UNR firade sin 50:e session med jubileum och debatt

UNR hade sin 50:e session i Köpenhamn, Danmark, från 29.-31. oktober. Helgen inleddes med ett seminarium kring ungt ledarskap för ett hållbart Norden.

Sessionen valde ett nytt presidium för det kommande året. Rasmus Emborg från den socialdemokratiska gruppen blev vald som UNR:s nya president.

“Jeg går ydmygt til opgaven. Det nordiske fællesskab er noget helt særligt. Vi har mere end 1.000 års historie sammen og har skabt verdens bedste samfund med en høj grad af lige muligheder og tryghed. Ungdommen i Norden har meget at byde ind med i forhold til de fælles udfordringer, som ungdommen – på tværs af politiske skel – står over for”, säger Emborg.

“Vi skal kræve klimahandling, og her skal de nordiske velfærdsstater for alvor gå forrest. Vi skal værne om vores fælles nordiske værdier og i endnu højere grad fordømme de autoritære kræfter, der forsøger at knægte os. Der er stadig behov for at blive integreret tættere i Norden, så vi kan bevare vores unikke nordiske kulturarv. Jeg tror på, at vi kan skabe politisk forandring på vegne af den nordiske ungdom”, säger Emborg angående kommande prioriteter.

Rasmus Emborg är 24 år gammal och kommer från Danmark. Han har varit aktiv inom ungdomspolitiken de senaste fyra åren, och arbetar för tillfället som konsulent. I tillägg har han en bachelorgrad i statsvetenskap. 

“Jag tycker att vi i Norden i ännu högre grad ska försvara våra gemensamma värderingar såsom jämställdhet, frihet och demokrati. Det betyder också att vi måste ta ställning till när auktoritära länder inskränker de här rättigheterna. Och sist men inte minst ska vi värna om vårt gemensamma kulturarv och vår gemensamma historia.” säger Emborg.

Sessionen debatterade ett rekordantal resolutioner, med 38 sakfrågor som medlemskapet hämtat till diskussion. Utav dessa godtog UNR:s session 31 nya resolutioner, dessa hittas i UNR:s Slutdokument 2021. Sessionen ordfördes av Nicholas Kujala och Johanna Mantere.

Ungdomens Nordiska Råd är ungdomens sätt att påverka inom det nordiska samarbetet. UNR håller en session om året där det väljs ett presidium som under året arbetar för att främja ungas åsikter, enligt de resolutioner som är antagna på UNR-sessionerna. Ungdomens Nordiska Råds presidium sitter i Nordiska Rådets utskott, där de kan föra fram ungas röst i politiska diskussionerna på nordisk nivå.

 

UNR:s presidium 2021

Förbundet Nordens socialdemokratiske ungdom (Socialdemokratiska gruppen)

President: Rasmus Emborg (Danmark)

Suppleant: Kristian Fagerli (Norge)

Utskott: Presidiet

 

Kristdemokratisk ungdom i Norden (Mittengruppen)

Vicepresident: Annika Lyytikäinen (Finland)                                       

Suppleant: Andreas Salomonsson (Sverige)

Utskott: Kunskap och Kultur

 

Nordisk Friheds Ungdom (Nordisk Frihet)

Presidiemedlem: Robin Lennartsson (Sverige)

Suppleant: Christian Bülow (Danmark)

Utskott: Kunskap och Kultur

 

Socialistisk ungdom i Norden (Nordisk grön vänster)

Presidiemedlem: Eva Davidsdottir (Island)

Suppleant: Ava Rudberg (Sverige)

Utskott: Hållbart

 

Nordiska Centerungdomens Förbund (Mittengruppen)

Presidiemedlem: Anne Jensdatter (Danmark)                                      

Suppleant: Maria Pulkka (Finland)

Utskott: Tillväxt

 

Nordens Liberale Ungdom (Mittengruppen)

Presidiemedlem: Kristian Lausten Madsen (Danmark)  

Suppleant: Martine Tennholm (Norge)

Utskott: Hållbart

 

Nordisk Ungkonservativ Union (Konservativa gruppen)

Presidiemedlem: Oscar Sameland (Sverige)

Suppleant: Sebastian Joubert Skotte Kaimson (Danmark)

Utskott: Tillväxt

 

Grön Ungdom i Norden (Mittengruppen)

Presidiemedlem: Aida Almakari (Finland)

Suppleant: Elin Ekanger (Norge)

Utskott: Välfärd

 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (observatör)

Presidiemedlem: Dag Henrik Nygård (Norge)

Suppleant: Karin Cederlöf (Finland)

Utskott: Välfärd