Nyheder

Oscar Sameland kandiderar till ordförande för Ungdomens nordiska råd!

Nordisk ungkonservativ union nominerar Oscar Sameland till president för Ungdomens nordiska råd.

”UNR representerar alla ungdomsförbund i Norden, från vänster till höger och från Grönland i väst till Finland i öst. Detta gör UNR unikt ur ett internationellt perspektiv och är en tillgång som vi behöver ta tillvara. Därför vill jag stärka paraplyorganisationerna som ju utgör själva kärnan för UNR.”

Oscar Sameland är 28 år och ledamot av presidiet för Ungdomens nordiska råd där han är representant i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling. I utskottet har Oscar drivit igenom flera resolutioner som antogs på UNR:s senaste session, bland annat om artificiell intelligens och en gemensam arbetsmarknad i Norden.

Oscar har flera år arbetat för Moderata Ungdomsförbundet i Sverige som organisationssekreterare. Under sin mångåriga bakgrund i MUF har han tillägnat sig erfarenhet om hur man engagerar medlemmar och organiserar ett politiskt förbund. Oscar innehar vidare politiska uppdrag i Stockholms stad för Moderaternas räkning. För närvarande skriver han på en kandidatuppsats inom företagsekonomi. Om Oscar väljs kommer han att bli UNR:s första president från Sverige.

”UNR har en stark position inom Nordiska rådet. Tyvärr känner inte alla medlemsförbund engagemang för UNR, vilket gör att många ungas röster inte blir hörda i det nordiska samarbetet. UNR behöver vara inkluderande och fokusera på frågor där det råder bred enighet mellan de olika paraplyorganisationerna. Detta krävs om vi ska nå framgång på områden som är avgörande för oss unga – klimatförändringarna, det försämrade säkerhetsläget och en tilltagande global konkurrens för att nämna några.

 

Rasmus Emborg genopstiller som præsident for Ungdommens Nordiske Råd

“Politisk har året været historisk. Med invasionen af Ukraine er den nordiske sikkerhedssituation blevet ændret for bestandigt og Sverige og Finlands beslutning om at tiltræde NATO bringer nye muligheder med sig. I Ungdommens Nordiske Råd mener vi, at Norden og Vesten ikke må være afhængige af autokratiske lande til vores kritiske infrastruktur og at vi skal stå op for menneskerettighederne i en usikker verden. Hvis jeg bliver genvalgt, vil vi fortsætte den klare linje og presse på for handling!Rasmus Emborg (25 år) har en bachelor i statskundskab og har tidligere arbejdet som konsulent for Socialdemokratiet i Danmark, hvor han har arbejdet med organisationsledelse. Rasmus er desuden næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms’ internationale udvalg. Han har siden oktober 2021 siddet som præsident af UNR og hans genvalg støttes af Forbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU).
“Jeg er personligt stolt over, at vores forslag om indførelsen af ungeklimaråd i de nordiske lande efter vedtagelse i Udvalget for Holdbart Norden nu skal behandles til sessionen. Det viser tydeligt, at vi i Nordisk Råd har fået indflydelse – og også taget den. Vi er en aktiv aktør for unges rettigheder og målet om en grøn fremtid og det skal vi blive ved med at være hvis det står til mig. Vi har også i år sikret en række historiske rettigheder til UNR, hvilket jeg fortsat vil arbejde for. Det tager lang tid at oparbejde relationer og dybdegående forandring i international politik og i organisationer. Derfor håber jeg på den nordiske ungdoms støtte til, at jeg fortsætter som præsident efter UNR’s session i Helsinki til slut oktober.”

Mer information:

Rasmus Emborg

rasmusemborg@gmail.com

Ny koordinator för UNR!

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har valt Ina Mickos (22) till ny koordinator. Hon efterträder Silja Markkula i befattningen som koordinator i mitten september 2022.

 

“Det är med stor entusiasm som jag inleder jobbet på UNR. Hur politiken påverkar vår vardag är av yttersta vikt hos mig. Jag ser fram emot att bidra eldsjälarna som för fram vår betydelsefulla politik. I osäkra tider fordras god internationell samarbetsvilja, som jag är tacksam över att nu få bidra till.”, säger Mickos

Mickos läser rättsvetenskap samt statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. Hon har väsentlig erfarenhet av politik, allt från regional till europeisk nivå. Hennes erfarenhet från Europaparlamentet samt föreningsvärldens administrativa uppgifter, ger henne goda förutsättningar till arbetet över nationsgränserna.

“Vi ser framemot att få med Ina i vårt lilla men effektiva UNR-team! Hennes erfarenheter från bland annat Europaparlament och olika evenemangsarrangemang kommer utan tvekan att vara till stor nytta när såväl det nordiska samarbetet som UNR tar historiska framsteg till nya sakområden och ansvar” – Annika Lyytikäinen, UNR:s vice president