Fellesnordisk innsats

STÄLLNINGSTAGANDE Oslo, 8.9.2015

Verden står ovenfor den største flyktningekatastrofen siden andre verdenskrig. I 2014 var nesten 60 millioner mennesker på flukt, halvparten av disse barn. Syria er et av de verste katastrofeområdene i verden. Mer enn 220 000 mennesker er drept, og 16 millioner syrere har behov for nødhjelp. Dette gjør at Norden må ta et særskilt ansvar for å hjelpe.

En kriserammet verden krever handling. Derfor må de nordiske landene gjøre en større innsats for å ta imot flyktninger og asylsøkere som kommer til de nordiske landene. Likefullt bør også de nordiske landene forhandle frem en minimumflyktningekvote for å sammen kunne gjøre en større innsats.

De nordiske landene burde også følge Tysklands eksempel og bruke humanitærklausulen i Dublin-konvensjonen slik at man ikke returnerer syriske asylsøkere til landet der de først ble registrert.

UNR understreker at flyktningesituasjonen først og fremst er de nordiske regjeringenes ansvar, men regjeringene bør gjøre det enklere for sivilsamfunnet å hjelpe og ønske flyktninger og asylsøkere til deres respektive land. Sivilsamfunnet har i stor grad ytret ønske å kunne hjelpe, og dette bør det stimuleres til.

De nordiske landene sitter på diplomatiske ressurser som bør brukes til å legge press på nærområdene rundt Syria til å ta ansvar og ta imot flyktninger fra naboland for å minske presset på land som Jordan og Libanon. Dette er land som alt har tatt imot en svært stor andel flyktninger. Videre bør de nordiske landene ta aktivt del i konfliktløsningsarbeidet.

Det må og legges til rette for å lovlig kunne reise til Norden. Dette kan gjøres gjennom mulighet for å søke asyl også utenfor Europa, men også se på konsekvensene av EU-direktiv 2001/51/EC som gir asylsøkere rett til å fly til Europa og søke asyl, men gjør flyselskapene ansvarlig for kostnadene av asylsøkere som får avslag på asylsøknaden.

UNR vil:
– at Norden må gjøre en større innsats for å ta imot flyktninger og asylsøkere som kommer til Norden
– Arbeide frem en felles minimflyktningekvot
– Gjøre det enklere for sivilsamfunnet å tilby hjelp
– Bruke nordiske diplomatressurser til å legge press på nærområdene utover land som Jordan og Libanon
Legge til rette for å kunne reise lovlig til Norden

Mer information:
Kai Alajoki
President, Ungdomens Nordiska Råd
kai.alajoki@pohjola-norden.fi, +358407758143

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *