Biodiversitetsprojektet publicerar sin toolkit!

Ungdomens Nordiska Råd har varit involverad i Nordiska Ministerrådets och Nordiska Rådets initierade biodiversitetsprojekt sedan i fjol. Projektet ämnar engagera unga i frågor berörande biodiversitet och även konkret ge en platform för unga att framföra sin åsikter i den kommande förhandlingarna om FN:s biodiversitetavtal. Förhandlingarna äger rum i Kina i oktober 2020.

Rent konkret har projektet producerat en toolkit, som alla personer runtomkring världen kan använda gratis för att hålla en workshop. Workshoppen skall engagera och öka medvetandet om biodiversitet, samt samla in ungas åsikter och rekommendationer för förhandlingarna. På nordiskt plan skall workshoppen utmynna i ett gemensamt nordiskt toppmöte i februari 2020.

Utöver toolkittet har projektet även format en ungadelegation, som deltar på förberedande möten och skapar en dialog mellan beslutsfattarna och de unga. Ungadelegationen består av personer från hela Norden och fungerar som en referensgrupp.

Man kan läsa mer om projektet via Nordiska Rådets hemsidor. 

Toolkittet går att ladda ner via nordiska portalen. 

 

Posted in Biodiversitet.