Espen Krogh vil være præsident for Ungdommens Nordiske Råd 2016-2017

espen_bildNordisk Ungkonservativ Union (NUU) opstiller Espen Krogh (Konservativ Ungdom, Danmark) som kandidat til præsidentposten for Ungdommens Nordiske Råd. Gennem de seneste 7 år har Espen Krogh været politisk engageret, og hans engagement er kommet til udtryk på mange forskellige måder.

I en partipolitisk kontekst har Espen været blandt de ledende skikkelser af sin organisation. Espens arbejde har også været bredt og tværpolitisk forankret engagement i humanitære organisationer, hvor Espen blandt andet har været landsstyrelsesmedlem i Ungdommens Røde Kors, og i elev- og studenterpolitiske bevægelser, hvor Espen har siddet som næstformand for Konservative Studerende. Han har også været engageret i internationale, tværpolitiske projekter, og de sidste to år har Espen bidraget til det nordiske samarbejde gennem Ungdommens Nordiske Råds præsidium, hvor han det sidste år har siddet som vicepræsident for UNR.

”Vi skal skabe en større forankring i medlemsorganisationerne, arbejde for at komme bredere ud, og fortsætte forudgående års gode arbejde rent organisatorisk”, udtaler Espen Krogh. Men det politiske arbejde er også vigtigt: “Det er vigtigt, at vi i højere grad fokuserer på den brede debatskabelse om Norden og nordiske forhold. Troen på internationale løsninger og optimismen i udenrigspolitikken har lidt et knæk over de forgangne år. Det er en tendens, vi må forsøge at modvirke, hvis vi i Norden skal sikre løsninger til de grænseoverskridende udfordringer, vi alle står overfor. Det gælder både i offentligheden, men det gælder også internt i UNR”, udtaler Espen, der sætter det som sin topprioritet at skabe mere debat om de positive sider ved internationalt samarbejde i norden.

 

For mere information:

Espen Krogh
Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+45 31 66 49 39
Eskrogh@outlook.com

Hilmar Freyr Kristinson
Vicepræsident for Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)+3548693580
sus@xd.is

Jannica Renman
Koordinator för Ungdomens nordiska råd UNR
+358 40 77 48 107
unr@pohjola-norden.fi

 

Blå bog for Espen Krogh

Tillidshverv:

2015-2016    Vicepræsident, Ungdommens Nordiske Råd,

2014-2015    Præsidemedlem Ungdommens Nordiske
2015-2016    Præsident, Nordisk Ungkonservativ Union
2015-2016    Næstformand, Konservative Studerende Landsorganisation
2015-           Landsstyrelsesmedlem, Ungdommens Røde Kors
2013-2014 – Formand for politisk udvalg, Konservativ Ungdom

Uddannelse:

2016-           Master of Science studerende i Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet.
2013-2016 – Bachelor of Arts, Historie og Europastudier fra Aarhus Universitet

 

Espen stiller op med følgende mærkesager

Vi skal genskabe troen på det internationale samarbejde

Vi har en fælles opgave for at forsøge at genskabe optimismen for internationalt samarbejde. I de seneste år er ambitionerne internationalt og i særdeleshed for Norden vaklet til fordel for en tendens, hvor landene i højere grad trækker ind i sig selv og forsøger at løse grænseoverskridende problemer selv, indenfor nationale rammer frem for på tværs af dem. Det er en ærgerlig udvikling i ly af de historiske og kulturelle bånd, der binder os sammen, og det er en udvikling, vi bør forsøge at modvirke. Vi skal derfor i højere grad sætte fokus på og debattere, hvad vi vil med det nordiske samarbejde, sætte visionerne i fokus og genskabe optimismen!

Der skal være større forankring i medlemsorganisationerne

Det er pragtfuldt, at vi har den årlige session, hvor vi kan mødes på tværs af partiskel, på tværs af landegrænser og tager debatterne om hvad der rører sig i Norden og blandt ungdommen. UNR bør dog i højere grad arbejde for en større forankring i medlemsorganisationerne og de nordiske lande mellem sessionerne også. Vi bør derfor – i samarbejde med medlemsorganisationerne – tage initiativ til større, tværpolitiske arrangementer mellem de årlige sessioner.

Vi skal øge rækkevidden i den politiske debat

Vi skal arbejde for at komme bredere ud med vores politiske budskaber i den nordiske offentlighed. I og omkring det nordiske samarbejde høster vi stor anerkendelse for vores arbejde og vores organisation, men i offentligheden savner UNR at komme bredere ud. Vores jævnlige udtalelser får ikke nok opmærksomhed i medierne, og det er ærgerligt. Vi bør gentænke måden, vi forsøger at rejse debatten om de nordiske forhold og tænke alternativt og nyt i, hvordan vi får skabt opmærksomhed udadtil om Ungdommens Nordiske Råd.

Der skal være bedre vilkår for den politiske pluralisme

UNRs styrke kommer gennem den politiske og geografiske pluralisme, der er at se både på sessionen og i præsidiet. Om så vi er forskellige politisk, så er både ungdommens og den nordiske sag fælles for alle. Vi skal blive bedre til at tænke strategisk i, hvordan den enkeltes ambitioner i præsidiet i højere grad kan komme til udtryk og hvordan vi kan forbedre vores indflydelse på det politiske arbejde i Nordisk Råd.