Nyheder

Anmälan till årets session i Helsingfors är nu öppen!

Anmälningen till Ungdomens Nordiska Råds session 2017 har öppnats! Sessionen kommer att ordnas 27-29.10.2017 i Helsingfors, Finland. Info om anmälningen och sessionen har skickats till medlemsorganisationerna. Informationen hittas även under fliken “sessionerne” på hemsidan.

Om din medlemsorganisation inte fått info om anmälningen eller vid frågor, vänligen kontakta UNR:s koordinator, unr(at)pohjola-norden.fi.

Manglen på et fællesnordisk personnummer er en grænsehindring som rammer unge

Uttalande från Ungdommens Nordiske Råd 3.4.2017

Den frie bevægelighed i Norden har sidan starten været en af kerneværdierne i det nordiska samarbejde, men selvom vi er nået langt både i de nordiske lande og i Europa for at nedbryde grænsehindringer, er der stadig en udfordring, vi må fokusere på. I fald man som ung i Norden i dag ønsker at studere eller arbejde i et andet sted i Norden, er der stadig store udfordringer.

Selvom det som udgangspunkt virker ligetil at flytte til andet land, findes der grænsehindringer, om man ønsker at få sig et telefonabonooment, digital post, ansøgninger til universiteter eller kontakt til sygehusvæsnet. Fælles for alt dette og meget mere er, at det forudsætter et personnummer. E-identifikation bruges i forskellig grad, i de forskellige nordiske lande, og grænsehindringsproblematikken bør løses nu. Og det er vanskeligt at få fat i, om man ikke har haft det fra starten og det tager tid. Hvis unges mobilitet i Norden skal forbedres må vi gøre noget, og svaret må være et fællesnordisk personnummer.

Ungdommens Nordiske Råd synes, det er positivt, at Nordiske Råd har taget problemstillingen op, men løsningen herfra løser ikke problemet. Nordisk Råd foreslår et E-identifikationskort, men der er mange steder, hvor løsningen er utilstrækkelig, idet det eksempelvis er svært at benytte sig af, hvis det er nødvendigt at ringe ind til det offentlige, mobilselskabet og andre steder, hvor adgangen til den enkeltes personlige oplysninger er nødvendige at få fat i  I UNR håber vi, der kan tages initiativ og sættes større ambitioner for grænseoverskridende løsninger på grænseoverskridende problemer.

 

Mere information:
Espen Krogh,
Præsident, Ungdommens Nordiske Råd
+45 31664939 / Eskrogh@outlook.com

Jannica Renman
Koordinator, Ungdommens Nordiske Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

UNR: De nordiske lande skal genfinde sin position som internationale fredsmæglere

Udtalelse, 23.01.2017

Vi må igen stå stærkt på at løfte den nordiske røst til fordel for fred og demokrati. Verden er i de seneste år blevet et mere usikkert sted. Der hersker en øget uro i den vestlige verden, hvor populistiske bevægelser har vundet støtte og tiltroen til de politiske institutioner både nationalt og internationalt er faldet og når vi har ryggen op mod en mur, må vi forsøge at imødegå de udfordringer vi står overfor og finde løsningerne, og de må findes i Norden.

 

De nordiske lande har tidligere påtaget sig opgaven med at agere fredsmægler i internationale konflikter og er gået forrest i kampen for fred, frihed og demokrati i international politik. Eksemplerne er mange, i 1991 var de nordiske lande som de første ude og anerkende de baltiske staters nyvundne selvstændighed, Norge faciliterede Oslo akkord-processen i 1993 mellem Israel og Palæstina og det nordiske engagement i internationale organisationer som bl.a. FN har været exceptionel.

 

Konkret har de nordiske lande alle har sparet på udenrigstjenesterne, på udviklingshjælp og vores støtte til FN. Det er en skam. For hvorfor ikke lade 2017 være året, hvor de nordiske lande hæver deres røst markere sig, som en selvstændig, neutral aktør, der kan bidrage til at skabe mere fred og stabilitet i verden. Sådan som det er sket så mange gange før. Det er vigtigt at fokusere på, og det er vigtigt at tænke på, hvilken fremtid vi ønsker at skabe for ungdommen i Norden.

