Nyheder

Ungdomens Nordiska Råd: Samarbete behövs för hållbara liv och näringar i kustsamhällen

 

Havsisen i norra Grönland anses vara den starkaste i världen. Ändå fick vi cirka två veckor sedan läsa att havsisen har nu brutits sönder på grund av den rekordvarma sommaren. Detta är första gången som isen har smultit på sommaren och det finns ingenting som vi kan göra åt det nu. Det här är något som vi bör ta i beaktande när vi diskuterar klimat och miljö här på Grönland. Ungdomens Nordiska Råd vill lägga särskilt fokus på klimatförändringens påverkan i kustsamhällen och för medborgare i Arktiska områden.

Vad betyder smältande havsis för lokalsamhällen eller medborgaren? Under sitt sommarmöte har utskottet för ett hållbart Norden fått lära sig om detta: varmare vatten i kustområden innebär att fiskar som behöver kallt vatten, flyttar sig längre ut då kustvattnet blivit för varmt för dem. Detta i sin tur innebär att de som fått sitt levebröd från fiske måste köra längre ut. Detta leder till ökade driftkostnader. Här är ett konkret sätt hur uppvärmningen blir dyr för människor och lokalsamhällen i kustområden i Arktis.

Helt praktiskt innebär klimatförändringen i sin olika former längre arbetsdagar för yrkesfiskare och längre tider borta från sina familjer och vänner. Naturens mångfald påverkas också på andra sätt, vilket i sin tur påverkar också turistnäringen. Klimatförändringen påverkar medborgare i kustområden. Längre fiskeresor ökar även användningen av fossila bränslen, vilket innebär att klimatförändringen försnabbas och att vi därmed hamnar i en ond cirkel. Skeppsfart är en nödvändighet för lokala samhällen längs kusterna och behöver således effektiva åtgärder som hjälper nu men också mer långsiktigt. Därför behöver lokala ekonomier och näringar hållbara lösningar. I fiskenäringens fall innebär detta bl.a. alternativa bränslen. Det finns ett flertal forskningsprojekt på gång om hållbara bränslen och de bästa lösningarna kan se annorlunda ut i olika delar av Norden. Forskningssamarbete är nyckeln även här och koordinerade projekt producerar resultat mer effektivt. Dessa lärdomar måste tas till vara.

Dessa frågor är aktuella och angår samtliga nordiska länder. Det finns en mängd kunskap kring hållbarhet i kustområden och nu behövs det kunskapsöverföring. Östersjöcentrum vid Stockholms universitet har föreslagit att det öronmärks specifika budgetmedel för att stärka kvaliteten på marint områdesskydd och att man inrättar referensområden fria från mänsklig påverkan. På detta sätt kan vi bedöma hur undervattensmiljöer har påverkats av fiske och sjöfart. Dessa förslag är riktade till Östersjön men kan även tas i bruk i andra delar av Norden.

Därför vill UNR se att nordiska länderna samarbetar för hållbara liv och näringar i kustsamhällen och

• gemensamt skapar långsiktiga lösningar och satsar på utvecklandet av icke-fossila bränslen och skydd av arktiska havsmiljöer

• skapar stödsystem och säkerställer livskraften i kustsamhällen då näringar påverkas av klimatförändringen

För mera information:
Kati Systä
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 443005760 / kati.systa@gmail.com

Christa Elmgren
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

Ny koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har valt Christa Elmgren (22) till ny koordinator. Elmgren påbörjar sitt arbete i början av augusti. Elmgren efterträder Jannica Renman som innehaft posten sedan januari 2016. Den nyanställda helsingforsbon studerar statskunskap vid Helsingfors Universitet. Elmgren har tidigare varit aktiv inom olika studentorganisationer samt innehar gedigen erfarenhet av internationella arbetsmiljöer och administrativt arbete.

"Jag väntar med iver på att få börja jobbet på UNR. Nordiska frågor ligger mitt hjärta närt, och jobbet ger en ypperlig möjlighet att utforska detta intresse. Jag ser framemot att fördjupa mig i alla de spännande frågor UNR jobbar med, och inte minst att få lära känna alla de ansikten och personer som UNR berör” säger Elmgren.

Koordinatorn för UNR arbetar på deltidsbasis och ansvarar för det organisatoriska arbetet i samråd med generalsekreteraren. Koordinatorn bistår därtill presidiet i dess arbete.

Ungdomens Nordiska Råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden och koordinatorn jobbar i Helsingfors.

Ledig tjänst: Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ledig tjänst: Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd söker en koordinator till sitt sekretariat i Helsingfors, Finland.

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett samarbetsorgan för politiska ungdomsförbund i de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna samlas årligen till session i samband med Nordiska rådets session i månadsskiftet oktober-november. UNR leds av ett presidium som väljs vid sessionen och som samlas 3–4 gånger i året i samband med Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten. UNR:s presidium, bestående av medlemmar från flera nordiska länder och självstyrande områden, utför sitt arbete på frivillig basis. UNR:s verksamhet finansieras huvudsakligen av Nordiska rådet. UNR:s sekretariat är placerat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.

Till koordinatorns uppgifter hör att ansvara för den årliga sessionens praktiska arrangemang, att administrera och fungera som mötessekreterare på presidiets möten, att sköta UNR:s ekonomi samt att i samarbete med presidiet uppehålla och utveckla UNR:s verksamhet. Årets 2018 session hålls i Oslo 26.-28.10.2018.

Vi söker Dig som:

  • talar och skriver utmärkt skandinaviska (svenska, danska eller norska), god finska och engelska
  • förstår svenska, danska och norska
  • är beredd att resa och vara flexibel
  • är initiativrik, välorganiserad och kan arbeta självständigt
  • är bekant med administration och ekonomi
  • är intresserad av nordiska frågor och samhällsengagemang

Erfarenhet av ungdomsorganisationer och kunskaper i övriga nordiska språk räknas som meriter.

 

Vi erbjuder Dig:

  • ett intressant och mångsidigt arbete i en internationell miljö för dig som strävar till internationella arbetsuppgifter
  • en utmärkt möjlighet att knyta kontakter till nordiskt politiskt samarbete såväl som kultur- och språksamarbete
  • goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider
  • en tjänst som går bra att kombinera med studier

 

Tjänsten är en deltidstjänst (2 arbetsdagar/vecka), bortsett från september-oktober då tjänsten är heltid. Tjänsten är en fast anställning, med fyra månaders prövotid. Månadslönen (heltid) är 2100 € med lunchsedlar samt motion- och kultursedlar. Du förutsätts kunna börja jobba i början av augusti 2018.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning (på svenska) senast den 10 juli 2018 kl. 16.00 till generalsekreterare Lena Höglund, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Arbetsintervjuer hålls den 11. och 12. juli. Tilläggsuppgifter får du av generalsekreterare Lena Höglund (tel. 044 733 5781 / lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi) 20.-22.6 kl. 10-16 eller 2.-6.7 kl. 10-16.

Mera information om UNR:s verksamhet finns på www.unginorden.org och www.norden.org/unr.