Nyheder

Ny koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har valt Jannica Renman (25) till ny koordinator. Renman påbörjade sitt arbete i början av januari. Renman efterträder Laura Ollila som innehaft posten sedan augusti 2014. Den nyanställda helsingforsbon är i magisterskedet av sina studier i allmän statslära vid Helsingfors universitet.

Renman har tidigare varit aktiv inom bl.a. olika studentföreningar i Helsingfors samt innehar en gedigen erfarenhet av administrativt arbete och ungdomsrelaterade frågor.

”Jag ser fram emot att jobba med nordiskt samarbete och att organisera årets presidiemöten samt UNR:s kommande session i Köpenhamn i oktober” säger Renman.

UNR:s president Anna Abrahamsson hoppas att UNR fortsatt kan utveckla och förbättra sin verksamhet och är mycket nöjd med den höga nivån på de sökande till koordinatorsposten. Abrahamsson ser fram emot samarbetet med den nya koordinatorn.

Koordinatorn för UNR arbetar på deltidsbasis och ansvarar för det organisatoriska arbetet i samråd med generalsekreteraren. Koordinatorn bistår därtill presidiet i dess arbete.

Anna Abrahamsson ny president för Ungdomens Nordiska Råd

10805601_704714516313770_6390322118329608695_nUngdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session den 23-25 oktober 2015 i Reykjavik, Island.

Under sessionen valdes en ny president, Anna Abrahamsson från Finland och Nordiska Centerungdomens förbund. Abrahamsson vill under det kommande året stärka de ungas roll i det nordiska samarbetet.

” I och med en mer globaliserad värld står det nordiska samarbetet inför helt nya utmaningar och möjligheter, och genomgår viktiga reformprocesser. UNR spelar därför en extra viktig roll som språkrör för de unga och för att stärka den nordiska framtidsvisionen. Det nordiska samarbetet är relevant där det gör skillnad – från i människors vardag till de internationella arenorna. UNR ska fortsätta komma med de nya synvinklarna och de nya lösningarna.”, säger den nyvalde presidenten Anna Abrahamsson.

Det nya presidiet består, förutom presidenten, av representanter från alla paraplyorganisationer och nordiska länder.

I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 80 personer. Under sessionen debatterades allt från utrikespolitik, miljö och flyktingfrågor. Det kommande året hoppas vi att resolutionerna som godkändes under sessionen kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

 

 

 

 

 

 

För mera information:

Anna Abrahamsson

+358 40 831 1326

 

UNR-koordinator Laura Ollila

unr@pohjola-norden.fi

+358 40 774 8107

—————————————————————————-

UNR:s presidium består av:

President: Anna Abrahamsson (Finland, Nordiska Centerungdomens förbund), Sebastian Lukas Bych (Danmark, Socialistisk Ungdom i Norden), Espen Krogh (Danmark, Nordisk Ungkonservativ Union), Natan Kolbeinsson (Island, Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom), Steffen Stustad (Danmark, Nordens Liberale og Radikale Ungdom) Oskar Annermarken (Sverige, Grön Ungdom i Norden) Carl Olehäll (Sverige, Kristdemokratisk Ungdom i Norden) Observatör Thorgny Arwidson (Sverige, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund)

Anna Abrahamsson vill bli president för Ungdomens Nordiska Råd

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) föreslår Anna Abrahamsson (Svensk Ungdom, Finland) till president för Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Abrahamsson är 25 år gammal och har ett mångårigt engagemang i nordiska frågor bakom sig. Hon har bland annat varit medlem av styrelsen och vice ordförande för NCF, samt medlem av UNR:s presidium det senaste året. Hon studerar folkrätt vid Åbo Akademi och arbetar som assistent inom Svenska riksdagsgruppen på Finlands riksdag.

Jag vill fortsätta bygga på det arbete som gjorts inom UNR genom åren, säger Anna Abrahamsson. I och med en mer globaliserad värld står det nordiska samarbetet inför helt nya utmaningar och möjligheter, och genomgår viktiga reformprocesser. UNR spelar därför en extra viktig roll som språkrör för de unga och för att stärka den nordiska framtidsvisionen. Det nordiska samarbetet är relevant där det gör skillnad – från i människors vardag till de internationella arenorna. UNR ska fortsätta komma med de nya synvinklarna och de nya lösningarna.

Det nordiske samarbejde er vigtigere end nogensinde. Den voksende betydning af internationalt samarbejde har kun gjort Norden en endnu mere relevant aktør på den europæiske og globale scene. Derfor er det vigtigt, at fremtidens nordiske borgere høres i den politiske proces. Anna nyder stor respekt for hendes arbejde og personlige format i Nordens Centerungdoms Forbund. Vi støtter helhjertet hendes kandidatur og glæder os til at se hende gøre UNR endnu mere relevant i Nordisk Råd og for sine medlemsorganisationer, säger Erik Carter, president för NCF.

