2017-2019, therefore Finland and Helsinki presented itself as the perfect arena to discuss Arctic issues in the summer of 2018. The event was based on the “Planet”-perspective in the Nordic Council of Ministers’ Arctic Cooperation Program 2018-2021 and financed primarily by Nordregio.

 

In the light of climate change, the Arctic region is facing big changes that force us to rethink our way of living, policy-making and working. As the hosting organization, we wanted to find a way to do productive cooperation and find sustainable solutions to save our fragile Arctic. Leading specialists on the Arctic provided guidance and inspirations for the camp participants to find solutions and turn the challenge of the Arctic region in to an opportunity. And solutions we found, as you can see from our statements above. Participants from Denmark, Norway, Russia and Finland came together and visualized a prosperous and sustainable solution for the Arctic from a young perspective!

 

The Youth League of the Finnish Norden Association in cooperation with the Nordic Youth Council as well as InnoBarentsLab, a student organization at the University of Lapland, Barents Regional Youth Council (Kirkenes, Norway) and Garant the Center of Social Technologies (Arkhangelsk, Russia), were all a part of organizing and gathering young voices from allover the Arctic Region and the Nordic Countries to discuss and find solutions for challenges in the Arctic region, as well as spark the discussion on the region onwards, to a broader audience.

 

The camp was preceded by a two-day “pre-camp”, where the coaches and team members had an opportunity to gain background information and deeper knowledge regarding the issues that were discussed during the camp. We had the pleasure of visiting René Söderman at the Ministry for Foreign Affairs and hear about the agenda setting in the Arctic and hearing more about the business side of sustainability from Timo Rautajoki, the CEO of Finland Chamber of Commerce Lapland. Petra Laiti, Chair of the Finnish Sami Youth Organization introduced team members to the new Arctic generation. The pre-camp also included an educational visit to the Ministry of Agriculture and Forestry, were team members heard about Finnish actions towards a sustainable North. We also had a unique opportunity to visit Arctia Ltd, Finnish manufacturer of ice breakers. All these informative and interesting visits concluded in a handout for the participants of the camp. The handout gave background and broadened the dimension of discussion about the “Arctic” and “sustainability”.

 

The three-day youth camp had two separate programs – Arctic challenges and policy-making program and Media and communication program.

 

The Arctic challenges and policy-making program focused on presenting recent outlooks on the Arctic region, sustainability, business opportunities and youth perspectives on the region, through prominent speakers. Participants were further divided into three teams: Sustainability and Environment in the Arctic, Sustainable Business Opportunities in the Arctic and Shaping the Future Generation in the Arctic.

The media and communication program focused on how to get your voice and message out, how to communicate in the public sphere, how to influence, how to build a successful campaign, how to be a storyteller. The participants in the media and communication program made communication strategies and concrete media material based on the debate and conclusions made in the other program of the camp.

These two separate programs worked together for a common goal. Read the statements on what the participants concluded that should be done for sustainability in the Arctic Dimension and get to know their faces on our social media channels under the hashtags: #nryc18 #keepingitarctic

Ungdomens Nordiska Råd: Samarbete behövs för hållbara liv och näringar i kustsamhällen

 

Havsisen i norra Grönland anses vara den starkaste i världen. Ändå fick vi cirka två veckor sedan läsa att havsisen har nu brutits sönder på grund av den rekordvarma sommaren. Detta är första gången som isen har smultit på sommaren och det finns ingenting som vi kan göra åt det nu. Det här är något som vi bör ta i beaktande när vi diskuterar klimat och miljö här på Grönland. Ungdomens Nordiska Råd vill lägga särskilt fokus på klimatförändringens påverkan i kustsamhällen och för medborgare i Arktiska områden.

Vad betyder smältande havsis för lokalsamhällen eller medborgaren? Under sitt sommarmöte har utskottet för ett hållbart Norden fått lära sig om detta: varmare vatten i kustområden innebär att fiskar som behöver kallt vatten, flyttar sig längre ut då kustvattnet blivit för varmt för dem. Detta i sin tur innebär att de som fått sitt levebröd från fiske måste köra längre ut. Detta leder till ökade driftkostnader. Här är ett konkret sätt hur uppvärmningen blir dyr för människor och lokalsamhällen i kustområden i Arktis.

Helt praktiskt innebär klimatförändringen i sin olika former längre arbetsdagar för yrkesfiskare och längre tider borta från sina familjer och vänner. Naturens mångfald påverkas också på andra sätt, vilket i sin tur påverkar också turistnäringen. Klimatförändringen påverkar medborgare i kustområden. Längre fiskeresor ökar även användningen av fossila bränslen, vilket innebär att klimatförändringen försnabbas och att vi därmed hamnar i en ond cirkel. Skeppsfart är en nödvändighet för lokala samhällen längs kusterna och behöver således effektiva åtgärder som hjälper nu men också mer långsiktigt. Därför behöver lokala ekonomier och näringar hållbara lösningar. I fiskenäringens fall innebär detta bl.a. alternativa bränslen. Det finns ett flertal forskningsprojekt på gång om hållbara bränslen och de bästa lösningarna kan se annorlunda ut i olika delar av Norden. Forskningssamarbete är nyckeln även här och koordinerade projekt producerar resultat mer effektivt. Dessa lärdomar måste tas till vara.

Dessa frågor är aktuella och angår samtliga nordiska länder. Det finns en mängd kunskap kring hållbarhet i kustområden och nu behövs det kunskapsöverföring. Östersjöcentrum vid Stockholms universitet har föreslagit att det öronmärks specifika budgetmedel för att stärka kvaliteten på marint områdesskydd och att man inrättar referensområden fria från mänsklig påverkan. På detta sätt kan vi bedöma hur undervattensmiljöer har påverkats av fiske och sjöfart. Dessa förslag är riktade till Östersjön men kan även tas i bruk i andra delar av Norden.

Därför vill UNR se att nordiska länderna samarbetar för hållbara liv och näringar i kustsamhällen och

• gemensamt skapar långsiktiga lösningar och satsar på utvecklandet av icke-fossila bränslen och skydd av arktiska havsmiljöer

• skapar stödsystem och säkerställer livskraften i kustsamhällen då näringar påverkas av klimatförändringen

För mera information:
Kati Systä
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 443005760 / kati.systa@gmail.com

Christa Elmgren
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

Ny koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har valt Christa Elmgren (22) till ny koordinator. Elmgren påbörjar sitt arbete i början av augusti. Elmgren efterträder Jannica Renman som innehaft posten sedan januari 2016. Den nyanställda helsingforsbon studerar statskunskap vid Helsingfors Universitet. Elmgren har tidigare varit aktiv inom olika studentorganisationer samt innehar gedigen erfarenhet av internationella arbetsmiljöer och administrativt arbete.

"Jag väntar med iver på att få börja jobbet på UNR. Nordiska frågor ligger mitt hjärta närt, och jobbet ger en ypperlig möjlighet att utforska detta intresse. Jag ser framemot att fördjupa mig i alla de spännande frågor UNR jobbar med, och inte minst att få lära känna alla de ansikten och personer som UNR berör” säger Elmgren.

Koordinatorn för UNR arbetar på deltidsbasis och ansvarar för det organisatoriska arbetet i samråd med generalsekreteraren. Koordinatorn bistår därtill presidiet i dess arbete.

Ungdomens Nordiska Råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden och koordinatorn jobbar i Helsingfors.