Nyheder

Nicholas Kujala vill blir UNR:s president

Nicholas Kujala ställer upp som kandidat för president för UNR.

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) föreslår Nicholas Kujala (Svensk Ungdom, Finland) till president för Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Kujala är 24 år gammal och har ett mångårigt engagemang i nordiska frågor bakom sig. Han har bland annat varit medlem i internationella kommittén för Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, där han arbetat med nordiska frågor på EU-nivå. Kujala har även varit medlem av UNR:s presidium det senaste året. Kujala studerar naturvetenskaper vid Helsingfors Universitet, och har tidigare även studerat statskunskap i Helsingfors.

  • UNR har stärkt sin intressebevakning och aktivitet det senaste året. Jag vill fortsätta bygga på det arbete som gjorts inom UNR, och föra organisationen ännu mer framåt, säger Nicholas Kujala. I och med nya former av deltagande, har unga en allt bättre möjlighet att påverka sin omgivning. UNR ska vara redo att svara på de behov som unga har i Norden, och vara ännu aktivare som en nordisk aktör. Vår framtidsvision ska vara en reflektion av den nordiska ungdomens vision, konstaterar Kujala.

 

  • Det har aldrig funnits ett större behov för ett starkare och djupare samarbete i Norden än nu. Vi behöver en stark röst som representerar våra ungdomsorganisationer, inte endast i Nordiska Rådet, men överlag i hela Norden. Varje ungdom i Norden ska ha känslan att deras röst hörs och att deras idéer för ett bättre Norden tas på allvar. Därför ger vi vårt fulla stöd åt Nicholas Kujala som vår kandidat till UNR:s president. Han representerar fullkomligt den vision vi har för framtiden i Norden. – styrelsen för Nordiska Centerungdomens Förbund.

 

Ungdomens Nordiska råd samlas till sin session den 25-27.10.2019 i Stockholm. På sessionen väljs ett nytt presidium och president.

Mer information:

Nicholas Kujala

Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+358451594399
Nicholas.kujala@su.fi

 

Under UNR:s session väljs nytt presídium och ny president. Kandidaturer till presidentposten kan anmälas ända till 26.10. åt UNR:s koordinator, Christa Elmgren på unr@pohjola-norden.fi.

Ungdommens Nordiske Råd: Børn og unges kendskab til Norden skal styrkes endnu mere

Som borgere i Norden har vi alle sammen en unik mulighed for at nyde godt af hinandens muligheder. Det er blandt andet sikret af den frie bevægelighed og forholdsvis få grænsehindringer indenfor Norden, som alt er resultatet en politisk vilje til at øge samarbejdet mellem landene.

Dog er det ikke kun love og aftaler, som binder os i Norden sammen – vi har nemlig flere fællesnævnere i vores respektive landes sprog, historie og kultur. Dog mener vi, at kendskabet til vores nabolande sagtens kan styrkes, og især folkeskolen er en vigtig kanal for at nå dette mål.

Med en bedre forståelse for vores nabolande, vil det blive lettere at arbejde eller studere i et andet nordisk land. Love og aftaler mellem de nordiske land er kun en del af den ægte fri bevægelighed – den anden vigtig del er kendskabet til hinanden og den fælles forståelse for hinanden.

Ungdommens Nordiske Råd opfordrer derfor de enkelte medlemslande til i større grad at få integreret det nordiske samarbejde som en fast del af pensum i undervisningen i de større klasser, for at sikre en tilstrækkelig forankring af viden, der for eleverne er brugbar i det videre ungdomsliv.

Et projekt der især støtter op omkring denne idé er platformen ”Norden i skolen”. ”Norden i skolen” er en undervisningsplatform, der laver gratis undervisningsmaterialer til både folkeskoler og gymnasier. Den administreres af Foreningerne Nordens Forbund i tæt samarbejde med Nordisk Sprogkoordination og de nationale Foreningen Norden.

Det er blandt andet med platformer som ”Norden i skolen” at det nordiske samarbejde endeligt når sit hovedformål – nemlig at nedbryde grænsehindringer indenfor Norden og at blive verdens mest integrerede region. Ungdommens Nordiske Råd ønsker at bifalde Foreningerne Nordens Forbund for deres flotte indsats med at skabe denne platform.

Ungdomens Nordiska Råd:s presidium 2018-2019

 

 

Biodiversitetsprojektet publicerar sin toolkit!

Ungdomens Nordiska Råd har varit involverad i Nordiska Ministerrådets och Nordiska Rådets initierade biodiversitetsprojekt sedan i fjol. Projektet ämnar engagera unga i frågor berörande biodiversitet och även konkret ge en platform för unga att framföra sin åsikter i den kommande förhandlingarna om FN:s biodiversitetavtal. Förhandlingarna äger rum i Kina i oktober 2020.

Rent konkret har projektet producerat en toolkit, som alla personer runtomkring världen kan använda gratis för att hålla en workshop. Workshoppen skall engagera och öka medvetandet om biodiversitet, samt samla in ungas åsikter och rekommendationer för förhandlingarna. På nordiskt plan skall workshoppen utmynna i ett gemensamt nordiskt toppmöte i februari 2020.

Utöver toolkittet har projektet även format en ungadelegation, som deltar på förberedande möten och skapar en dialog mellan beslutsfattarna och de unga. Ungadelegationen består av personer från hela Norden och fungerar som en referensgrupp.

Man kan läsa mer om projektet via Nordiska Rådets hemsidor. 

Toolkittet går att ladda ner via nordiska portalen.