Nyheder

Kati Systä ny president för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlades till sin årliga session den 27-29 oktober 2017 i Helsingfors, Finland. Under sessionen valdes en ny president, Kati Systä från Finland och Grön Ungdom i Norden.

“Det är en ära att få detta förtroendet från de nordiska vännerna och det kommande året blir mycket spännande. Nu ska vi utveckla UNR som det unika forumet UNR är och skapa en långsiktig vision för organisationen. Norden är ett unikt område och ett starkt samarbete mellan länderna kan lyfta oss till de viktigaste internationella borden. Vi i Norden är modiga, det syns redan i det att vi har unga vid samma bord var besluten fattas. Nu ska vi ta vårt mod till en internationell nivå och stå upp för demokratin, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.”, säger Systä.

Det nya presidiet består, förutom presidenten, av representanter från alla paraplyorganisationer och nordiska länder.

I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 85 personer. Under sessionen debatterades allt från internationell politik, säkerhet, miljö och flyktingfrågor. Det kommande året hoppas vi att resolutionerna som godkändes under sessionen kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

 

För mera information:

UNR-koordinator Jannica Renman
unr@pohjola-norden.fi
+358 40 774 8107

Presidiet: Kati Systä (Finland, Grön Ungdom i Norden), Hervør Pálsdóttir (Färöarna, Socialistisk Ungdom i Norden), Jose Forslund (Finland, Nordiska Centerungdomens Förbund) Barbara Gaardlykke Apol (Färöarna, Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom), Bjarni Kárason Petersen (Färöarna, Nordens Liberale Ungdom) Petri Rajala (Finland, Nordisk Ungkonservativ Union) Jon Olav Økland (Norge, Kristdemokratisk Ungdom i Norden) Christian Bülow (Danmark, Nordisk Friheds Ungdom) Observatör Karolina Lång (Finland, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund)

 

Grön ungdom i Norden föreslår Kati Systä till president för Ungdomens Nordiska Råd

Grön ungdom i Norden (GUN) föreslår Kati Systä till president för Ungdomens Nordiska Råd. Kati har varit aktiv inom gröna rörelsen, speciellt inom det internationella samarbetet och har under det gångna året varit vicepresident för Ungdomens Nordiska Råd.

Inom Unga gröna i Finland har Kati Systä varit aktiv både nationellt i förbundsstyrelsen som och lokalt som ordförande för lokalavdelningen. Systä har även varit aktiv inom studentpolitiken som medlem av sin studentkårs styrelse där hon har jobbat med frågor som gäller studenthälsovården, studiestödet och studerandes bostadssituation.

“Jag har lång erfarenhet av att jobba i olika medborgarorganisationer både inom påverkningsarbete och organisatorisk utveckling och nu vill jag använda det jag har lärt mig som president för UNR”, säger Systä.

Enligt Systä har UNR en viktig roll i nordiska samarbetet: “UNR har en unik position där vi kan kommunicera varför ett starkt samarbete på nordisk nivå är viktigt för våra mål och samarbete på europeiska och globala plan och göra det nordiska samarbetet synligt för unga”.

 

Som president vill Systä jobba för följande teman:

En strategi för UNR ska skapas 2018

Under senaste åren har ekonomin varit ett stort diskussionsämne för UNR och nu när presidiet blir större, är det viktigt att vi planerar vår verksamhet målmedvetet. Jag har även tidigare varit i arbete för att skapa och implementera strategier i olika organisationer, bl.a. i finska Unga gröna i 2015. Jag anser att under det gångna året har jag fått en bra bild över det jag ser som saker som bör utvecklas i UNR, t.ex. hur presidiet jobbar och kommunicerar mellan fysiska möten. Med en strategi och tydliga mål för kommande åren kan vi få större inflytande i Nordiska rådet och vara en starkare organisation.

 

UNR som forum för unga politiker i Norden

UNR:s styrka är att vi är ett forum för unga människor från olika politiska bakgrund och en organisation där alla har möjlighet att i gott samarbete jobba på lika villkor mot gemensamma mål. Detta är något unikt och någonting vi ska sträva efter att behålla i kärnan av vår verksamhet. Under det gångna året har jag sett hur stort styrka det är att vi samarbetar över partigränserna och på detta sätt kommer åt de borden var besluten fattas. Diskussion är viktigaste verktyget för arbetet i presidiet och spelar allt större roll när vi blir fler med olika synpunkter.

