UNR:s session valde ny president, presidium och antog 19 resolutioner

UNR:s session 2019 gick av stapeln i Stockholm 25.-27.10.2019.

UNR valde ny president, Nicholas Kujala från Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF).  I övrigt ser UNR:s presidium ut enligt följande.

Margrét Steinunn Benediktsdóttiri - Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom
Dag Henrik Nygård - Föreningarna Nordens Ungdomsförbund
Henry Winckle - Grön Ungdom i Norden
Anton Roos - Kristdemokratisk Ungdom i Norden
Christoffer Thomsen - Nordens Liberale Ungdom
Amalie Hervad-Jørgensen - Nordisk Ungkonservativ Union
Asseri Kinnunen - Nordisk Friheds Ungdom
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir - Socialistisk Ungdom i Norden

UNR presidiemedlemmar väljes till ettåriga mandatperioder.

Utöver nytt presidium godtog UNR:s session 19 nya resolutioner, dessa hittas i UNR:s slutdokument. UNR reviderade även sina vedtäkter under punkt 5.6.

Ungdomens Nordiska Råd, Slutdokument 2019

Vedtekter, UNR, revidert i Stockholm 2019

 

Bilder från sessionen finns att hitta via UNR:s Facebook-sida: https://www.facebook.com/unginorden/

Posted in Mötesrapportering.