Emilia Granqvist tillförordnad UNR koordinator 1.5.-31.8.2020

UNR:s tidigare koordinator Christa Elmgren är tjänstledig 1.5.-31.8.2020. Emilia Granqvist har utsetts som tillförordnad koordinator under denna tid.

 

Emilia Granqvist nås med samma kontaktuppgifter, +358 407748107 eller unr@pohjola-norden.fi .

Posted in Uncategorized.