 

UNR:s kommunikation och synlighet utåt

För att få större inflytande nordiskt, måste vi kommunicera mer effektivt utåt, t.ex. de nordiska medierna. Vi bör synas och vara på plats i relevanta evenemang i den mån vi kan. Relevanta evenemang är t.ex. seminarierna och andra evenemang som ordnas av aktörer inom nordiska samarbetet och vara synligt på plats i nordiska politiker veckor som Almedalsveckan, Arendalsukan, Folkemødet och Finlandsarenan.

 

För mer information:

Kati Systä
Kandidat till president
kati.systa@turku.fi, +358443005760

 

Karin Borsch
President för Grön ungdom i Norden
karinborsch@gmail.com

Bjarni Kárason Petersen vil være præsident for Ungdommens Nordiske Råd 2017-2018

Nordens Liberale Ungdom (NLU) opstiller Bjarni K. Petersen (Framsøkin Ung, Færøerne) som kandidat til præsidentposten for Ungdommens Nordiske Råd. Bjarni er 23 år, og læser til bachelor på Aalborg Universitet.

I mere end 5 år har Bjarni været engageret i mange forskellige frivillige organisationer, ofte i ledende positioner. Bjarni har været en del af en række organisationer, der arbejder med alt fra nordisk kultur og historie, til uddannelsesliv og politik. I det politiske miljø på Færøerne har Bjarni også været en fremtrædende figur på den ungdomspolitiske platform. Han har været en aktiv del af Framsøkin Ung siden 2013. Bjarni har altid haft stor interesse for nordisk samarbejde, både på økonomisk, politisk og kulturelt plan:

”Vores fælles historie, kultur og sprog giver de nordiske lande de bedste forudsætninger i verden til at arbejde sammen om fælles løsninger. Vi har den unikke mulighed at dyrke både det der gør os forskellige og det der forener os. Derfor er det vigtigt at vi udforsker det potentiale som det nordiske samarbejde kan bidrage til vores lande og folk.”

Bjarni har deltaget til UNR’s sessioner hvert år siden 2014, og var i 2016 valgt som suppleant i præsidiet på vegne af NLU. Nu ønsker han at involvere sig dybere i organisationens udvikling:

”Præsidiet har i det foregående år gjort et fantastisk stykke arbejde. Men man skal altid stræbe efter at gøre tingene bedre. UNR og dets arbejde skal være synligere i den politiske og kulturelle offentlighed i Norden. Vi har brug for at udvide debatten dertil hvor den også har sin naturlige plads, nemlig hos de, der bor her i Norden. Det er trods alt dem det handler om”

 

Vi skal genetablere troen på det nordiske potentiale

Der er et utroligt potentiale i det nordiske samarbejde. Sammen kan vi udvikle det, der bør udvikles, og bevare det, der bør bevares. Vi skal være med til at dyrke vores kollektive fælles arv, samtidig med at vi i fællesskab udvikler løsninger i Norden, der sikrer de nordiske borgere så mange rettigheder og muligheder som overhovedet muligt. I de seneste år har vi set en uheldig udviklingstendens verden over. Landene begynder at lukke sig inde. Den frie bevægelighed af varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft er under stort pres, og der er stor diplomatisk mistillid. Nu kræves det at Norden står forrest som et forbillede for god dialog, samarbejdsvilje og tillid, samt at vi promoverer vores sunde demokratiske kultur. Denne særligt nordiske egenskab skal vi dyrke”.

 

UNR skal være mere synligt på tværs af alle de nordiske diskurser

Vi skal arbejde for, at resolutionerne som bliver vedtaget på UNR’s årlige session resonerer igennem den politiske debat i de nordiske lande. Vi skal sørge for at nordisk samarbejde altid indgår som en potentiel del af løsningen til de forskellige problematikker, der måtte opstå i de nordiske lande. Vi skal også være bedre til at implementere vores resolutioner i beslutningsprocessen i Nordisk Råd.  Desuden skal vi arbejde for at UNR i større omfang sætter dagsordenen i de forskellige medier, så folk kan se hvilket engagement i virkeligheden eksisterer i det nordiske samarbejde.

