Nyheder

Anmälan till årets session är öppen!

Anmälningen till Ungdomens Nordiska Råds session 2016 i Köpenhamn har öppnats! Info om anmälningen har skickats till medlemsorganisationerna och mer information hittas under “sessionerne”.

Om din medlemsorganisation inte fått info om anmälningen, vänligen kontakta UNR:s koordinator, unr(at)pohjola-norden.fi.

 

 

Bild: Johannes Jansson/norden.org

UNR: Demokrati måste bygga på transparens och öppenhet

STÄLLNINGSTAGANDE Oslo, 17.4.2016

 

I kölvattnet av Panamaskandalen betonar Ungdomens Nordiska Råd den tradition av öppenhet, transparens och anti-korruption som varit kännetecknande för Norden. Detta är områden de Nordiska länderna varit föregångare inom, och en tradition vi ska fortsätta upprätthålla. Ett förtroende mellan allmänheten och beslutsfattare är ett villkor för en fungerande representativ demokrati. Demokratiskt ansvar kräver i sin tur transparens och öppenhet. Detta måste också gälla på området för ekonomi och bankreglering. Eftersom dessa områden idag i hög grad fungerar globalt, krävs europeiskt och internationellt samarbete för att garantera att systemen motsvarar en allmän rättskänsla. De nordiska länderna kunde tillsammans arbeta för att stärka denna utveckling både innanför och ytter om Norden.

 

Ungdomens Nordiska Råd poängterar särskilt vikten av att unga i samhället inte förlorar tron på vårt demokratiska system och våra institutioner. I många länder kan man se en trend av att unga inte längre engagerar sig i den traditionella partipolitiken, och att det råder misstänksamhet mot beslutsfattare över lag. Denna trend är bekymmersam om det leder till att allt färre unga tar del av det demokratiska systemet och i längden ett generationsbaserat demokratiunderskott.

 

Nordiska Rådet ska på temasessionen i Oslo den 19.4.2016 behandla en ny nordisk strategi för barn och unga, ämnad att stärka barn och ungas roll i Norden. Ungdomens Nordiska Råd understryker i anknytning till detta ytterligare vikten av att strategin omvandlas till konkreta handlingar och att inkluderandet av unga i det demokratiska beslutsfattandet också prioriteras.

 

Mer information:

Anna Abrahamsson
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 40 83 11 326 anna@su.fi

 

Jannica Renman
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107 unr@pohjola-norden.fi

UNR: Norden behöver en gemensam strategi för flyktingpolitiken

STÄLLNINGSTAGANDE Helsingfors, 4.2.2016

Antalet människor på flykt världen över har ökat och därmed och antalet asylsökande i Norden. I brist på samordning och delat ansvar har de nordiska ländernas åtgärder hotat undergräva det nordiska samarbetet och dess grundläggande värderingar. För hållbara lösningar behövs mer dialog och långsiktigt tänkande. Det nordiska samarbetet behöver en gemensam strategi för flyktingpolitik

Sedan sommaren 2015 har antalet asylsökande ökat markant i Europa, varav en förhållandevis stor del har sökt sig till de nordiska länderna. Situationen har skapat tryck såväl på gränserna som på mottagningsberedskapen i de berörda länderna. Varken inom EU eller Norden har någon gemensam fungerande lösning nåtts, och kommunikationen mellan regeringarna har på många vis varit bristande.

I en kapplöpning om att behöva motta minst antal människor har länderna hamnat i en spiral av åtstramade villkor för asyl, minskat humanitärt ansvar och ökad gränskontroll. Detta hotar undergräva fundamenten det nordiska samarbetet vilar på: fri rörlighet och gemensamma värderingar om solidaritet, öppenhet och mänskliga rättigheter.

Gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark har rönt uppmärksamhet och skapat stora problem i Öresundsregionen, och åtgärderna har skärpts också på andra håll. Varken Danmark eller Sverige ser sig själva som länder som vill ha gränser mot varandra, men båda hänvisar till att situationen har krävt det. Ett gemensamt samtal måste komma igång för en gemensam flyktingstrategi.

Mängden asylsökande ser inte ut att avta inom en nära framtid, varav hållbara lösningar krävs framom tillfälliga nödåtgärder i asylpolitiken. Kriser, ohållbara levnadsvillkor och krig i andra delar av världen berör även Norden som följd av globaliseringen. Dess utmaningar och möjligheter berör alla de nordiska länderna gemensamt och bemötas genom samarbete – något regeringarna även undertecknat i sin vision för nordiskt samarbete 2014.

