UNR:s session valde nytt presidie och godkände 22 resolutioner

Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 26.–28. oktober 2018 i Oslo, Norge. I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 70 personer.

Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell politik, miljö, ekonomi, nordisk politik, försvar, utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik. Sammanlagt inlämnades 34 resolutionsförslag, som sedan behandlades i partigrupper och arbetsgrupper under lördagen och söndagen. Av dessa 34 resolutioner godkändes 22 av dem och de presenteras i denna rapport. Det kommande året hoppas vi att dessa resolutioner kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

Sessionen inleddes på fredagen med ett seminarium, där årets övergripande tema var ”Norden och miljön”. UNR:s president Kati Systä inledde seminariet med ett välkomsttal. Detta följdes av ett anförande av Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet. Därefter följde en paneldiskussion med temat ”Genmodificeret mad”. I den medverkade Kati Systä, Rikke Lundsgaard från Danmarks Naturfredningforening och Trine Hvoslef-Eide från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ole Johan Borge fungerade som moderator för paneldiskussionen.

Under själva sessionen hade vi även besök av Nordiska Rådets rådsdirektör Britt Bohlin, Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, Nordisk råds vicepresident Martin Kohlberg, Nordiska Rådets president 2017 Britt Lundberg, Nordisk Råds seniorrådgivare Mette Garvin Damsgaard, Nordisk Råds rådgivare Matilda af Hällström och av Ivar Josefsson, representant för ReGeneration 2030.

Under sessionen valdes en ny president, Barbara Gaardlykke Apol från Färöarna och Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU). Barbara vill under det kommande året stärka det nordiska samarbetets roll samt framhäva styrkan i UNR:s mångtaliga medlemsorganisationer. Det nya presidiet består förutom presidenten av Anna Falkenberg (NLU), Carl Olehäll (KDUN), Nicholas Kujala (NCF), Milla Knuuti (SUN), Alex Sigal (GUN), John Backvid (NUU), Gabriel Kroon (NFU) och observatör Karolina Lång (FNUF).

Läs alla godkända resolutioner och berättelse och verksamhetsåret 2017-2018 i UNR:s slutdokument 2018

UNR:s presidie 2018-2019. Från vänster nedersta raden: Milla Knuuti, Anna Falkenberg, Barbara Gaardlykke Apol, Elva Hronn Hjartadottir och Liina Isto. Från vänster översta raden: Christoffer Thomsen, Zacharias Sandvik, John Backvid, Dag Henrik Nygård, Alex Sigal, Carl Olehäll, Nicholas Kujala och Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson.

Posted in Uncategorized.