Nyheder

Inlägg från presidiet: UNR på Folkemøde på Bornholm

Den 13. til 16. juni deltog UNRs præsident, Barbara Gaardlykke Apol, og vicepræsident, Anna Falkenberg, på Folkemøde på Bornholm (DK). De deltoge til to forskellige debatter i Nordens Telt – Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds telt på Folkemødet.

Barbara deltog i en debat om demokrati i Norden. Her blev særlig vægt lagt på, hvad der karakteriserer de nordiske demokratier, og hvilke udfordringer der findes. I debatten deltog også politolog Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School, professor Haldor Byrkjeflot fra Oslo Universitet, Lea Korsgaard, som er chefredaktør på Zetland og Vesa Vasara, som er finsk ambassadør i Danmark. Nynne Bjerre Christensen var ordstyrer.

Anna deltog i en debat om unges lykke i Norden. Hvordan kan det være, at selv om Norden er den mest lykkelige region i verden, at vores unge kan være så ulykkelige? Med til at svare på bl.a. dette spørgsmål var også Árni Páll Árnason, forfatter til nordisk rapport om socialområdet, Pernille Schnoor, tidl. medlem af Folketinget, medierådgiver Camilla Mehlsen og MGP-finalist (Børnenes Melodi Grandprix) Celina Simonsen. Moderator for debatten var Sofie Østergaard.

Over sommeren kommer UNR til at deltage på flere andre folkemøder i Norden: Almedalsveckan (SVE) 30.6.-1.7, Suomiareena (FIN) 15.-19.7 og Arendalsuka (NO) 12.-17.8.

Det er vigtigt for UNR at være tilstæde til så mange sociale og demokratiske arrangementer for både unge og ældre. Vi ønsker at bidrage mere med både et ungdoms- og nordisk perspektiv, og hvilket bedre sted for at gøre det end ved de nordiske demokratiske festivaller.

Inlägg från presidiet: Östersjögruppens samarbetsmöte i Schwerin, 27 – 28 maj 2019

Östersjögruppens samarbetsmöte i Schwerin i Mecklenburg, 27 – 28 maj 2019

Den 27 – 28 maj 2019 arrangerade BSPC:s arbetsgrupp migration och integration detta möte i Schwerin. Vi sammanträdde i i den tyska delstat Meclenburg-Vorpommern:s Landtag, med lokation i Schloß Schwerin, ett underbart slott som bär med sig mycket historia och som har bygts i flera oliga epoker.

Carl Olehäll och Dag Henrik Nygård deltog från Ungdomens Nordiska Råd för att vara med på mötet som del av deras ungdomsforum. Det var ungdomar från flera länder belägna vid Östersjön. Mötets tema var imigration och integration.

Genom flera presentationer fick vi uppdaterad och bred information om utvecklingen och situationen i nuläget inanför migrations- och integrationsfältet. Språkinlärning, arbetsförmedling, godkännande av utbildning och integrering i lokalsamhället var genomgåande viktiga emnen som diskuterades.

Vi deltog också tillsammans med de vuxna på ett grupprojeckt som tog för sig fem olika frågor i tillägg till att vi också diskuterade gruppens migrationshistoria genom tiderna vilket visade mycket rörelse vid Östersjön. Krig, ekonomi, arbete och kärlek går igen.

Mycket viktigt är ungdomens röst och deltagande i dessa sammanhang. Ungdomerna utgör framtiden och långsiktiga samarbeten behöver stöd bland oss unga för att bestå över tid. Eftersom att Östersjön är viktig för Norden och Nordens arbete med Östersjön är avgörande för detta havsområdets framtid är Ungdomens Nordiska Råd:s närvaro under dessa möter oerhört viktigt.

Vi måste samarbeta om och vid Östersjön och Norden är en helt naturlig del av detta samarbetet då vi utgör stora delar av kustområdet och kan vara pådrivare för östersjöområdets utveckling i och över vattnet.

Text av Dag Henrik Nygård, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund: suppleant till Ungdomens Nordiska Råd som deltog i mötet.

