Ungdommens Nordiske Råd: Børn og unges kendskab til Norden skal styrkes endnu mere

Som borgere i Norden har vi alle sammen en unik mulighed for at nyde godt af hinandens muligheder. Det er blandt andet sikret af den frie bevægelighed og forholdsvis få grænsehindringer indenfor Norden, som alt er resultatet en politisk vilje til at øge samarbejdet mellem landene.

Dog er det ikke kun love og aftaler, som binder os i Norden sammen – vi har nemlig flere fællesnævnere i vores respektive landes sprog, historie og kultur. Dog mener vi, at kendskabet til vores nabolande sagtens kan styrkes, og især folkeskolen er en vigtig kanal for at nå dette mål.

Med en bedre forståelse for vores nabolande, vil det blive lettere at arbejde eller studere i et andet nordisk land. Love og aftaler mellem de nordiske land er kun en del af den ægte fri bevægelighed – den anden vigtig del er kendskabet til hinanden og den fælles forståelse for hinanden.

Ungdommens Nordiske Råd opfordrer derfor de enkelte medlemslande til i større grad at få integreret det nordiske samarbejde som en fast del af pensum i undervisningen i de større klasser, for at sikre en tilstrækkelig forankring af viden, der for eleverne er brugbar i det videre ungdomsliv.

Et projekt der især støtter op omkring denne idé er platformen ”Norden i skolen”. ”Norden i skolen” er en undervisningsplatform, der laver gratis undervisningsmaterialer til både folkeskoler og gymnasier. Den administreres af Foreningerne Nordens Forbund i tæt samarbejde med Nordisk Sprogkoordination og de nationale Foreningen Norden.

Det er blandt andet med platformer som ”Norden i skolen” at det nordiske samarbejde endeligt når sit hovedformål – nemlig at nedbryde grænsehindringer indenfor Norden og at blive verdens mest integrerede region. Ungdommens Nordiske Råd ønsker at bifalde Foreningerne Nordens Forbund for deres flotte indsats med at skabe denne platform.

Ungdomens Nordiska Råd:s presidium 2018-2019