Inlägg från presidiet: UNR i Almedalen!

John Backvid från presidiet (Nordisk Ungkonservativ Union) deltog under den svenska politikerveckan i Almedalen, Visby 30.6-7.7.2019. Han deltog i ett antal aktiviteter i Nordens Tält, bland annat ett panelsamtal om ungas sociala integrering.

Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp på. De flesta barn och unga mår bra, men det finns grupper som är särskilt utsatta. Vad kan vi få ut av att lyssna bättre på de unga i norden? Vad säger de unga själva om sina behov?

I samtalet deltog även Anna Karlsdottir, Nordregio, Linus Wellander, MUCF, Nina Fellman, nordisk samarbetsminister, Åland, Oscar Sjökvist, Árni Páll Árnason, utredare för Nordiska ministerrådet och Faisa Jama Nur, Fryshuset.

Utöver aktiviteterna i Nordens tält så deltog John också i rundabordssamtal hos Försvarsmakten, utrikespolitisk debatt hos Utrikespolitiska Förbundet och givetvis många samtal med nordiska vänner bland annat Nordiska Rådets president Hans Wallmark och representanter för olika ungdomsförbund.

John Backvid deltog på Almedalen 2019.

Posted in Uncategorized.