Nyheder

Cybersäkerheten i Norden är för sårbar

Uttalande från Ungdomens Nordiska Råd 20.9.2017, Reykjavik

Externa och interna hot mot nordbornas privatliv i tiden av digitalisering och internet har blivit större och mer allvarliga. Då vi i Norden har kommit långt med digitalisering av våra liv och samhällen, är det viktigt att säkerheten också följer med. Därför önskar vi att alla nordiska regeringar sätter större fokus på cybersäkerhet och skydd av privatlivet. Därför är det även viktigt att EU:s nya dataskyddsförordningen implementeras noga i nordiska länderna.

När personliga bilder, information eller data delas vidare utan samtycke är det ett stort övergrepp på den personliga friheten. Under de senaste åren har vi sett flera exempel på att statliga myndigheter hanterar känslig information med stor osäkerhet. Samtidig visade Wannacry-attacken att en del offentlig infrastruktur är sårbar mot attacker. Därför är det nödvändigt att ett större fokus läggs på skydd av kritisk infrastruktur, hantering av personlig data samt skydd av privatlivet. Som medborgare skall man alltid tryggt kunna överlåta sitt data till myndigheterna utan att vara rädd för läckage. Nordiska länder måste skapa trygga verktyg för att förvara, förvalta och överföra medborgarnas privata uppgifter.

För unga är det viktigt att man tryggt kan använda internet och överlåta sina uppgifter till en tredje part med förtroendet att dessa hanteras på säkert sätt. Ett större fokus på cybersäkerhet bör därmed inte begränsas endast till statliga myndigheter men bör också innefatta krav på privata aktörer, föreningar eller organisationers hantering av data. Om vi vill vara föregångare i digitalisering, måste vi också säkra att våra medborgare njuter av det högsta möjliga skyddet av deras privata uppgifter.
UNR vill att

 • Nordiska länderna säkrar högsta möjliga skyddet för medborgarnas privata data, oberoende om den hanteras av offentliga eller privata aktörer.

 

För mera information:

Espen Krogh,
President, Ungdomens Nordiska Råd
+45 31664939 / Eskrogh@outlook.com

Jannica Renman
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

Anmälan till årets session i Helsingfors är nu öppen!

Anmälningen till Ungdomens Nordiska Råds session 2017 har öppnats! Sessionen kommer att ordnas 27-29.10.2017 i Helsingfors, Finland. Info om anmälningen och sessionen har skickats till medlemsorganisationerna. Informationen hittas även under fliken “sessionerne” på hemsidan.

Om din medlemsorganisation inte fått info om anmälningen eller vid frågor, vänligen kontakta UNR:s koordinator, unr(at)pohjola-norden.fi.

Manglen på et fællesnordisk personnummer er en grænsehindring som rammer unge

Uttalande från Ungdommens Nordiske Råd 3.4.2017

Den frie bevægelighed i Norden har sidan starten været en af kerneværdierne i det nordiska samarbejde, men selvom vi er nået langt både i de nordiske lande og i Europa for at nedbryde grænsehindringer, er der stadig en udfordring, vi må fokusere på. I fald man som ung i Norden i dag ønsker at studere eller arbejde i et andet sted i Norden, er der stadig store udfordringer.

Selvom det som udgangspunkt virker ligetil at flytte til andet land, findes der grænsehindringer, om man ønsker at få sig et telefonabonooment, digital post, ansøgninger til universiteter eller kontakt til sygehusvæsnet. Fælles for alt dette og meget mere er, at det forudsætter et personnummer. E-identifikation bruges i forskellig grad, i de forskellige nordiske lande, og grænsehindringsproblematikken bør løses nu. Og det er vanskeligt at få fat i, om man ikke har haft det fra starten og det tager tid. Hvis unges mobilitet i Norden skal forbedres må vi gøre noget, og svaret må være et fællesnordisk personnummer.

Ungdommens Nordiske Råd synes, det er positivt, at Nordiske Råd har taget problemstillingen op, men løsningen herfra løser ikke problemet. Nordisk Råd foreslår et E-identifikationskort, men der er mange steder, hvor løsningen er utilstrækkelig, idet det eksempelvis er svært at benytte sig af, hvis det er nødvendigt at ringe ind til det offentlige, mobilselskabet og andre steder, hvor adgangen til den enkeltes personlige oplysninger er nødvendige at få fat i  I UNR håber vi, der kan tages initiativ og sættes større ambitioner for grænseoverskridende løsninger på grænseoverskridende problemer.

