Ungdommens Nordiske Råd er et forum for politiske ungdomsorganisasjonene i Norden. Her kan politiskt aktive ungdommer utbytte ideer og visjoner og være med og sette opp viktige spørsmål til ungdommene på agendaen for det nordiske samarbeide. På denne siden finner du i korte trekk informasjon om nordiske samarbeide og dets muligheter for oss unge.

UNR:s sesjon 2017

Sesjonen 2017 ordnes 27-29.10.2017 i Helsingfors, Finland. Du finner mere informasjon under fliken "Sesjoner".

Velkommen til UNR:s hjemmeside!