 

Ungdommens Nordiske Råd vil derfor opfordre de nordiske regeringer til at opprioritere fredsformidlingen hvor muligt på et udenrigspolitisk plan. Men også indenrigspolitisk er der muligheder for at fremme den fredsformidlende dagsorden. VI bør tænke vores udenrigspolitiske fokus ind i andre politikområder også. Vi vil gerne opfordre til, at man tænker det ind i uddannelsespolitikken og afskaffer studieafgifterne for unge udenfor EU / EØS området. Lad os lægge op til, at unge fra hele verden kan prioritere at tage deres uddannelse i Norden, og derigennem indoptage og blive mødt med de værdier om demokrati og pluralisme, som vores lande er bygget på.

 

Mere information:

Espen Krogh,
Præsident, Ungdommens Nordiske Råd
+45 31664939 / Eskrogh@outlook.com

 

Jannica Renman
Koordinator, Ungdommens Nordiske Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

RSS RSS Feed

 • Matilda af Hällström er Nordisk Råds kvinde i Bruxelles September 15, 2017
  Nordisk Råd har åbnet et kontor i Bruxelles og ansat Matilda af Hällström fra Finland som rådgiver i EU-spørgsmål. Hun er rådets første medarbejder i EU-hovedkvarteret i Bruxelles.
  Matts Lindqvist
 • ”Sverige har stora ambitioner för samarbetet” September 14, 2017
  Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet efter Norge. I veckan tog den svenska statsministern Stefan Löfven emot Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten för att gå igenom det kommande ordförandeskapet.
  Silva Mertsola
 • Akkrediteringen til Nordisk Råds session i Helsingfors er åben September 13, 2017
  Akkrediteringen for journalister til Nordisk Råds 69. session i Helsingfors den 31. oktober–2. november 2017 er åben. Sessionen er årets største nordiske politiske forum, hvor parlamentarikere, statsministre, fagministre og oppositionsledere fra hele Norden mødes.
  Matts Lindqvist
 • Nordisk Råd debatterer cybersikkerhed September 13, 2017
  Cybersikkerhed og digitalisering er på dagsordenen, når Nordisk Råd indleder det politiske efterår med septembermøder i Reykjavik. Over to dage, den 19.-20. september, vil der blive afholdt møder, hvor blandt andet rådets præsidium, udvalg og partigrupper sammentræder.
  Matts Lindqvist
 • E-indkøb kan føre til besparelser for nordiske skatteydere September 12, 2017
  Det forventes, at man ved at fremhjælpe et bæredygtigt marked for offentlige e-indkøb kan generere betragtelige besparelser for skatteydere i kraft af øget effektivitet i offentlige indkøbsprocesser. Nordic e-Procurement Network er et samarbejde mellem beslutningstagere i de nordiske lande og har til formål at facilitere elektronisk samarbejde i indkøbsprocessen i praksis med udgangspunkt i gældende […]
  Frøydis Johannessen
 • Nordiske tiltag op til Agenda 2030 – nyt nummer af Green Growth the Nordic Way September 11, 2017
  Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion er to af Nordens svage områder i forhold til de globale bæredygtighedsmål. Det nye nummer af Green Growth the Nordic Way går bag om problemerne på vejen mod 2030 – og viser, hvad det nordiske samarbejde gør for at styre udviklingen i den rigtige retning.
  Heidi Orava
 • De nordiske lande står sammen mod ulovligt fiskeri September 6, 2017
  Otte fiskeriministre fra de nordiske lande – Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland – har udsendt en fælles udtalelse om transnational organiseret kriminalitet i den globale fiskeindustri. Udtalelsen blev udsendt gennem Nordisk Ministerråd.
  Elisabet Skylare
 • Øresundstrafikken et skridt nærmere normaltilstanden September 5, 2017
  Den 4. september tog togtrafikken mellem Danmark og Sverige endnu et skridt nærmere en normalisering som følge af, at den svenske regering i starten af maj besluttede at fjerne kravet om id-kontrol i tog-, bus- og færgetrafikken mellem Danmark og Sverige. I dag, tre måneder senere, er pendlernes rejsetider stort set tilbage på det niveau, […]
  Mary Gestrin
 • Samarbetet mellan Norden och Baltikum har medvind September 5, 2017
  De nordisk-baltiska relationerna är mycket goda, och det officiella samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Estland, Lettland och Litauen är framgångsrikt och har tillväxtpotential. Det är konklusionen av en utvärdering som Oxford Research har gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
  Mary Gestrin
 • Generation 2030 – et løft for det nordiske bæredygtighedsarbejde September 5, 2017
  Bæredygtigt forbrug og produktion bliver et særligt indsatsområde, når Nordisk Ministerråd lancerer Generation 2030, som er et program, der har til formål at støtte gennemførelsen af Agenda 2030, især på de punkter, hvor Norden ikke er "bedst i klassen".
  Heidi Orava