Nyheder

Ny koordinator för UNR!

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har valt Ina Mickos (22) till ny koordinator. Hon efterträder Silja Markkula i befattningen som koordinator i mitten september 2022.

 

“Det är med stor entusiasm som jag inleder jobbet på UNR. Hur politiken påverkar vår vardag är av yttersta vikt hos mig. Jag ser fram emot att bidra eldsjälarna som för fram vår betydelsefulla politik. I osäkra tider fordras god internationell samarbetsvilja, som jag är tacksam över att nu få bidra till.”, säger Mickos

Mickos läser rättsvetenskap samt statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. Hon har väsentlig erfarenhet av politik, allt från regional till europeisk nivå. Hennes erfarenhet från Europaparlamentet samt föreningsvärldens administrativa uppgifter, ger henne goda förutsättningar till arbetet över nationsgränserna.

“Vi ser framemot att få med Ina i vårt lilla men effektiva UNR-team! Hennes erfarenheter från bland annat Europaparlament och olika evenemangsarrangemang kommer utan tvekan att vara till stor nytta när såväl det nordiska samarbetet som UNR tar historiska framsteg till nya sakområden och ansvar” – Annika Lyytikäinen, UNR:s vice president

UNR firade sin 50:e session med jubileum och debatt

UNR hade sin 50:e session i Köpenhamn, Danmark, från 29.-31. oktober. Helgen inleddes med ett seminarium kring ungt ledarskap för ett hållbart Norden.

Sessionen valde ett nytt presidium för det kommande året. Rasmus Emborg från den socialdemokratiska gruppen blev vald som UNR:s nya president.

“Jeg går ydmygt til opgaven. Det nordiske fællesskab er noget helt særligt. Vi har mere end 1.000 års historie sammen og har skabt verdens bedste samfund med en høj grad af lige muligheder og tryghed. Ungdommen i Norden har meget at byde ind med i forhold til de fælles udfordringer, som ungdommen – på tværs af politiske skel – står over for”, säger Emborg.

“Vi skal kræve klimahandling, og her skal de nordiske velfærdsstater for alvor gå forrest. Vi skal værne om vores fælles nordiske værdier og i endnu højere grad fordømme de autoritære kræfter, der forsøger at knægte os. Der er stadig behov for at blive integreret tættere i Norden, så vi kan bevare vores unikke nordiske kulturarv. Jeg tror på, at vi kan skabe politisk forandring på vegne af den nordiske ungdom”, säger Emborg angående kommande prioriteter.

Rasmus Emborg är 24 år gammal och kommer från Danmark. Han har varit aktiv inom ungdomspolitiken de senaste fyra åren, och arbetar för tillfället som konsulent. I tillägg har han en bachelorgrad i statsvetenskap. 

“Jag tycker att vi i Norden i ännu högre grad ska försvara våra gemensamma värderingar såsom jämställdhet, frihet och demokrati. Det betyder också att vi måste ta ställning till när auktoritära länder inskränker de här rättigheterna. Och sist men inte minst ska vi värna om vårt gemensamma kulturarv och vår gemensamma historia.” säger Emborg.

Sessionen debatterade ett rekordantal resolutioner, med 38 sakfrågor som medlemskapet hämtat till diskussion. Utav dessa godtog UNR:s session 31 nya resolutioner, dessa hittas i UNR:s Slutdokument 2021. Sessionen ordfördes av Nicholas Kujala och Johanna Mantere.

Ungdomens Nordiska Råd är ungdomens sätt att påverka inom det nordiska samarbetet. UNR håller en session om året där det väljs ett presidium som under året arbetar för att främja ungas åsikter, enligt de resolutioner som är antagna på UNR-sessionerna. Ungdomens Nordiska Råds presidium sitter i Nordiska Rådets utskott, där de kan föra fram ungas röst i politiska diskussionerna på nordisk nivå.

 

UNR:s presidium 2021

Förbundet Nordens socialdemokratiske ungdom (Socialdemokratiska gruppen)

President: Rasmus Emborg (Danmark)

Suppleant: Kristian Fagerli (Norge)

Utskott: Presidiet

 

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen)

Vicepresident: Annika Lyytikäinen (Finland)                                       

Suppleant: Andreas Salomonsson (Sverige)

Utskott: Kunskap och Kultur

 

Nordisk Friheds Ungdom (Nordisk Frihet)

Presidiemedlem: Robin Lennartsson (Sverige)

Suppleant: Christian Bülow (Danmark)

Utskott: Kunskap och Kultur

 

Socialistisk ungdom i Norden (Nordisk grön vänster)

Presidiemedlem: Eva Davidsdottir (Island)

Suppleant: Ava Rudberg (Sverige)

Utskott: Hållbart

 

Nordiska Centerungdomens Förbund (Mittengruppen)

Presidiemedlem: Anne Jensdatter (Danmark)                                      

Suppleant: Maria Pulkka (Finland)

Utskott: Tillväxt

 

Nordens Liberale Ungdom (Mittengruppen)

Presidiemedlem: Kristian Lausten Madsen (Danmark)  

Suppleant: Martine Tennholm (Norge)

Utskott: Hållbart

 

Nordisk Ungkonservativ Union (Konservativa gruppen)

Presidiemedlem: Oscar Sameland (Sverige)

Suppleant: Sebastian Joubert Skotte Kaimson (Danmark)

Utskott: Tillväxt

 

Grön Ungdom i Norden (Mittengruppen)

Presidiemedlem: Aida Almakari (Finland)

Suppleant: Elin Ekanger (Norge)

Utskott: Välfärd

 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (observatör)

Presidiemedlem: Dag Henrik Nygård (Norge)

Suppleant: Karin Cederlöf (Finland)

Utskott: Välfärd

Rasmus Emborg vill bli UNR:s president

Forbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom anbefaler Rasmus Emborg som præsident for Ungdommens Nordiske Råd.

”Vi har brug for, at UNR er en stærk stemme i Norden og Nordisk Råd. Vi skal sætte krav fra ungdommens side til de nordiske ledere og komme med løsninger på, hvordan vi kan gøre Norden et bedre sted at være ung i – det vil jeg kæmpe for.”

Rasmus Emborg (24 år) har en bachelor i statskundskab og arbejder som konsulent for Socialdemokratiet i Danmark, hvor han blandt andet beskæftiger sig med det nordiske samarbejde og organisationsledelse. Rasmus sidder som præsidentsuppleant i UNR og som medlem af DSU’s internationale og politiske udvalg.

”Jeg vil bruge min erfaring med organisationsledelse, kampagneførsel og det nordiske samarbejde til at styrke UNR strukturelt. Alle medlemsorganisationer skal høres og have indflydelse i Norden, på tværs af politiske skel kan vi byde ind med ungdommens udfordringer og presse på for handling. Et eksempel herpå er klimakrisen, som vi i Norden skal samarbejde mere om at løse og så skal vi skal værne om vores nordiske fællesskab og kulturarv. Det har UNR en unik rolle i, som jeg tager meget seriøst.

Jeg håber på at modtage ungdommens tillid til min opstilling til UNR's session d. 29- d. 31. oktober."

Mer information:

Rasmus Emborg

rasmusemborg@gmail.com

+45 6162 5557

Under UNR:s session väljs nytt presídium och ny president. Kandidaturer till presidentposten kan anmälas ända 30.10.2020 kl. 17.00 åt UNR:s koordinator, Silja Markkula på unr@pohjola-norden.fi.