Bjarni Kárason Petersen vil være præsident for Ungdommens Nordiske Råd 2017-2018

Nordens Liberale Ungdom (NLU) opstiller Bjarni K. Petersen (Framsøkin Ung, Færøerne) som kandidat til præsidentposten for Ungdommens Nordiske Råd. Bjarni er 23 år, og læser til bachelor på Aalborg Universitet.

I mere end 5 år har Bjarni været engageret i mange forskellige frivillige organisationer, ofte i ledende positioner. Bjarni har været en del af en række organisationer, der arbejder med alt fra nordisk kultur og historie, til uddannelsesliv og politik. I det politiske miljø på Færøerne har Bjarni også været en fremtrædende figur på den ungdomspolitiske platform. Han har været en aktiv del af Framsøkin Ung siden 2013. Bjarni har altid haft stor interesse for nordisk samarbejde, både på økonomisk, politisk og kulturelt plan:

”Vores fælles historie, kultur og sprog giver de nordiske lande de bedste forudsætninger i verden til at arbejde sammen om fælles løsninger. Vi har den unikke mulighed at dyrke både det der gør os forskellige og det der forener os. Derfor er det vigtigt at vi udforsker det potentiale som det nordiske samarbejde kan bidrage til vores lande og folk.”

Bjarni har deltaget til UNR’s sessioner hvert år siden 2014, og var i 2016 valgt som suppleant i præsidiet på vegne af NLU. Nu ønsker han at involvere sig dybere i organisationens udvikling:

”Præsidiet har i det foregående år gjort et fantastisk stykke arbejde. Men man skal altid stræbe efter at gøre tingene bedre. UNR og dets arbejde skal være synligere i den politiske og kulturelle offentlighed i Norden. Vi har brug for at udvide debatten dertil hvor den også har sin naturlige plads, nemlig hos de, der bor her i Norden. Det er trods alt dem det handler om”

 

Vi skal genetablere troen på det nordiske potentiale

Der er et utroligt potentiale i det nordiske samarbejde. Sammen kan vi udvikle det, der bør udvikles, og bevare det, der bør bevares. Vi skal være med til at dyrke vores kollektive fælles arv, samtidig med at vi i fællesskab udvikler løsninger i Norden, der sikrer de nordiske borgere så mange rettigheder og muligheder som overhovedet muligt. I de seneste år har vi set en uheldig udviklingstendens verden over. Landene begynder at lukke sig inde. Den frie bevægelighed af varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft er under stort pres, og der er stor diplomatisk mistillid. Nu kræves det at Norden står forrest som et forbillede for god dialog, samarbejdsvilje og tillid, samt at vi promoverer vores sunde demokratiske kultur. Denne særligt nordiske egenskab skal vi dyrke”.

 

UNR skal være mere synligt på tværs af alle de nordiske diskurser

Vi skal arbejde for, at resolutionerne som bliver vedtaget på UNR’s årlige session resonerer igennem den politiske debat i de nordiske lande. Vi skal sørge for at nordisk samarbejde altid indgår som en potentiel del af løsningen til de forskellige problematikker, der måtte opstå i de nordiske lande. Vi skal også være bedre til at implementere vores resolutioner i beslutningsprocessen i Nordisk Råd.  Desuden skal vi arbejde for at UNR i større omfang sætter dagsordenen i de forskellige medier, så folk kan se hvilket engagement i virkeligheden eksisterer i det nordiske samarbejde.

 

Bjarni’s Tillidshverv:

2017 –             International sekretær, Framsøkin Ung

2016 –             Suppleant, UNR Presidium

2015 –             Rådsmedlem, Færøernes Studenterforening (Meginfelag Føroyskra Studenta)

2015 – 2016    Bestyrelsesmedlem, Framsókn

2015 – 2016    Suppleant, Færøernes Lagting (Føroya Løgting)

2014 – 2016    Formand, Framsøkin Ung

2014 – 2015    Sekretær, Norrøna Ungmannafelag Føroya (Foreningen Nordens Ungdom Færøerne)

2013 – 2014    Næstformand, Framsøkin Ung

 

Uddannelse:

2016 –             Bachelor i politik og administration på Aalborg Universitet

 

Posted in Uncategorized.