Ungdomens nordiska råd väljer president under sin session den 23-25.10 i Reykjavik, Island.

Mer information:

Anna Abrahamsson
Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+358 40 83 11 326
anna.abrahamsson@su.fi

Erik Carter
President för Nordiska Centerungdomens Förbund NCF
+45 29 49 99 29
rkcrtr@gmail.com

Laura Ollila
Koordinator för Ungdomens nordiska råd UNR
+358 40 77 48 107
unr@pohjola-norden.fi

RSS RSS Feed

 • Norden skal bli verdensledende på 5G September 20, 2017
  Digitalisering stod øverst på den politiske agendaen da nordiske parlamentarikere var samlet i Reykjavik. Nordisk råd vil at alle borgere i Norden skal ha tilgang til 5G, og forventer et styrket nordisk regjeringssamarbeid om velferdsteknologi, høyere utdanning og forskning.
  Frøydis Johannessen
 • Matilda af Hällström er Nordisk Råds kvinde i Bruxelles September 15, 2017
  Nordisk Råd har åbnet et kontor i Bruxelles og ansat Matilda af Hällström fra Finland som rådgiver i EU-spørgsmål. Hun er rådets første medarbejder i EU-hovedkvarteret i Bruxelles.
  Matts Lindqvist
 • ”Sverige har stora ambitioner för samarbetet” September 14, 2017
  Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet efter Norge. I veckan tog den svenska statsministern Stefan Löfven emot Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten för att gå igenom det kommande ordförandeskapet.
  Silva Mertsola
 • Akkrediteringen til Nordisk Råds session i Helsingfors er åben September 13, 2017
  Akkrediteringen for journalister til Nordisk Råds 69. session i Helsingfors den 31. oktober–2. november 2017 er åben. Sessionen er årets største nordiske politiske forum, hvor parlamentarikere, statsministre, fagministre og oppositionsledere fra hele Norden mødes.
  Matts Lindqvist
 • Nordisk Råd debatterer cybersikkerhed September 13, 2017
  Cybersikkerhed og digitalisering er på dagsordenen, når Nordisk Råd indleder det politiske efterår med septembermøder i Reykjavik. Over to dage, den 19.-20. september, vil der blive afholdt møder, hvor blandt andet rådets præsidium, udvalg og partigrupper sammentræder.
  Matts Lindqvist
 • E-indkøb kan føre til besparelser for nordiske skatteydere September 12, 2017
  Det forventes, at man ved at fremhjælpe et bæredygtigt marked for offentlige e-indkøb kan generere betragtelige besparelser for skatteydere i kraft af øget effektivitet i offentlige indkøbsprocesser. Nordic e-Procurement Network er et samarbejde mellem beslutningstagere i de nordiske lande og har til formål at facilitere elektronisk samarbejde i indkøbsprocessen i praksis med udgangspunkt i gældende […]
  Frøydis Johannessen
 • Nordiske tiltag op til Agenda 2030 – nyt nummer af Green Growth the Nordic Way September 11, 2017
  Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion er to af Nordens svage områder i forhold til de globale bæredygtighedsmål. Det nye nummer af Green Growth the Nordic Way går bag om problemerne på vejen mod 2030 – og viser, hvad det nordiske samarbejde gør for at styre udviklingen i den rigtige retning.
  Heidi Orava
 • De nordiske lande står sammen mod ulovligt fiskeri September 6, 2017
  Otte fiskeriministre fra de nordiske lande – Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland – har udsendt en fælles udtalelse om transnational organiseret kriminalitet i den globale fiskeindustri. Udtalelsen blev udsendt gennem Nordisk Ministerråd.
  Elisabet Skylare
 • Øresundstrafikken et skridt nærmere normaltilstanden September 5, 2017
  Den 4. september tog togtrafikken mellem Danmark og Sverige endnu et skridt nærmere en normalisering som følge af, at den svenske regering i starten af maj besluttede at fjerne kravet om id-kontrol i tog-, bus- og færgetrafikken mellem Danmark og Sverige. I dag, tre måneder senere, er pendlernes rejsetider stort set tilbage på det niveau, […]
  Mary Gestrin
 • Samarbetet mellan Norden och Baltikum har medvind September 5, 2017
  De nordisk-baltiska relationerna är mycket goda, och det officiella samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Estland, Lettland och Litauen är framgångsrikt och har tillväxtpotential. Det är konklusionen av en utvärdering som Oxford Research har gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
  Mary Gestrin