Nyheder

Grön ungdom i Norden föreslår Kati Systä till president för Ungdomens Nordiska Råd

Grön ungdom i Norden (GUN) föreslår Kati Systä till president för Ungdomens Nordiska Råd. Kati har varit aktiv inom gröna rörelsen, speciellt inom det internationella samarbetet och har under det gångna året varit vicepresident för Ungdomens Nordiska Råd.

Inom Unga gröna i Finland har Kati Systä varit aktiv både nationellt i förbundsstyrelsen som och lokalt som ordförande för lokalavdelningen. Systä har även varit aktiv inom studentpolitiken som medlem av sin studentkårs styrelse där hon har jobbat med frågor som gäller studenthälsovården, studiestödet och studerandes bostadssituation.

“Jag har lång erfarenhet av att jobba i olika medborgarorganisationer både inom påverkningsarbete och organisatorisk utveckling och nu vill jag använda det jag har lärt mig som president för UNR”, säger Systä.

Enligt Systä har UNR en viktig roll i nordiska samarbetet: “UNR har en unik position där vi kan kommunicera varför ett starkt samarbete på nordisk nivå är viktigt för våra mål och samarbete på europeiska och globala plan och göra det nordiska samarbetet synligt för unga”.

 

Som president vill Systä jobba för följande teman:

En strategi för UNR ska skapas 2018

Under senaste åren har ekonomin varit ett stort diskussionsämne för UNR och nu när presidiet blir större, är det viktigt att vi planerar vår verksamhet målmedvetet. Jag har även tidigare varit i arbete för att skapa och implementera strategier i olika organisationer, bl.a. i finska Unga gröna i 2015. Jag anser att under det gångna året har jag fått en bra bild över det jag ser som saker som bör utvecklas i UNR, t.ex. hur presidiet jobbar och kommunicerar mellan fysiska möten. Med en strategi och tydliga mål för kommande åren kan vi få större inflytande i Nordiska rådet och vara en starkare organisation.

 

UNR som forum för unga politiker i Norden

UNR:s styrka är att vi är ett forum för unga människor från olika politiska bakgrund och en organisation där alla har möjlighet att i gott samarbete jobba på lika villkor mot gemensamma mål. Detta är något unikt och någonting vi ska sträva efter att behålla i kärnan av vår verksamhet. Under det gångna året har jag sett hur stort styrka det är att vi samarbetar över partigränserna och på detta sätt kommer åt de borden var besluten fattas. Diskussion är viktigaste verktyget för arbetet i presidiet och spelar allt större roll när vi blir fler med olika synpunkter.

 

UNR:s kommunikation och synlighet utåt

För att få större inflytande nordiskt, måste vi kommunicera mer effektivt utåt, t.ex. de nordiska medierna. Vi bör synas och vara på plats i relevanta evenemang i den mån vi kan. Relevanta evenemang är t.ex. seminarierna och andra evenemang som ordnas av aktörer inom nordiska samarbetet och vara synligt på plats i nordiska politiker veckor som Almedalsveckan, Arendalsukan, Folkemødet och Finlandsarenan.

 

För mer information:

Kati Systä
Kandidat till president
kati.systa@turku.fi, +358443005760

 

Karin Borsch
President för Grön ungdom i Norden
karinborsch@gmail.com

Bjarni Kárason Petersen vil være præsident for Ungdommens Nordiske Råd 2017-2018

Nordens Liberale Ungdom (NLU) opstiller Bjarni K. Petersen (Framsøkin Ung, Færøerne) som kandidat til præsidentposten for Ungdommens Nordiske Råd. Bjarni er 23 år, og læser til bachelor på Aalborg Universitet.

I mere end 5 år har Bjarni været engageret i mange forskellige frivillige organisationer, ofte i ledende positioner. Bjarni har været en del af en række organisationer, der arbejder med alt fra nordisk kultur og historie, til uddannelsesliv og politik. I det politiske miljø på Færøerne har Bjarni også været en fremtrædende figur på den ungdomspolitiske platform. Han har været en aktiv del af Framsøkin Ung siden 2013. Bjarni har altid haft stor interesse for nordisk samarbejde, både på økonomisk, politisk og kulturelt plan:

”Vores fælles historie, kultur og sprog giver de nordiske lande de bedste forudsætninger i verden til at arbejde sammen om fælles løsninger. Vi har den unikke mulighed at dyrke både det der gør os forskellige og det der forener os. Derfor er det vigtigt at vi udforsker det potentiale som det nordiske samarbejde kan bidrage til vores lande og folk.”