*****

Zusammenarbeitstreffen der Ostseegruppe in Schwerin in Mecklenburg, 27. – 28. Mai 2019

Am 27. und 28. Mai 2019 veranstaltete die Migrations- und Integrationsarbeitsgruppe des BSPCs dieses Treffen in Schwerin. Wir fanden uns im Landtag des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern zusammen, der sich im Schweriner Schloss befindet - ein Schloss voller Geschichte, erbaut in verschiedenen Epochen.

Als Vertreter ihres Jugendforums nahmen Carl Olehäll und Dag Henrik Nygård vom nordischen Rat für Jugendliche Teil. Außerdem nahmen weitere Jugendliche von mehreren, an der Ostsee liegenden Länder Teil. Das Thema des Treffens war Immigration und Integration.

Durch mehrere Vorträge wurden wir darüber informiert wie die Entwicklung und die Situation heute im Bereich der Immi- und Integration heute aussieht. Das Lernen von Sprachen, die Arbeitsvermittlung, die Anerkennung der Ausbildung und die Integration in der lokalen Gemeinschaft waren wichtige Themen, die diskutiert wurden.

Im Rahmen einer Gruppenarbeit arbeiteten wir mit Erwachsenen zusammen um fünf verschiedene Fragen zum Thema der bewegten Migrationsgeschichte der Gruppe im Ostseeraum zu beantworten und zu diskutieren. Krieg, Wirtschaft, Arbeit und Liebe waren ausschlaggebende Ursachen.

Die Stimme und Teilnahme der Jugendlichen an diesen Treffen sind von großer Bedeutung. Als Zukunftsgestalter sind diese auf langfristige Zusammenarbeit vieler Jugendlicher angewiesen. Da die Ostsee ist für den Norden sehr wichtig und die Arbeit im Norden mit der Ostsee ausschlaggebend für die Zukunft dieses Meeresgebietes ist, ist die Teilnahme des nordischen Rates für Jugendliche von außerordentlicher Bedeutung.

Wir müssen mit und an der Ostsee zusammenarbeiten, nicht nur da der Norden aufgrund der langen Küstenabschnitte ein natürlicher Teil davon ist, sondern auch da wir eine treibende Kraft der Entwicklung an dieser sein sollten.

Text von Dag Henrik Nygård, Stellvertreter des Foreningerne Nordens Ungdomsforbund im Ungdomens Nordiske Råd, der am Treffen teilnahm.

Carl Olehäll och Dag Henrik Nygård på Baltic Sea Parliamentary Youth Forum i Schwerin, Tyskland.

UNR:s aprilmöte

UNR möttes till sitt aprilmöte i Köpenhamn. Under sitt presidiemöte talade vi bland annat om sessionen i Stockholm, UNR:s finansiering samt planerade vidare på Nordiska Rådets biodiversitetsprojektet som UNR är engagerad i.

Därefter följde Nordiska Rådets temasession i samma by. Temat var ”jämställdhet”. Under temasessionens debatt höll UNR:s president, Barbara Gaardlykke Apol, ett inlägg om betydelsen av jämställdhet inom utbildning. Kön påverkar vilka utbildningar personer söker till, om man slutför sin utbildning och hur man placerar sig på arbetsmarknaden. I studie- och utbildningsplaneringen borde beaktas även faktorer som påverkar jämställdheten, detta för att råda bot på ojämlikheten.

Under utskottsmöten lyfter UNR upp sessionens antagna resolutioner. UNR:s medlemmar har inte röst- eller förslagsrätt i Nordiska Rådet, därmed ligger det största arbetet i att framföra saker på utskottsmöten och partigruppsmöten, för att dessa kan föra vidare resolutioner som medlems- eller utskottsförslag. UNR:s resolutioner är delade per utskott och även per möte, så att resolutioner tas upp i bäst passande utskott och vid rätt tillfälle.

Läs hela mötesrapporteringen här: https://unginorden.org/nyheder/motesrapportering