Nyheder

Tillfälliga kontaktuppgifter

Rekryteringsprocessen för en ny koordinator för UNR pågår som bäst. UNR:s tidigare koordinator Christa Elmgren, kommer under övergångsfasen att sporadiskt svara och läsa e-post. Ifall ert ärende brådskar, ombeds ni i första hand kontakta UNR:s generalsekreterare Lena Höglund (lena.hoglund@pohjola-norden.fi / +358(0)44 733 5781) eller UNR:s president, Aldis Mjöll Geirsdottir (aldismjoll@gmail.com). En ny koordinator beräknas tillträda tjänsten i december 2020.

 

 

UNR söker ny koordinator!

Ledig tjänst: Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd söker en koordinator till sitt sekretariat i Helsingfors, Finland.

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett samarbetsorgan för politiska ungdomsförbund i de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna samlas årligen till session i samband med Nordiska rådets session i månadsskiftet oktober-november.  UNR leds av ett presidium som väljs vid sessionen och som samlas 3–4 gånger i året i samband med Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten. UNR:s presidium, bestående av medlemmar från flera nordiska länder och självstyrande områden, utför sitt arbete på frivillig basis. UNR:s verksamhet finansieras huvudsakligen av Nordiska rådet. UNR:s sekretariat är placerat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.

Till koordinatorns uppgifter hör att ansvara för den årliga sessionens praktiska arrangemang, att administrera och fungera som mötessekreterare på presidiets möten, att sköta UNR:s ekonomi samt att i samarbete med presidiet uppehålla och utveckla UNR:s verksamhet i form av t.ex. projektsamarbeten.

Vi söker Dig som:

  • talar och skriver utmärkt skandinaviska (svenska, danska eller norska), god finska och engelska
  • förstår svenska, danska och norska
  • är beredd att resa och vara flexibel
  • är initiativrik, välorganiserad och kan arbeta självständigt
  • är bekant med administration och ekonomi
  • är intresserad av nordiska frågor och samhällsengagemang

Erfarenhet av ungdomsorganisationer, intressebevakning eller politik och kunskaper i övriga nordiska språk räknas som meriter.

 

Vi erbjuder Dig:

  • ett intressant och mångsidigt arbete i en internationell miljö för dig som strävar till internationella arbetsuppgifter
  • en utmärkt möjlighet att knyta kontakter till nordiskt politiskt samarbete såväl som kultur- och språksamarbete
  • goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider
  • en tjänst som går bra att kombinera med studier

 

Tjänsten är en deltidstjänst (2-3 arbetsdagar/vecka), bortsett från september-oktober då tjänsten är heltid. Tjänsten är en fast anställning, med fyra månaders prövotid. Månadslönen (heltid) är 2100 € med lunchsedlar samt motion- och kultursedlar. Tjänsten förutsätter tidvis kvälls- och helgarbete. Du förutsätts kunna börja jobba senast i december 2020.

Skicka din fritt formulerade ansökan med meritförteckning (på svenska) senast den 12 november 2020 kl. 16.00 till generalsekreterare Lena Höglund, lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi. Arbetsintervjuer hålls den 16. och 17. november. Tilläggsuppgifter får du av generalsekreterare Lena Höglund (tel. 044 733 5781 / lena.hoglund(at)pohjola-norden.fi) vardagar kl. 10-16 fram tills 12.11.2020.

 

UNR:s session 2020 anordnas digitalt

UNR planerade att hålla sin årliga session 23.10–25.10.2020 i Reykjavik, Island, men på grund av covid-19 samt rådet från Isländska hälsomyndigheter och polisväsendet  från att ordna större evenemang på Island under hösten 2020, har UNR:s presidium nu fattat beslutet att avboka den fysiska sessionen i Reykjavik.

“Det nordiska samarbetet behövs mera idag än någonsin tidigare. Därför har vi fattat beslutet att ordna en digital session i år. Den nordiska samhörigheten är minst lika stark på distans som i person och jag ser framemot att träffa våra medlemmar snart igen” säger Nicholas Kujala, UNR:s president.

Ersättande digital session kommer ordnas över Zoom 24.10.2020. Den digitala sessionen har en begränsad agenda och kommer inte inkludera resolutionsdebatt eller -beslut, men UNR kommer t.ex. välja presidium för år 2021, fastslå en budget för verksamhetsåret 2021 och uppdatera UNR:s vedtäkter.

Ungdomens Nordiska Råd inbjuder medlemsorganisationerna och observatörmedlemmarna att skicka en officiell representant till sessionen. På grund av de nya sessionsomständigheterna tillåts inga extra representanter delta i sessionen, utan endast ordinarie representanter och observatörer. Vi uppbär ingen deltagaravgift för deltagandet i den digitala sessionen. Registreringen av representanter sker mellan 24.8 och 9.10.2020. Den elektroniska anmälan börjar 24.8.2019 kl.12 (CEST, svensk/norsk/dansk tid), du kan anmäla dig här.