De nordiska länderna borde därför utveckla en gemensam strategi för asylsökande och flyktingar så att samarbetet mellan länderna kunde utökas och effektiveras, med utgångspunkten att trygga varje asylsökandes rätt till rättssäker prövning. Detta kunde också ena Nordens röst gentemot EU, för att finna en rättfärdig lösning på flyktingsituationen på EU-nivå. Insatserna för humanitärt bistånd, ekonomisk utveckling och fredssamtal i ursprungsländerna måste likaså fortgå och stärkas.

 

Mer information:

Anna Abrahamsson
President, Ungdomens Nordiska Råd
anna@su.fi
+358408311326

RSS RSS Feed

 • Nordiske fortællinger venter et enkelt klik forude March 19, 2018
  Der findes et særligt nordisk perspektiv på tilværelsen, som rækker langt uden for de nordiske landmasser. Man finder spor af det over hele kloden. I stedet for at definere disse spor på egen hånd har de nordiske lande overladt tøjlerne til resten af verden.
  Elisabet Skylare
 • Kraftsamling för kvinnors sexuella rättigheter March 15, 2018
  Det pågående FN-kvinnotoppmötet i New York är ett viktigt tillfälle för Norden och en stor grupp likasinnade länder att stå upp för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter globalt. Inför förhandlingarna samlade Nordiska ministerrådet några av världens viktigaste aktörer på området.
  Anna Rosenberg
 • Nordens #metoo til FN’s kvindetopmøde March 14, 2018
  Når de nordiske ligestillingsministre i denne uge deltager i FN’s kvindetopmøde i New York, bliver de en stærk stemme for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder i verden. Ved en fælles præsentation den 14. marts vil de blandt andet fortælle om, hvilken indvirkning #metoo-bevægelsen har fået på politikken i de nordiske lande.
  Anna Rosenberg
 • Nordisk råd møter russiske politikere i Oslo March 14, 2018
  Et drøyt titall russiske politikere gjester Nordisk råd og Stortinget i Oslo 19.–21. mars. Besøket er en del av den årlige parlamentariske utvekslingen mellom de nordiske landene og Russland. Vert for møtet er Nordisk råds president Michael Tetzschner.
  Matts Lindqvist
 • "Kvinder i tyndt befolkede områder skal føle sig cool" March 11, 2018
  Begrænsede muligheder for job, indflydelse og højere uddannelse betyder, at kvinder forlader de tyndt befolkede områder i Norden. Hvad kræves der, for at både kvinder og mænd skal kunne leve et godt liv i de tyndt befolkede områder. Det er spørgsmålet for et ekspertpanel på FN's kvindetopmøde i New York mandag den 12. marts.
  Anna Rosenberg
 • 51 projekter i 25 lande styrker Norden March 9, 2018
  The Nordics er Nordisk Ministerråds brandingprojekt. Et af de værktøjer, der er blevet brugt til at styrke brandets globale profil, er den åbne forslagsindkaldelse. I 2017 støttede The Nordics 51 projekter i 25 lande fordelt over fem kontinenter, som bidrog til at brande Norden og vores fælles værdier.
  Elisabet Skylare
 • Nordiska rådets priser lyfts på festival i Stockholm March 8, 2018
  Fredag till söndag 5-7 oktober bjuder kulturfestivalen Best of Norden i samarbete med Nordiska museet in till spännande författarmöten, musik, samtal och filmvisningar. Festivalen syfte är att uppmärksamma Nordiska rådets priser och nordisk kultur.
  Louise Hertzberg
 • Rapport: Frikoppla miljösamarbetet i Östersjön från Rysslandssanktioner March 6, 2018
  Miljösamarbetet i Östersjöregionen borde undantas från EU:s sanktioner mot Ryssland. Det föreslår förra finländska riksdagsledamoten Christina Gestrin i en rapport som ges ut av Nordiska rådet. Gestrin säger att miljösamarbetet hotas om sanktionerna fortsätter på samma sätt som i dag.
  Matts Lindqvist
 • Vejen åbnes for en mere mangfoldig madkultur March 5, 2018
  Den nordiske gastronomi er gået frem med syvmileskridt siden underskrivelsen af Nordisk Køkkenmanifest i 2004. Men selvom der er dukket flere varianter af grønkål op i supermarkedet, er der ikke sket ret meget med mangfoldigheden i fødevarebranchen. Heldigvis bliver dette svage punkt ikke længere ignoreret.
  Elisabet Skylare
 • Derfor er den globale frøbank så vigtig February 27, 2018
  Når eksperter siger, at den globale frøbank på Svalbard sandsynligvis er det vigtigste rum på jorden, så mener de det alvorligt. Mennesker over hele kloden burde spidse ører. Men hvorfor?
  Andrè H. Jamholt