Annika Lyytikäinen vill bli UNR:s president

Kristdemokratisk Ungdom i Norden (KDUN) föreslår Annika Lyytikäinen till president för Ungdomens Nordiska Råd. Kandidaturen stöds också av Nordisk Ungkonservativ Union (NUU). 25 år gamla Lyytikäinen är avgående ordförande för KD Nuoret/KD Unga i Finland och har under det gågna året även varit medlem i UNR:s presidium.

 

”Vår generation står öga mot öga med otroligt stora utmaningar. UNR är en unik kanal för att driva våra hjärtefrågor ända in till ministrarnas runda bord. Det är vår ära och framför allt vår plikt att utnyttja den till sin fulla potential. Vi måste sätta igång”, beskriver Lyytikäinen sin syn på UNR:s uppgift.

 

Annika Lyytikäinen är utbildad musikmagister, bedriver magisterstudier i nationalekonomi och har ett tiotal år på nacken inom olika nationella och internationella politiska uppdrag från studentpolitik till engagemang i sitt moderparti. Efter att ha drivit sitt hemförbund KD Unga i två år och fört UNR:s talan i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur under 2020–2021 är hon redo att sätta sin erfarenhet på spel för att utveckla UNR till en ännu starkare organisation.

 

”UNR representerar alla ungdomar i Norden, oberoende av partifärg, oberoende av hemland. Som president för UNR skulle jag vilja förstärka vår legitimitet som företrädare för vår generation: hur kan vi göra allt fleras röst hörd? Vad kan vi göra för de samhällsutmaningar vår generation oroar sig för? UNR bör vara det primära språkröret för unga i Norden, och dit har vi ännu en bit att gå”, fortsätter Annika Lyytikäinen.

 

Ungdomens Nordiska Råds president väljs på sessionen i Köpenhamn 29.–31.10.2021.

 

Mer information:

Annika Lyytikäinen

+358 504653361

annika.lyytikainen@kdnuoret.fi

Under UNR:s session väljs nytt presídium och ny president. Kandidaturer till presidentposten kan anmälas ända 30.10.2020 kl. 17.00 åt UNR:s koordinator, Silja Markkula på unr@pohjola-norden.fi.

Posted in Uncategorized.