Nicholas Kujala vill blir UNR:s president

Nicholas Kujala ställer upp som kandidat för president för UNR.

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) föreslår Nicholas Kujala (Svensk Ungdom, Finland) till president för Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Kujala är 24 år gammal och har ett mångårigt engagemang i nordiska frågor bakom sig. Han har bland annat varit medlem i internationella kommittén för Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, där han arbetat med nordiska frågor på EU-nivå. Kujala har även varit medlem av UNR:s presidium det senaste året. Kujala studerar naturvetenskaper vid Helsingfors Universitet, och har tidigare även studerat statskunskap i Helsingfors.

  • UNR har stärkt sin intressebevakning och aktivitet det senaste året. Jag vill fortsätta bygga på det arbete som gjorts inom UNR, och föra organisationen ännu mer framåt, säger Nicholas Kujala. I och med nya former av deltagande, har unga en allt bättre möjlighet att påverka sin omgivning. UNR ska vara redo att svara på de behov som unga har i Norden, och vara ännu aktivare som en nordisk aktör. Vår framtidsvision ska vara en reflektion av den nordiska ungdomens vision, konstaterar Kujala.

 

  • Det har aldrig funnits ett större behov för ett starkare och djupare samarbete i Norden än nu. Vi behöver en stark röst som representerar våra ungdomsorganisationer, inte endast i Nordiska Rådet, men överlag i hela Norden. Varje ungdom i Norden ska ha känslan att deras röst hörs och att deras idéer för ett bättre Norden tas på allvar. Därför ger vi vårt fulla stöd åt Nicholas Kujala som vår kandidat till UNR:s president. Han representerar fullkomligt den vision vi har för framtiden i Norden. – styrelsen för Nordiska Centerungdomens Förbund.

 

Ungdomens Nordiska råd samlas till sin session den 25-27.10.2019 i Stockholm. På sessionen väljs ett nytt presidium och president.

Mer information:

Nicholas Kujala

Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+358451594399
Nicholas.kujala@su.fi

 

Under UNR:s session väljs nytt presídium och ny president. Kandidaturer till presidentposten kan anmälas ända till 26.10. åt UNR:s koordinator, Christa Elmgren på unr@pohjola-norden.fi.