Bjarni har deltaget til UNR’s sessioner hvert år siden 2014, og var i 2016 valgt som suppleant i præsidiet på vegne af NLU. Nu ønsker han at involvere sig dybere i organisationens udvikling:

”Præsidiet har i det foregående år gjort et fantastisk stykke arbejde. Men man skal altid stræbe efter at gøre tingene bedre. UNR og dets arbejde skal være synligere i den politiske og kulturelle offentlighed i Norden. Vi har brug for at udvide debatten dertil hvor den også har sin naturlige plads, nemlig hos de, der bor her i Norden. Det er trods alt dem det handler om”

 

Vi skal genetablere troen på det nordiske potentiale

Der er et utroligt potentiale i det nordiske samarbejde. Sammen kan vi udvikle det, der bør udvikles, og bevare det, der bør bevares. Vi skal være med til at dyrke vores kollektive fælles arv, samtidig med at vi i fællesskab udvikler løsninger i Norden, der sikrer de nordiske borgere så mange rettigheder og muligheder som overhovedet muligt. I de seneste år har vi set en uheldig udviklingstendens verden over. Landene begynder at lukke sig inde. Den frie bevægelighed af varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft er under stort pres, og der er stor diplomatisk mistillid. Nu kræves det at Norden står forrest som et forbillede for god dialog, samarbejdsvilje og tillid, samt at vi promoverer vores sunde demokratiske kultur. Denne særligt nordiske egenskab skal vi dyrke”.

 

UNR skal være mere synligt på tværs af alle de nordiske diskurser

Vi skal arbejde for, at resolutionerne som bliver vedtaget på UNR’s årlige session resonerer igennem den politiske debat i de nordiske lande. Vi skal sørge for at nordisk samarbejde altid indgår som en potentiel del af løsningen til de forskellige problematikker, der måtte opstå i de nordiske lande. Vi skal også være bedre til at implementere vores resolutioner i beslutningsprocessen i Nordisk Råd.  Desuden skal vi arbejde for at UNR i større omfang sætter dagsordenen i de forskellige medier, så folk kan se hvilket engagement i virkeligheden eksisterer i det nordiske samarbejde.

 

Bjarni’s Tillidshverv:

2017 –             International sekretær, Framsøkin Ung

2016 –             Suppleant, UNR Presidium

2015 –             Rådsmedlem, Færøernes Studenterforening (Meginfelag Føroyskra Studenta)

2015 – 2016    Bestyrelsesmedlem, Framsókn

2015 – 2016    Suppleant, Færøernes Lagting (Føroya Løgting)

2014 – 2016    Formand, Framsøkin Ung

2014 – 2015    Sekretær, Norrøna Ungmannafelag Føroya (Foreningen Nordens Ungdom Færøerne)

2013 – 2014    Næstformand, Framsøkin Ung

 

Uddannelse:

2016 –             Bachelor i politik og administration på Aalborg Universitet

 

Espen Krogh ställer inte upp för omval

Ungdomens Nordiska Råds president för 2016–2017, Espen Krogh (NUU), ställer inte upp till omval på den inkommande sessionen i oktober i Helsingfors.

“Efter ett bra och konstruktivt år är det dags att ge ansvaret vidare. Under det här verksamhetsåret har vi har kommit långt i vårt arbete för att skapa en starkare plattform för att lyfta ungdomens visioner för det nordiska samarbetet, men det finns fortfarande mer arbete att göra. Jag är övertygad om att det kommande presidiet kan fortsätta med det goda arbetet och jobba för unga nordbors visioner även nästa år ”, säger Krogh.

 

Ungdomens Nordiska Råd väljer en ny president samt presidium för perioden 2017–2018 under sin session den 27–29.10 i Helsingfors, Finland.