 

Mere information:
Espen Krogh,
Præsident, Ungdommens Nordiske Råd
+45 31664939 / Eskrogh@outlook.com

Jannica Renman
Koordinator, Ungdommens Nordiske Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

RSS RSS Feed

 • Verdens førende 5G-aktører mødes i Riga August 15, 2018
  Nordisk Ministerråd er medarrangør, når Baltic Sea Region 5G Ecosystem Forums konference ”5G Techritory” løber af stablen den 27.-28. september i Letlands hovedstad Riga. Arrangementet er et af de førende i verden for 5G-aktører.
  Andrè H. Jamholt
 • Høj fart mod fremtiden July 22, 2018
  Stockholm – Helsingfors på 30 minutter kan være en realitet om 10 år. Norden kan sætte standarden for resten af verden, når det gælder hurtig, rimelig og miljøvenlig transport. – Vi skal bare blive enige om et fælles sæt af love og regler i Norden for Hyperloop, siger Pyry Niemi.
  Andrè H. Jamholt
 • 2030-agendaen: Er mad vejen frem for at nå bæredygtighedsmålene? July 17, 2018
  Nordic Food Policy Lab og den svenske regering arrangerede i fællesskab et sidearrangement på FN’s High-level Political Forum i New York, hvor man diskuterede mad som en gylden mulighed for at nå bæredygtigsmålene.
  Heidi Orava
 • Ungdomen kan förändra våra konsumtionsmönster – om de får chansen July 17, 2018
  För att de nordiska länderna och andra höginkomstländer ska bli mer hållbara i sina konsumtions- och produktionsmönster behövs bättre politiskt samarbete över generationsgränserna. Budskapet från ungdomen togs på allvar när nordiska och internationella aktörer diskuterade hållbarhetsmål 12 under FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling i New York.
  Heidi Orava
 • Invaderande ostron kan bli ny kustnäring July 9, 2018
  Har din bästa badklippa ockuperats av tusentals vassa Stillahavsostron? Då är du inte ensam. Numera har det ovälkomna havsdjuret spritt sig till alla Nordens kuster. Och eftersom invasionen inte längre går att stoppa, undersöker nordiska forskare hur man kan dra nytta av ostronen och tjäna pengar på dem.
  Anna Rosenberg
 • Norden stiller skarpt på bæredygtigt forbrug og produktion under High-level Political Forum i New York July 5, 2018
  Hvordan har Norden udnyttet sine udfordringer inden for bæredygtigt forbrug og produktion til at udvikle politiske løsninger, som fremmer de globale bæredygtighedsmål? I forbindelse med FN’s High-level Political Forum i New York inviterer de nordiske lande til debat om og samskabelse af løsninger til mere bæredygtige måder at leve på.
  Heidi Orava
 • Udvalgsforlag: Det nordiske forskningssamarbejde skal styrkes July 1, 2018
  Norden bør øge samarbejdet om forskning og uddannelse Det mener Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, som vil undersøge om forslaget om et nordisk universitet kan være en løsning på nogle af de eksisterende grænsehindringer for studerende og forskere i Norden.
  Elisabet Skylare
 • Sprogdiskussionen i Nordisk Råd nærmer sig en afgørelse June 28, 2018
  Skal finsk og islandsk have status af officielle sprog inden for Nordisk Råd? Sagen er blevet diskuteret siden oktober 2016, og målsætningen er, at rådet træffer en afgørelse i sagen i forbindelse med efterårets session i Oslo. Nordisk Råds Præsidium blev på sit møde den 27. juni enige om at arbejde videre med et kompromisforslag, […]
  Mary Gestrin
 • Tuff process men bra effekt att flytta statliga jobb June 28, 2018
  Att flytta statliga jobb från storstadsregionen eller lokalisera nya myndigheter till mindre befolkade landsdelar - det är effektiva sätt att fördela tillväxt och utveckling över hela landet. Den slutsatsen drar flera av de nordiska ländernas ministrar med ansvar för regional utveckling.
  Anna Rosenberg
 • De nordiske lande bør udvikle et fælles ligelønscertifikat June 27, 2018
  Nordisk Råds Velfærdsudvalg anbefaler, at regeringerne i de nordiske lande indfører et ligelønscertifikat i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, som arbejdspladser frivilligt kan benytte.
  Mikael Kelk