Nyheder

Ny koordinator för UNR!

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har valt Silja Markkula (28) till ny koordinator. Markkula påbörjar sitt arbete i slutet av november. Markkula efterträder Christa Elmgren som innehaft posten sedan augusti 2018. Den nyanställda helsingforsbon har nyligen slutfört sina studier i social- och kulturantropologi vid Helsingfors Universitet. Markkula har sedan länge varit aktiv inom den internationella ungdomspolitiken samt innehar gedigen erfarenhet av internationella arbetsmiljöer och administrativt arbete.

“Jag väntar med iver på att få börja jobbet på UNR. Nordiska frågor ligger mitt hjärta närt, och jobbet ger en ypperlig möjlighet att utforska detta intresse. Jag ser framemot att fördjupa mig i alla de spännande frågor UNR jobbar med, och inte minst att få lära känna alla de ansikten och personer som UNR berör” säger Markkula.

UNR firar år 2021 sitt 50-årsjubileum och kommer ordna en större session än tidigare år.

Vi gläder oss över att jobba med Silja speciellt under detta märkesår, då vi hoppas föra fram ungas delaktighet i beslutfattande över tid och idag. Vi hoppas också att jubiléet för med sig möjligheter till att utveckla samarbeten på sikt med grannländer och unga, speciellt i Arktis” säger Aldís Mjöll Geirsdóttir, UNR:s president.

Koordinatorn för UNR arbetar på deltidsbasis och ansvarar för det organisatoriska arbetet i samråd med generalsekreteraren. Koordinatorn bistår därtill presidiet i dess arbete.

Ungdomens Nordiska Råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden och koordinatorn jobbar i Helsingfors.

UNR söker ny koordinator!

Ledig tjänst: Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd söker en koordinator till sitt sekretariat i Helsingfors, Finland.

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett samarbetsorgan för politiska ungdomsförbund i de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna samlas årligen till session i samband med Nordiska rådets session i månadsskiftet oktober-november.  UNR leds av ett presidium som väljs vid sessionen och som samlas 3–4 gånger i året i samband med Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten. UNR:s presidium, bestående av medlemmar från flera nordiska länder och självstyrande områden, utför sitt arbete på frivillig basis. UNR:s verksamhet finansieras huvudsakligen av Nordiska rådet. UNR:s sekretariat är placerat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.

Till koordinatorns uppgifter hör att ansvara för den årliga sessionens praktiska arrangemang, att administrera och fungera som mötessekreterare på presidiets möten, att sköta UNR:s ekonomi samt att i samarbete med presidiet uppehålla och utveckla UNR:s verksamhet i form av t.ex. projektsamarbeten.

Vi söker Dig som:

  • talar och skriver utmärkt skandinaviska (svenska, danska eller norska), god finska och engelska
  • förstår svenska, danska och norska
  • är beredd att resa och vara flexibel
  • är initiativrik, välorganiserad och kan arbeta självständigt
  • är bekant med administration och ekonomi
  • är intresserad av nordiska frågor och samhällsengagemang

Erfarenhet av ungdomsorganisationer, intressebevakning eller politik och kunskaper i övriga nordiska språk räknas som meriter.

 

Vi erbjuder Dig:

  • ett intressant och mångsidigt arbete i en internationell miljö för dig som strävar till internationella arbetsuppgifter
  • en utmärkt möjlighet att knyta kontakter till nordiskt politiskt samarbete såväl som kultur- och språksamarbete
  • goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider
  • en tjänst som går bra att kombinera med studier

 

Tjänsten är en deltidstjänst (2-3 arbetsdagar/vecka), bortsett från september-oktober då tjänsten är heltid. Tjänsten är en fast anställning, med fyra månaders prövotid. Månadslönen (heltid) är 2100 € med lunchsedlar samt motion- och kultursedlar. Tjänsten förutsätter tidvis kvälls- och helgarbete. Du förutsätts kunna börja jobba senast i december 2020.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning (på svenska) senast den 12 november 2020 kl. 16.00 till generalsekreterare Lena Höglund, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Arbetsintervjuer hålls den 16. och 17. november. Tilläggsuppgifter får du av generalsekreterare Lena Höglund (tel. 044 733 5781 / lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi) vardagar kl. 10-16 fram tills 12.11.2020.

 

UNR:s session 2020 anordnas digitalt

UNR planerade att hålla sin årliga session 23.10–25.10.2020 i Reykjavik, Island, men på grund av covid-19 samt rådet från Isländska hälsomyndigheter och polisväsendet  från att ordna större evenemang på Island under hösten 2020, har UNR:s presidium nu fattat beslutet att avboka den fysiska sessionen i Reykjavik.

“Det nordiska samarbetet behövs mera idag än någonsin tidigare. Därför har vi fattat beslutet att ordna en digital session i år. Den nordiska samhörigheten är minst lika stark på distans som i person och jag ser framemot att träffa våra medlemmar snart igen” säger Nicholas Kujala, UNR:s president.

Ersättande digital session kommer ordnas över Zoom 24.10.2020. Den digitala sessionen har en begränsad agenda och kommer inte inkludera resolutionsdebatt eller -beslut, men UNR kommer t.ex. välja presidium för år 2021, fastslå en budget för verksamhetsåret 2021 och uppdatera UNR:s vedtäkter.

Ungdomens Nordiska Råd inbjuder medlemsorganisationerna och observatörmedlemmarna att skicka en officiell representant till sessionen. På grund av de nya sessionsomständigheterna tillåts inga extra representanter delta i sessionen, utan endast ordinarie representanter och observatörer. Vi uppbär ingen deltagaravgift för deltagandet i den digitala sessionen. Registreringen av representanter sker mellan 24.8 och 9.10.2020. Den elektroniska anmälan börjar 24.8.2019 kl.12 (CEST, svensk/norsk/dansk tid), du kan anmäla dig här.