Nordens Liberale Ungdom foreslår Christoffer Thomsen (Fremskrittspartiets Ungdom, Norge) til president for Ungdommens Nordiske Råd

Nordens Liberale Ungdom foreslår Christoffer Thomsen (Fremskrittspartiets Ungdom, Norge) til president for Ungdommens Nordiske Råd. Christoffer har 11 års erfaring med politikk og har vært aktiv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har vært internasjonal leder for Fremskrittspartiets Ungdom i 3 år og har opparbeidet seg et bredt nettverk i Norden og Europa.

 

”UNR representerer fremtiden og derfor vil jeg jobbe for at ungdom får være med å påvirke politikken i Norden og at vi skal bruke alle våre medlemsorganisasjoner til å legge press på våre nasjonalforsamlinger for å få gjennomslag.” Sier Thomsen.

 

”Våre utfordringer i fremtiden er å forvalte våre velferd bærekraftig og ta vare på jordkloden, vi i Norden må samarbeide og bruke våre maritime kunnskaper for å redusere plast i våre hav.”

 

Som president i UNR vil jeg jobbe for å inkludere våre medlemsorganisasjoner i arbeidet til presidentskapet. Det er viktig at det er kort vei fra medlemsorganisasjonene og inn i presidentskapet slik at UNR forblir en aktiv stemme for ungdom i Norden.

 

Jeg vil som president for UNR jobbe for å være en aktiv profil i den offentlige debatten, og jobbe for at fremme UNRs vedtatte politikk på relevante arrangement og debatter.

 

Christoffer Thomsen

+47 95 13 59 30

ct@fpu.no

 

Posted in Uncategorized.