Mer information:

Espen Krogh
President för Ungdomens Nordiska Råd
+45 31 66 49 39, Eskrogh@outlook.com

Jannica Renman
Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107, unr@pohjola-norden.fi

RSS RSS Feed

 • Nordiske fortællinger venter et enkelt klik forude March 19, 2018
  Der findes et særligt nordisk perspektiv på tilværelsen, som rækker langt uden for de nordiske landmasser. Man finder spor af det over hele kloden. I stedet for at definere disse spor på egen hånd har de nordiske lande overladt tøjlerne til resten af verden.
  Elisabet Skylare
 • Kraftsamling för kvinnors sexuella rättigheter March 15, 2018
  Det pågående FN-kvinnotoppmötet i New York är ett viktigt tillfälle för Norden och en stor grupp likasinnade länder att stå upp för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter globalt. Inför förhandlingarna samlade Nordiska ministerrådet några av världens viktigaste aktörer på området.
  Anna Rosenberg
 • Nordens #metoo til FN’s kvindetopmøde March 14, 2018
  Når de nordiske ligestillingsministre i denne uge deltager i FN’s kvindetopmøde i New York, bliver de en stærk stemme for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder i verden. Ved en fælles præsentation den 14. marts vil de blandt andet fortælle om, hvilken indvirkning #metoo-bevægelsen har fået på politikken i de nordiske lande.
  Anna Rosenberg
 • Nordisk råd møter russiske politikere i Oslo March 14, 2018
  Et drøyt titall russiske politikere gjester Nordisk råd og Stortinget i Oslo 19.–21. mars. Besøket er en del av den årlige parlamentariske utvekslingen mellom de nordiske landene og Russland. Vert for møtet er Nordisk råds president Michael Tetzschner.
  Matts Lindqvist
 • "Kvinder i tyndt befolkede områder skal føle sig cool" March 11, 2018
  Begrænsede muligheder for job, indflydelse og højere uddannelse betyder, at kvinder forlader de tyndt befolkede områder i Norden. Hvad kræves der, for at både kvinder og mænd skal kunne leve et godt liv i de tyndt befolkede områder. Det er spørgsmålet for et ekspertpanel på FN's kvindetopmøde i New York mandag den 12. marts.
  Anna Rosenberg
 • 51 projekter i 25 lande styrker Norden March 9, 2018
  The Nordics er Nordisk Ministerråds brandingprojekt. Et af de værktøjer, der er blevet brugt til at styrke brandets globale profil, er den åbne forslagsindkaldelse. I 2017 støttede The Nordics 51 projekter i 25 lande fordelt over fem kontinenter, som bidrog til at brande Norden og vores fælles værdier.
  Elisabet Skylare
 • Nordiska rådets priser lyfts på festival i Stockholm March 8, 2018
  Fredag till söndag 5-7 oktober bjuder kulturfestivalen Best of Norden i samarbete med Nordiska museet in till spännande författarmöten, musik, samtal och filmvisningar. Festivalen syfte är att uppmärksamma Nordiska rådets priser och nordisk kultur.
  Louise Hertzberg
 • Rapport: Frikoppla miljösamarbetet i Östersjön från Rysslandssanktioner March 6, 2018
  Miljösamarbetet i Östersjöregionen borde undantas från EU:s sanktioner mot Ryssland. Det föreslår förra finländska riksdagsledamoten Christina Gestrin i en rapport som ges ut av Nordiska rådet. Gestrin säger att miljösamarbetet hotas om sanktionerna fortsätter på samma sätt som i dag.
  Matts Lindqvist
 • Vejen åbnes for en mere mangfoldig madkultur March 5, 2018
  Den nordiske gastronomi er gået frem med syvmileskridt siden underskrivelsen af Nordisk Køkkenmanifest i 2004. Men selvom der er dukket flere varianter af grønkål op i supermarkedet, er der ikke sket ret meget med mangfoldigheden i fødevarebranchen. Heldigvis bliver dette svage punkt ikke længere ignoreret.
  Elisabet Skylare
 • Derfor er den globale frøbank så vigtig February 27, 2018
  Når eksperter siger, at den globale frøbank på Svalbard sandsynligvis er det vigtigste rum på jorden, så mener de det alvorligt. Mennesker over hele kloden burde spidse ører. Men hvorfor?
  Andrè H. Jamholt