Inlägg från presidiet: Östersjögruppens samarbetsmöte i Schwerin, 27 – 28 maj 2019

Östersjögruppens samarbetsmöte i Schwerin i Mecklenburg, 27 – 28 maj 2019

Den 27 – 28 maj 2019 arrangerade BSPC:s arbetsgrupp migration och integration detta möte i Schwerin. Vi sammanträdde i i den tyska delstat Meclenburg-Vorpommern:s Landtag, med lokation i Schloß Schwerin, ett underbart slott som bär med sig mycket historia och som har bygts i flera oliga epoker.

Carl Olehäll och Dag Henrik Nygård deltog från Ungdomens Nordiska Råd för att vara med på mötet som del av deras ungdomsforum. Det var ungdomar från flera länder belägna vid Östersjön. Mötets tema var imigration och integration.

Genom flera presentationer fick vi uppdaterad och bred information om utvecklingen och situationen i nuläget inanför migrations- och integrationsfältet. Språkinlärning, arbetsförmedling, godkännande av utbildning och integrering i lokalsamhället var genomgåande viktiga emnen som diskuterades.

Vi deltog också tillsammans med de vuxna på ett grupprojeckt som tog för sig fem olika frågor i tillägg till att vi också diskuterade gruppens migrationshistoria genom tiderna vilket visade mycket rörelse vid Östersjön. Krig, ekonomi, arbete och kärlek går igen.

Mycket viktigt är ungdomens röst och deltagande i dessa sammanhang. Ungdomerna utgör framtiden och långsiktiga samarbeten behöver stöd bland oss unga för att bestå över tid. Eftersom att Östersjön är viktig för Norden och Nordens arbete med Östersjön är avgörande för detta havsområdets framtid är Ungdomens Nordiska Råd:s närvaro under dessa möter oerhört viktigt.

Vi måste samarbeta om och vid Östersjön och Norden är en helt naturlig del av detta samarbetet då vi utgör stora delar av kustområdet och kan vara pådrivare för östersjöområdets utveckling i och över vattnet.

Text av Dag Henrik Nygård, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund: suppleant till Ungdomens Nordiska Råd som deltog i mötet.

*****

Zusammenarbeitstreffen der Ostseegruppe in Schwerin in Mecklenburg, 27. – 28. Mai 2019

Am 27. und 28. Mai 2019 veranstaltete die Migrations- und Integrationsarbeitsgruppe des BSPCs dieses Treffen in Schwerin. Wir fanden uns im Landtag des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern zusammen, der sich im Schweriner Schloss befindet - ein Schloss voller Geschichte, erbaut in verschiedenen Epochen.

Als Vertreter ihres Jugendforums nahmen Carl Olehäll und Dag Henrik Nygård vom nordischen Rat für Jugendliche Teil. Außerdem nahmen weitere Jugendliche von mehreren, an der Ostsee liegenden Länder Teil. Das Thema des Treffens war Immigration und Integration.

Durch mehrere Vorträge wurden wir darüber informiert wie die Entwicklung und die Situation heute im Bereich der Immi- und Integration heute aussieht. Das Lernen von Sprachen, die Arbeitsvermittlung, die Anerkennung der Ausbildung und die Integration in der lokalen Gemeinschaft waren wichtige Themen, die diskutiert wurden.

Im Rahmen einer Gruppenarbeit arbeiteten wir mit Erwachsenen zusammen um fünf verschiedene Fragen zum Thema der bewegten Migrationsgeschichte der Gruppe im Ostseeraum zu beantworten und zu diskutieren. Krieg, Wirtschaft, Arbeit und Liebe waren ausschlaggebende Ursachen.

Die Stimme und Teilnahme der Jugendlichen an diesen Treffen sind von großer Bedeutung. Als Zukunftsgestalter sind diese auf langfristige Zusammenarbeit vieler Jugendlicher angewiesen. Da die Ostsee ist für den Norden sehr wichtig und die Arbeit im Norden mit der Ostsee ausschlaggebend für die Zukunft dieses Meeresgebietes ist, ist die Teilnahme des nordischen Rates für Jugendliche von außerordentlicher Bedeutung.

Wir müssen mit und an der Ostsee zusammenarbeiten, nicht nur da der Norden aufgrund der langen Küstenabschnitte ein natürlicher Teil davon ist, sondern auch da wir eine treibende Kraft der Entwicklung an dieser sein sollten.

Text von Dag Henrik Nygård, Stellvertreter des Foreningerne Nordens Ungdomsforbund im Ungdomens Nordiske Råd, der am Treffen teilnahm.

Carl Olehäll och Dag Henrik Nygård på Baltic Sea Parliamentary Youth Forum i Schwerin, Tyskland.

Posted in Uncategorized.