 

Bjarni’s Tillidshverv:

2017 –             International sekretær, Framsøkin Ung

2016 –             Suppleant, UNR Presidium

2015 –             Rådsmedlem, Færøernes Studenterforening (Meginfelag Føroyskra Studenta)

2015 – 2016    Bestyrelsesmedlem, Framsókn

2015 – 2016    Suppleant, Færøernes Lagting (Føroya Løgting)

2014 – 2016    Formand, Framsøkin Ung

2014 – 2015    Sekretær, Norrøna Ungmannafelag Føroya (Foreningen Nordens Ungdom Færøerne)

2013 – 2014    Næstformand, Framsøkin Ung

 

Uddannelse:

2016 –             Bachelor i politik og administration på Aalborg Universitet

 

RSS RSS Feed

 • Fremtidig nordisk utdannelsessamarbeid og toppmøte om forskning November 16, 2017
  Ministerrådet for Utdannelse og Forskning (MR-U) holdt mandag den 6. november 2017 sitt andre møte under det norske formannskapet i 2017. Drøftelse om det fremtidige nordiske utdannelsessamarbeidet ble fulgt opp av et toppmøte om forskningssamarbeidet i Norden.
  Andrè H. Jamholt
 • Nordisk Råd publicerer en håndbog til klimasmarte parlamentarikere November 15, 2017
  Nordisk Råd har udgivet en ny håndbog til parlamentarikere: Clever climate legislation. Håndbogen har til formål at forberede parlamentarikere over hele verden på det vigtige arbejde med at nå klimamålene i Paris-aftalen fra 2015.
  Cecilie Ravik
 • Fra finske skove til brasilianske appelsintræer – livets økonomi November 10, 2017
  Hvad er forbindelsen mellem bioøkonomi og bæredygtighedsmålene? Det var det helt store spørgsmål på Nordisk bioøkonomidag ved FNs klimatopmøde i Bonn, hvor Nordisk Ministerråd fremlagde sine fem principper for bæredygtig økonomi, som er udarbejdet af Nordisk Bioøkonomipanel og Østersøregionens Bioøkonomiråd.
  Elisabet Skylare
 • Fødevarepolitik fører visionære og iværksættere sammen på COP23 November 8, 2017
  Hvordan kan de nordiske lande håndtere presserende udfordringer såsom fødevarespild, uholdbare kostvaner og tab af biodiversitet? Det spørgsmål er udgangspunktet for temadagen Nordic Food Day, som afholdes den 9. november i forbindelse med klimaforhandlingerne i Bonn.
  Elisabet Skylare
 • Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion – Nordens selvkritiske bud på et effektivt klimatiltag November 7, 2017
  Et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig produktion kan få en enorm betydning for klimaet – fra flere forskellige perspektiver. Det var hovedbudskabet, da Nordens pavillon ved FN's klimatopmøde COP23 lagde op til diskussion af den bæredygtige vej frem med afsæt i de nordiske landes svage præstationer, når det gælder ansvarligt forbrug og ansvarlig […]
  Heidi Orava
 • Kampen mot sura regn en nordisk framgångshistoria November 6, 2017
  Nordiskt samarbete har legat bakom många av framgångarna i bekämpningen av sura regn. Dessa miljösegrar, som många redan hunnit glömma, ska minnas och firas den 6-7 november, då symposiet 50 years of Acid rain går av stapeln i Stockholm.
  Heidi Orava
 • Det bästa av Norden på COP23 i direktsändning November 4, 2017
  Diskussionen om nordiska klimatlösningar vid FN:s klimattoppmöte COP23 begränsar sig inte till den nordiska paviljongen i Bonn. Nordiska ministerrådet direktsänder samtalen med de vassaste profilerna och publiken har möjlighet att ställa frågor när ministrar, chefsförhandlare och parlamentariker möter aktivister, forskare och experter i samtal om nordiska lösningar på de globala klimatutmaningarna.
  Heidi Orava
 • Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2018-2021 godkendt på Nordisk Råd session November 2, 2017
  Nordisk Råd godkendte den 2. november 2017 på sin 69. session i Helsinki, Finland, Nordisk Ministerråds ottende arktiske samarbejdsprogram, "Nordisk Partnerskab for Arktis“. Det er et tegn på, at Norden vil fortsætte som et kontinuerligt og konstruktivt nordisk samarbejde om, for og i Arktis.
  Heidi Orava
 • Nordiske klimaløsninger – nyt nummer af Green Growth the Nordic Way November 2, 2017
  Det nye nummer af Sustainable Growth the Nordic Way fokuserer på nordiske klimaløsninger. Læs, hvordan de nordiske lande arbejder med at bruge besparelser fra reformen af subsidier til fossile brændsler til at fremme bæredygtig energi, og hvordan nordiske energiløsninger kan bidrage til at mindske CO2-udledning fra tung industri.
  Heidi Orava
 • Ingen beslutning om Færøernes stilling November 2, 2017
  Behandlingen af Færøernes ansøgning om at blive fuldgyldigt medlem af Nordisk Råd blev udskudt under sessionen i Helsingfors. Debatten under sessionen var præget af kompromisvilje, og sagen blev udskudt.
  Mary Gestrin